CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo hoạt động Phật sự của Ni giới Phân đoàn 1 - GĐ IV

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái;

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Quản chúng Ni – Giáo đoàn IV;

Con xin đại diện Ban Thư ký, xin báo cáo hoạt động Phật sự của Phân đoàn 1, trực thuộc Giáo đoàn IV như sau:

I. GIAI ĐOẠN I (từ khi thành lập đến 1980)

Phân đoàn 1 - Ni giới Hệ phái Khất sĩ do cố Ni trưởng Ngân Liên (là đệ tử Ni thứ 5 của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang) thành lập và dẫn dắt.

Trong thời gian tu học, cố Ni trưởng được Tổ sư khen tặng là người hiền đức, cương trực. Bản tánh thích cảnh thanh tịnh, vắng vẻ để tịnh tu.

Sau khi Tổ sư vắng bóng năm 1954, cố Ni trưởng hướng dẫn Ni chúng đi hành đạo ở các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Trên đường giáo hóa chúng sanh, cố Ni trưởng đã thành lập các ngôi tịnh xá như: Tịnh xá Ngọc Lâm (Long Hải 1958), Tịnh xá Ngọc Bình (Dĩ An, Bình Dương, 1958), Tịnh xá Ngọc Hải (Nha Trang, 1963), Tịnh xá Ngọc Tiên (Hà Tiên, 1967), Tịnh xá Ngọc Ban (Ban Mê Thuột, 1969), Tịnh xá Ngọc Hiệp (Biên Hòa, 1974), Tịnh xá Ngọc Điểm (Hóc Môn, 1975 - được HT. Pháp sư cho).

Bấy giờ, tất cả các ngôi tịnh xá đều được xây dựng bằng vật liệu thô sơ cây, ván, lá theo truyền thống thanh bần Khất sĩ và số lượng Ni chúng chỉ vài vị tại mỗi đạo tràng để hướng dẫn Phật tử địa phương tu học.

Những ngày cúng Hội theo truyền thống Hệ phái được phân định 2 ngày trong tháng là 15 và 30 âl (tháng thiếu cúng ngày 29 âl). Tuy nhiên, lúc bấy giờ, người dân chưa hiểu đạo nhiều nên số lượng Phật tử còn hạn chế trên dưới 30 người cho mỗi đạo tràng. Đặc biệt ở Tịnh xá Ngọc Ban, cố Ni trưởng Trụ trì Hoa Liên có mở phòng thuốc Nam, hốt thuốc cho người dân nghèo vùng cao nguyên, nên từ đó Phật tử quy tụ về tịnh xá quy y ngày một đông. Các tịnh xá đều nêu cao tinh thần “lá lành đùm lá rách”, quý Sư cô không nề khổ nhọc đến những vùng sâu vùng xa trợ duyên cho những hoàn cảnh khó khăn vì thiên tai bão lụt…

Chư Ni Phân đoàn 1 đặt trụ sở chính tại Tịnh xá Ngọc Tiên, nơi cố Ni trưởng Ngân Liên trụ xứ, vì có khuynh hướng tu tịnh nên cố Ni trưởng thích ẩn dật nơi núi non. Mỗi năm số lượng chúng Ni càng đông dần và các tịnh xá được tu sửa khang trang hơn.

Để phát triển đồ chúng, cố Ni trưởng y theo sự hướng dẫn của chư Tăng Giáo đoàn IV do Pháp sư Giác Nhiên lãnh đạo, sự tu học thiết lập rõ ràng để hướng dẫn chư Ni tu tập.

35 hp 8

II. GIAI ĐOẠN II (1981 – 2016)

Bước chân hành đạo của cố Ni trưởng không mỏi mệt mặc dù sức khỏe ngày càng yếu đi, nhưng cố Ni trưởng vẫn sách tấn và nhắc nhở đệ tử y theo giới luật mà hành trì, phải giữ gìn Bát Kính pháp, cố gắng duy trì mạng mạch Phật pháp, làm tốt đạo đẹp đời, đó là nguyện vọng sau cùng của Người.

Thế rồi, nhân duyên hóa độ đã mãn, cố Ni trưởng về Tây vào lúc 7 giờ chiều ngày 18 tháng 5 năm Canh Ngọ (1990).

Từ khi cố Ni trưởng - Trưởng Phân đoàn viên tịch, Ni sư Thạnh Liên là vị kế thừa lãnh đạo Phân đoàn. Ni sư luôn thực hành lời dạy của đức Tổ sư “nên tập sống chung tu học” và sống quên mình vì người, nghiêm trì giới luật của Tổ Thầy, tiếp tục hướng dẫn chư Ni tu học, trùng tu lại ngôi Tịnh xá Ngọc Tiên, xây chánh điện mới khang trang rộng rãi hơn. Ni sư thường đến các ngôi tịnh xá trong Phân đoàn để sách tấn Ni chúng, tu bồi nền móng tu tập của Thầy, sửa sang và chứng minh những ngôi tịnh xá mới thành lập. Chẳng bao lâu, Ni sư cũng thuận thế vô thường viên tịch ngày mùng 3 tháng Chạp năm Mậu Tý (2008).

Kể từ đây, Ni trưởng Thông Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình, Dĩ An, Bình Dương kế nhiệm Trưởng phân đoàn. Trụ sở hiện nay là Tịnh xá Ngọc Bình, Dĩ An.

Từ năm 2010, để Phân đoàn có sự đoàn kết trong nề nếp tu học, Ni trưởng Thông Liên đã cơ cấu lại Ban Quản chúng Phân đoàn 1 như sau:

Chứng minh: NS. Nhẫn Liên; Trưởng Phân đoàn: NT. Thông Liên; Phó Phân đoàn: NT. Thắng Liên; Thư ký: SC. Hương Liên; Phó Thư ký: SC. Diệu Liên; Tăng sự: NS. Ánh Liên, NS. Lộc Liên; Giám luật: SC. Dũng Liên, SC. Gương Liên; Hoằng pháp: SC. Tâm Tâm; Thủ quỹ: SC. Chánh Liên; Nghi lễ: SC. Nguyệt Liên; Văn hóa: NS. Liêm Liên; Từ thiện: NS. Liêm Liên, SC. Chánh Liên.

Hội đồng Tỳ-kheo-ni: Gồm có 14 vị điều hành Phật sự.

Năm 2014 đến nay, Ban Thư ký Phân đoàn thay đổi là: Thư ký: SC. Minh Liên; Phó Thư ký: SC. Đức Liên và SC. Hương Liên.

Để các trụ trì và chúng Ni có sự học hỏi trau đổi kiến thức trong sự tu học và giải quyết những vấn đề tồn động, Ni trưởng chọn 2 ngày họp định kỳ trong năm là: Ngày 18/05 âl: Kỷ niệm cố Ni trưởng Ngân Liên tại TX. Ngọc Tiên và ngày 23/10 âl: Cúng kỵ giỗ NS. Trang Liên tại TX. Ngọc Bình.

1. TĂNG SỰ

Thực hiện nhiệm vụ “Kế vãng khai lai, truyền thừa mạng mạch Phật pháp” - “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài”, chư Ni các miền tịnh xá đã tiếp độ chúng xuất gia mỗi ngày thêm đông. Cho đến nay (2016), số lượng chư Ni là 110 vị (Ni trưởng: 04 vị, Ni sư: 10 vị, Sư cô: 72 vị, Thức-xoa: 08 vị, Sa-di-ni: 10 vị, Tập sự: 06 vị).

Để tạo sự đoàn kết đạo và đời, chư Ni luôn gắn bó làm việc trong tổ chức Giáo hội và chính quyền địa phương:

NS. Nhàn Liên (Tịnh xá Ngọc Ban): Trưởng ban Từ thiện tỉnh Đăk Lăk

SC. Dũng Liên (Tịnh xá Ngọc Tâm): Trưởng Phân ban Ni giới huyện Trảng Bom, Thủ quỹ Ban Trị sự Phật giáo huyện, Ủy viên Hội Chữ thập đỏ huyện Sông Trầu, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc xã, Hội trưởng Chi hội Tán trợ Ngọc Tâm xã Sông Trầu.

SC. Hiền Liên (Tịnh xá Ngọc Duyên): Thủ quỹ Ban Trị sự TP. Bà Rịa.

SC. Minh Liên (Tịnh xá Ngọc Điền): Ủy viên Phân ban Ni giới tỉnh BR - VT, Ủy viên Ban Trị sự huyện Long Điền, Phó ban Đại diện thị trấn Long Điền.

SC. Thảo Liên (Tịnh xá Ngọc Ban): Ủy viên Ban Từ thiện tỉnh Đăk Lăk.

2. VĂN HÓA – GIÁO DỤC

* Trình độ thế học

Tốt nghiệp Đại học: 05 vị

Tốt nghiệp cấp 3:     59 vị

Tốt nghiệp cấp 2:     21 vị

Đang theo học Đại học KHXH Nhân văn : 01 vị

* Trình độ Phật học

Tốt nghiệp Tiến sĩ:   01 vị

Tốt nghiệp Học viện:   5 vị

Tốt nghiệp Cao đẳng: 16 vị

Tốt nghiệp Trung cấp: 06 vị

Tốt nghiệp Sơ cấp: 02 vị

Tốt nghiệp Trung cấp Giảng sư: 01 vị

Tốt nghiệp Cao cấp Giảng sư: 02 vị

* Đang theo học           

- Đại học Phật giáo ở Myanmar : 04 vị

- Học viện Phật giáo TP. HCM: 02 vị

- Trung cấp Phật học: 01 vị

* Phân đoàn đã tổ chức được 5 khóa tu Truyền thống cho chư Ni nhằm tạo điều kiện để Ni chúng có nếp sống chung và phát triển nội tâm tu học qua thời khóa thiền định và nghiên cứu Chơn lý của Tổ sư như sau:

Khóa tu tại TX. Ngọc Điểm từ mùng 04 đến 10 /02/ Ất Mùi (2015)

Khóa tu tại TX. Ngọc Bình từ ngày 20 đến 26 /03/ Ất Mùi (2015)

Khóa tu tại TX. Ngọc Ban từ ngày 13 đến 19/ 08/Ất Mùi (2015)

Khóa tu tại TX. Ngọc Hải từ ngày 04 đến 10/10/Ất Mùi (2015)

Khóa tu tại TX. Ngọc Bình từ ngày 17 đến 23/ 03/ Bính Thân (2016)

Chúng Ni từ tập sự đến tân Tỳ-kheo cũng được dự khóa Bồi dưỡng đạo hạnh do Hệ phái tổ chức được 2 khóa tại Pháp viện Minh Đăng Quang, nhằm nâng cao tinh thần hiểu biết về giới luật và oai nghi, sống chung hòa hợp, nhất là phải nghiên cứu và học thuộc lòng bộ Chơn lý để trở về với nguồn cội Khất sĩ.

3. HOẰNG PHÁP

Từ năm 2009 đến nay, SC. Tâm Tâm phụ trách việc hoằng pháp, giảng Vi diệu pháp và chuyên đề trong kinh Nikaya tại các đạo tràng của Phật tử như Tịnh xá Trung Tâm, Tịnh xá Ngọc Điểm, Tịnh xá Ngọc Phú, Chùa Giác Lâm và một số những tịnh xá lân cận. Ngoài ra, Sư cô còn được Phật tử thỉnh đi giảng ở các nước châu Âu, Úc và Mỹ để tuyên dương giáo lý Phật đà đến các quần chúng rộng rãi.

4. HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TU HỌC

Mỗi tháng, đa số các ngôi tịnh xá trong Phân đoàn đều có tổ chức cúng Hội 2 ngày 15 và 30. Số lượng Phật tử về sám hối, cúng Hội trung bình khoảng từ 60 đến 100 vị.

Đạo tràng Bát quan trai, Niệm Phật sinh hoạt đều đặn mỗi tháng 2 ngày Chủ nhật tại một số tịnh xá như Tịnh xá Ngọc Ban, Tịnh xá Ngọc Điểm, Tịnh xá Ngọc Thanh, Tịnh xá Ngọc Điền, Tịnh xá Quan Âm, TX. Ngọc Minh, TX. Ngọc Tâm TX. Ngọc Duyên… Riêng tại Tịnh xá Ngọc Điểm có tổ chức Gia đình Phật tử sinh hoạt Chủ nhật hằng tuần khoảng 130 em, Tịnh xá Ngọc Tâm khoảng 60 em, lớp giáo lý tại Tịnh xá Ngọc Điền khoảng 20 em. Mỗi năm, tháng 7 Vu Lan, cũng là ngày Tự Tứ của chư Tăng Ni, Phật tử đều có tổ chức Đại lễ Vu Lan để báo đáp ơn Thầy Tổ và cha mẹ hiện tại cùng quá vãng tại các tịnh xá trong Phân đoàn.

5. XÂY DỰNG TRÙNG TU TỊNH XÁ

Kể từ thập niên 90 (khi Ni trưởng Ngân Liên viên tịch), toàn bộ cảnh quang các ngôi tịnh xá hiện nay đều được trùng tu hoặc xây dựng mới theo mô hình truyền thống của Hệ phái bằng vật liệu kiên cố bê tông cốt thép.

Phân đoàn 1 đã mở rộng thêm được các trú xứ nữa, đó là: Tịnh xá Ngọc Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu), Tịnh xá Ngọc Thanh (An Giang – đang trùng tu xây dựng), Tịnh xá Ngọc Tâm (Đồng Nai – đang trùng tu xây dựng), Tịnh xá Ngọc Văn (Củ Chi – Tp. HCM), Tịnh xá Quan Âm (Quận 7 – Tp. HCM), Tịnh xá Ngọc Duyên (Bà Rịa - Vũng Tàu), Tịnh xá Ngọc Như (Đồng Nai), Tịnh xá Liên Hoa (Biên Hòa – Đồng Nai – đang xây dựng), Tịnh xá Ngọc Minh (Long Hải – BRVT), Tịnh xá Ngọc Hương (Đồng Nai), Tịnh thất Ngọc Mỹ (Châu Đốc – An Giang), Chùa Giác Quang (Đồng Nai), Tịnh xá Ngọc Đức (Củ Chi – TP. HCM), Tịnh xá Pháp Huệ (quận Bình Tân – TP. HCM – đang xây dựng).

Hiện nay 2016, tổng số tịnh xá trong Phân đoàn có 20 cơ sở gồm 18 tịnh xá, 1 tịnh thất, 1 chùa.

6. Hoạt động Từ thiện xã hội từ năm 2011 – 2016

Từ thiện – xã hội là những hoạt động đạo đức mang tính tích cực và trong sáng, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, là một trong những công tác trọng tâm của Giáo hội Phật giáo nói chung và của Hệ phái Khất sĩ nói riêng. Các ngôi tịnh xá trong tinh thần “lá lành đùm lá rách” tham gia ủng hộ tài chính lẫn vật thực cứu trợ đồng bào đang bị khổ sở.

Đặc biệt, tại Tịnh xá Ngọc Ban (Ban Mê Thuột) và Tịnh xá Ngọc Tâm (Trảng Bom) đều có Tuệ Tĩnh đường khám bệnh miễn phí, phát thuốc Nam lẫn thuốc Bắc, châm cứu, bấm huyệt… cho những dân nghèo và dân tộc thiểu số. Chư Ni và Phật tử các Tịnh xá Ngọc Bình (Dĩ An), Ngọc Điểm (Bà Điểm), Ngọc Văn ( Củ Chi), Ngọc Điền (Long Điền), Ngọc Hương (Đồng Nai), Ngọc Thanh (Châu Đốc), v.v... thường xuyên tổ chức các chuyến cứu trợ cho đồng bào bị thiên tai, bão lụt ở các tỉnh miền Trung và miền Tây. Ngoài ra để hưởng ứng phong trào ích nước lợi dân, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ nhân dân xây nhà tình nghĩa, khoan giếng cho dân ở vùng sâu, ủng hộ người nghèo khó tại các bệnh viện, trại tâm thần, nhà dưỡng lão, ủng hộ các chiến sĩ biên phòng hải đảo, ủng hộ hội khuyến học, trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tham gia quỹ pháp học cúng dường cho Tăng Ni sinh du học và trong nước, các tịnh xá trong Phân đoàn rất nhiệt tình đóng góp. Trung bình mỗi năm, mỗi tịnh xá tổ chức đi từ thiện khoảng 1 đến 2 lần. Tổng giá trị từ thiện 5 năm là: 16.841.305.000đ (Mười sáu tỷ tám trăm bốn mươi mốt triệu ba trăm lẻ năm ngàn đồng).

NHẬN XÉT ƯU KHUYẾT ĐIỂM

Về mặt ưu điểm

Được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ của chư Tôn đức Tăng trong Giáo đoàn, trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, chư Ni Phân đoàn 1 ngày càng phát triển, củng cố xây dựng ngôi nhà tâm linh lẫn cơ sở vật chất càng tiến bộ.

Đặc biệt, năm 2016 được sự chấp thuận và chứng minh của chư Tôn đức Hệ phái và Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn, Phân đoàn 1 đã mở khóa An cư kiết hạ đầu tiên tại Tịnh xá Ngọc Điểm, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

Về mặt khuyết điểm

Bên cạnh những thành tựu, chúng con vẫn còn tồn đọng những điều như sau:

Do ảnh hưởng đời sống tu học hiện nay, chư Ni trẻ chưa tích cực tham gia trong công tác Phật sự của Giáo hội, tinh thần dấn thân phục vụ cho đạo pháp còn hạn chế.

Một số ít tịnh xá chưa về sinh hoạt đầy đủ.

Tịnh xá thiếu chúng, trụ trì lớn tuổi nên không hướng dẫn Phật tử tu học thường xuyên được…

Trên đây là một số nét sinh hoạt Phật sự của chư Ni Phân đoàn 1 từ khi thành lập đến 2016. Kính trình đến chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Quản chúng Ni Giáo đoàn IV liễu tri.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan