CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Huyền âm còn mãi

Người chứng minh một lần nữa tụng Giới,

Và từ đây để lại khúc dư âm,

Cõi trần thế mờ nhạt phía xa xăm,

Miền Tịnh cảnh hương hoa bừng ngời sáng.

 

Chư Tăng Ni còn đây nguyện xứng đáng,

Tiếp nối hạnh Người tu học độ sinh,

Giúp cho người cũng là giúp chính mình,

Sớm thành tựu hạnh lành về bến giác.

 

Tám mươi sáu xuân thu qua vội,

Cuộc tử sanh, một thoáng trăm năm,

Đến lại đi đã vẹn kiếp ươm tằm,

Làm đuốc sáng khai tâm người tỉnh giấc.

 

Một lần đến để lại bao ký ức,

Một lần đi để lại bao luyến lưu,

Hội về đây, đâu chỉ để phân ưu,

Mà tưởng nhớ, một thời, Người in dấu.

 

Bài pháp ấy, thế nhân đang thẩm thấu,

Chuyển thành dòng pháp nhũ dưỡng thân tâm,

Tiếng nói Người đã trở thành huyền âm,

Mang hơi ấm niềm tin và hạnh phúc.

 

Thế là hết, Người đi vào huyền thoại,

Cõi trần hoàn vẫn thầm nhắc tên Người,

Nơi ta-bà hay ở chốn thiên thai,

Công hạnh quý, Người vẫn hằng soi sáng.

 

Thành kính đảnh lễ Hòa thượng Sư Ông Giác Lượng

Nhân Lễ Tiểu tường 17/9/Canh Tý (2020) - 17/9/Tân Sửu (2021)

20.10.2021

PVC

Những hình ảnh hành đạo Đức Trưởng Lão khi còn tại thế:

HTLuong (7)

HTLuong (5)

HTLuong (3)

HT-GLuong (4)

HT-GLuong (3)

HT-GLuong (2)

HT-GLuong (1)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan