CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thanh đến nơi trà-tỳ

Sáng ngày 25-5 (25-4-Nhâm Dần), tại Tịnh xá Ngọc Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), Ban Tổ chức Lễ tang, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ truy niệm, phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thanh, Thành viên Hội đồng Chứng minh đến nơi trà-tỳ.

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh y bát Trưởng lão Hòa thượng

Giác linh đường tại tịnh xá Ngọc Nguyên

Đến dự lễ truy niệm có chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Đắk Lắk, cùng chư Tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương Giáo hội, các ban, viện Trung ương, chư Tôn đức Hệ phái Khất sĩ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, các tỉnh thành lân cận, Tăng Ni, Phật tử các tự viện, tịnh xá và đại diện các cơ quan hữu quan tỉnh, TP. Buôn Ma Thuột đã đến tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng.

Chư Tôn đức tham dự lễ truy niệm

Lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thanh

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thanh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, nguyên Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, nguyên Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, nguyên Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, nguyên Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trị sự trưởng Giáo đoàn II Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Nguyên (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Chư Tôn đức Hội đồng Chứng Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hệ phái Khất sĩ đã thành kính niêm hương tưởng niệm trước lễ di quan

Chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Hệ phái Khất sĩ đã thành kính niêm hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thanh, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng thượng phẩm. Ban Nghi lễ thực hiện nghi thức di quan, môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, y bát, di ảnh Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường tịnh xá Ngọc Nguyên đến Đài hỏa táng Vĩnh Lương (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thực hiện lễ trà-tỳ.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thanh đã viên tịch vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 20-4-Nhâm Dần (20-5-2022) tại tịnh xá Ngọc Nguyên; Trụ thế: 81 năm, 53 hạ lạp.

Phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thanh đến nơi trà-tỳ:

Môn đồ pháp quyến

 Chư Tôn đức tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thanh

 Cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng rời Giác linh đường Tịnh xá Ngọc Nguyên 

 Đông đảo chư Tăng các tịnh xá đến tiễn biệt vị giáo phẩm có công lao đối với sự phát triển của hệ phái và Phật giáo tỉnh nhà

Cung thỉnh kim quan Hòa thượng đến nơi làm lễ trà-tỳ

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan