CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Điện Phân ưu từ Úc Châu - chùa A Di Đà

chuaAdida

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Kính gởi HT. Thích Minh Hiếu cùng Môn đồ Pháp quyến

Chùa A Di Đà, Sydney, Úc Châu vừa nhận được tin:

Trưởng lão Hòa thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

(1923 - 2015)

- Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới 

- Viện chủ Tổ đình Tịnh xá Minh Đăng Quang (Mỹ).

- Khai sơn Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2), là Giáo phẩm cấp cao của Hệ phái Khất sĩ

- Nguyên Tổng Tri sự Trưởng Giáo hội Tăng-già Khsất ĩ Việt Nam trước năm 1975

- Nguyên Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam

- Nguyên Trưởng Giáo đoàn IV Hệ phái Khất sĩ

- Bậc Hòa thượng Bổn sư của chư Tăng Ni Giáo đoàn IV PGKS Việt Nam

Vị Đại đệ tử sau cùng của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, vừa thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 32 phút tối ngày 03 tháng 08 năm 2015 (nhằm ngày 19/06/âm lịch) tại Orange Coast Memorial Medical Center (USA).

Trụ thế: 93 năm, Hạ lạp: 60 năm.

Chùa A Di Đà thành kính cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hoà thượng, Đức Pháp chủ Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Thế giới nhập Vô sanh Pháp nhẫn, đáo Hoa Tạng Huyền Môn, vì hạnh nguyện cưu mang, vì bản hoài Thượng sĩ, bất vong nguyện lực, hồi nhập ta-bà, cùng với hàng Pháp lữ, tiếp tục sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, cứu khổ độ sinh.

Chùa A Di Đà thành kính phân ưu HT. Thích Minh Hiếu cùng Môn đồ Pháp quyến 'Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới' trước sự mất mát lớn lao này.

Úc Châu ngày 4-8-2015

Nay thành kính phân ưu

Tỳ-kheo Thích Nguyên Trực

và Phật tử Chùa A Di Đà

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan