CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ban Trị sự Giáo đoàn III nhiệm kỳ 2017 – 2022

BAN TỔ CHỨC GIÁO ĐOÀN III

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo đoàn III và các Ban nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được đại chúng Tăng Ni trong Giáo đoàn thống nhất thông qua và bổ sung trong các phiên họp Tự Tứ 2017 và 2018.

Sau đây, chúng con xin lược ghi lại. Các vị trong Giáo đoàn cùng liễu tri và cung thỉnh quý Ngài đúng với vai trò chức năng của các vị trong các Phật sự của Giáo đoàn.

BAN CHỨNG MINH  
HT. Giác Hùng – Đệ nhất Chứng minh
HT. Giác Y – Đệ nhị chứng minh
HT. Giác Phương – Đệ tam Chứng minh

BAN TRỊ SỰ GIÁO ĐOÀN & CÁC BAN

 

HT. Giác Tần – Tri sự trưởng (viên tịch)
HT. Giác Phùng – Tri sự phó Thường trực
HT. Giác Trong – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp
HT. Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni
HT. Giác Minh – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ và Phó ban Tăng sự
HT. Giác Thành – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự và Trưởng ban Kinh tế tài chánh
TT. Giác Tiến – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát
TT. Giác Duyên – Chánh Thư ký
TT. Giác Hạnh – Trưởng ban Từ thiện xã hội
TT. Giác Hiền – Phó ban Kinh tế tài chánh
TT. Giác Hành – Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử
ĐĐ. Giác Phổ –  Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp kiêm Phó ban Văn hóa
ĐĐ. Giác Hoàng  – Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni
ĐĐ. Giác Nhường – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Truyền thông
ĐĐ. Giác Tri – Phó Thư ký  kiêm Phó ban Giáo dục Tăng Ni

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: