CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hàm Thuận Nam: Lễ viếng tang Thượng tọa Thích Minh Nhơn

Ngày 6/5/2023 nhằm ngày 17/3/Quý Mão tại tịnh xá Ngọc Nhơn, Thôn Phú Nghĩa, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận diễn ra lễ viếng tang cố Thượng tọa Thích Minh Nhơn tân viên tịch.

Buổi sáng, Hòa thượng Minh Lộc đã hướng dẫn chư Tăng tịnh xá Trung Tâm, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh viếng Giác linh cố Thượng tọa Minh Nhơn, sau thời niêm hương bạch Phật cầu nguyện, Hòa thượng chia sẻ: Cố Thượng tọa là một vị tu sĩ hiền đức, sự ra đi của Thượng tọa là một mất mát lớn cho Giáo đoàn 6 ....

ùng ngày các Ban ngành Đoàn thể, Huyện Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy Ban Nhân Dân huyện Hàm Thuận Nam, UBND xã Hàm Cường, các miền tịnh xá Hệ phái Khất sĩ, các Tự viện, Niệm Phật đường, Tăng Ni sinh các khóa trường Trung cấp Phật học tình Bình Thuận cũng đến thắp nén hương tưởng niệm Giác linh Cố Thượng tọa cầu nguyện Ngài Cao đăng Phật quốc, hội nhập ta bá tùy duyên hóa độ.

Thay lời Môn đồ pháp quyến thượng tọa Thích Giác Nhuận đã thành tâm cảm niệm chư tôn đức Tăng Ni đã vì tình linh sơn cốt nhục, đồng môn quang lâm thắp hương tưởng niệm và cầu nguyện Giác linh Cố Thượng tọa Thích Minh Nhơn được Cao đăng Phật quốc. Với đạo tình ấy Môn đồ pháp quyến thành kính niệm ân và thành tâm cầu nguyện Tam bảo luôn gia hộ quý Ngài tứ đại điều hòa, phước trí trang nghiêm, tuệ đăng thường chiếu.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan