CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo hoạt động Phật sự của Ni giới Phân đoàn 2 - GĐ IV

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa lãnh đạo Hệ phái;

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa Giáo đoàn IV;

Quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Quản chúng Ni – Giáo đoàn IV;

Con xin đại diện Ban Thư ký, xin báo cáo hoạt động Phật sự của Phân đoàn 2, trực thuộc Giáo đoàn IV như sau:

THỜI KỲ HÌNH THÀNH (1956 - 1980)

Phân đoàn 2 Ni giới Khất sĩ do đức cố Ni trưởng Thích nữ Trí Liên, là vị Ni trưởng thứ 9 trong hàng Ni giới đệ tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập và dẫn dắt. Sau khi, đức Tổ sư vắng bóng, cố Ni trưởng với bi nguyện độ sanh và tâm nguyện giữ gìn công hạnh tu tập hành đạo như khi đức Tổ sư còn hiện hữu. Năm 1960 Ni trưởng đã hạ sơn hành đạo, bước lữ hành vân du hoằng hóa, hoa giác nở theo từng nhịp bước, từ Tây Ninh, Gò Dầu, Trảng Bàng, đến Sài Gòn hoa lệ, rồi lần đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Trong thời gian 24 năm Ni trưởng Trí Liên hiện hữu giáo hóa, nhân duyên tiếp nối nhân duyên, từ một vị Ni Khất sĩ lên đến 50 vị Ni Khất sĩ, từ một tịnh xá lần lượt đến 12 ngôi tịnh xá.

Dù các tịnh xá được thành lập nhiều nơi, dù chư Ni được phân bổ đi trụ xứ hành đạo các miền, nhưng theo quy định của Ni trưởng, mỗi tháng 2 ngày, 16 và mùng 1, chư Ni các tịnh xá đều phải về Tịnh xá Ngọc Hiệp để Ni trưởng ôn dạy giới luật và có dịp cùng sám hối Bố-tát chung với nhau. Lệ thường những ngày cúng hội Ni trưởng luân chuyển đến các đạo tràng để nhắc nhở khuyến tấn, tiếp độ cư gia, và mọi sinh hoạt đều phải nương theo lời dạy bảo của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái. Những ngày lễ Tưởng niệm Tổ sư và lễ Vu lan - Tự tứ, Ni trưởng hướng dẫn chư Ni về Tịnh xá Trung Tâm (quận Bình Thạnh, TP. HCM) để tham dự các buổi lễ.

35 hp 9

Trong thời gian này tất cả các ngôi tịnh xá đều được xây dựng bằng vật liệu thô sơ cây, ván, lá theo truyền thống thanh bần Khất sĩ và số lượng Phật tử quy y còn hạn chế trên dưới 100 và Ni chúng chỉ vài vị cho mỗi đạo tràng để hướng dẫn Phật tử địa phương tu học. Cố Ni trưởng đã thành lập 12 ngôi Tịnh xá gồm:

Tịnh xá Ngọc Truyền (Núi Bà Đen - Tây Ninh, 1956)

Tịnh xá Mộc Chơn (Phú Mỹ - Tiền Giang, 1952)

Tịnh xá Ngọc Hiệp (Tân Hiệp, Tiền Giang, 1961)

Tịnh xá Ngọc Lâm (Phú Lâm Q. 6, TP.HCM, 1963)

Tịnh xá Ngọc Trung (Trung Lương, TP. Mỹ Tho, 1965)

Tịnh xá Ngọc Thành (Thủ Đức, TP.HCM, 1967)

Tịnh xá Ngọc Phú (Tân Bình, TP.HCM, 1968)

Tịnh xá Ngọc Vân (Thủ Đức, TP. HCM, 1970)

Tịnh xá Bửu Tháp (Tân An, Long An, 1974)

Ngoài ra còn có ba ngôi TX:

TX. Ngọc Ẩn,Tầm Vu, Long An

TX. Ngọc Quang, Q.8

TX. Ngọc Tân, Tiền Giang do Hòa thượng. Pháp sư Giác Nhiên giao lại cho Ni trưởng cắt đặt chư Ni trụ xứ.

THỜI KỲ PHÁT TRIỂN (1981 – 2016)

Năm 1984, sau khi Ni trưởng viên tịch, Ni trưởng Thinh Liên kế thừa lãnh đạo Phân đoàn 2. Dù Thầy viên tịch, chư Ni vẫn giữ lệ thường 3 tháng một lần, trụ trì các tịnh xá họp mặt cùng chung tụng giới Bố-tát sinh hoạt trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, mọi Phật sự đều do sự lãnh đạo tập thể chứ không do trụ trì mỗi nơi quyết định và mọi sinh hoạt đều phải nương theo lời dạy của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái.

Năm 2011 Ni trưởng Thinh Liên thuận thế vô thường viên tịch. Ni trưởng Đồng Liên đảm nhiệm trọng trách Trưởng Phân đoàn 2 Ni giới. Cùng chung lo Phật sự có NT. Lan Liên, NT. Khoa Liên, NT. Vạn Liên và nhiều Ni sư khác.

Sau ngày Phật giáo Việt Nam thống nhất, chư Ni vẫn theo di chỉ của Thầy, nương chư Tăng Giáo đoàn IV, đến mùa An cư về học Hạ tu tập tại Tịnh xá Trung Tâm – Bình Thạnh. Từ năm 1998 đến nay, chư Ni Giáo đoàn IV được sự chứng minh của Thành hội Phật giáo TPHCM và chư Tôn đức Hệ phái mở điểm An cư tại TX. Ngọc Phú – Tân Bình. Tịnh xá Ngọc Phú còn là nơi giúp cho Ni sinh các tỉnh về nương tựa theo học các chương trình Trung cấp, Cao đẳng và Học viện Phật giáo tại TP. HCM, và đây cũng là trụ sở sinh hoạt của chư Ni Phân đoàn 2. Kể từ đó, mọi sinh hoạt tu học đi vào nề nếp ổn định và phát triển.

Trực thuộc Ni Phân đoàn 2 đã mở rộng thêm được các tịnh xá :

TX. Ngọc Định, TP. Mỹ Tho.

Tịnh xá Ngọc Hưng, Quận Bình Tân, TP. HCM, do NS. Ánh Liên thành lập năm 1995.

Tịnh xá Ngọc Phúc, H. Giồng Riềng, Kiên Giang, do NS. Phúc Liên, thành lập năm 1976.

Tịnh thất Hoa Nghiêm, P. Hưng Lợi, TP. Cần Thơ, do NS. Cảnh Liên thành lập năm 1980.

Tịnh Thất Ngọc Linh, P. Cái Khế, TP. Cần Thơ, do NS. Linh Liên thành lập.

Ngọc Chung, Hóc Môn do NS. Lý Liên thành lập năm 1967.

TX. Ngọc Trung, Bà Rịa Vũng Tàu do NS Thuận thành lập năm 1984.

TX. Ngọc Liên, Long An.

TX. Ngọc Đức, Gò Dầu – Tây Ninh, do TT. Định Tánh thành lập năm 1975.

TT. Ngọc Duyên, TP. Mỹ Tho – Tiền Giang.

Tịnh xá Ngọc Phúc – Trảng Bom - Đồng Nai.

TX. Ngọc Sơn – Cần Thơ.

Để Phân đoàn có sự đoàn kết trong nề nếp tu học, quý Ni trưởng đã cơ cấu lại Ban Quản chúng Phân đoàn 2 hiện nay (2016) như sau:

Chứng minh : NT. Lan Liên

Trưởng đoàn : NT. Đồng Liên

Phó đoàn : NS. Tuyết Liên

Thư ký : SC. Duyên Liên

Giám luật : NT. Vạn Liên

Tăng sự : NT. Khoa Liên

Thủ quỹ : SC. Duyên Liên

Hoằng pháp : NT. Khoa Liên, NS. Tuyết Liên, NS. Đắc Liên, SC.Duyên Liên, SC. Kiến Liên, NS. Hạnh Liên, SC. Thành Liên.

Từ thiện : NT. Vạn Liên, NS. An Liên, NS. Hạnh Liên, SC. Kiến Liên, SC. Tùng Liên.

Nghi lễ : NT. Khoa Liên

Ban Văn hóa - Mỹ thuật : SC. Huệ Liên, SC. Hảo Liên, SC. Thành Liên, SC. Trúc Liên.

Hội đồng Tỳ-kheo-ni : NT. Đồng Liên, NT. Lan Liên, NT. Vạn Liên, NS. Tuyết Liên, NS. An Liên, NS. Đắc Liên, NS. Hạnh Liên (N.Chung), SC. Duyên Liên. SC. Kiến Liên, SC. Ngàn Liên, SC. Tiến Liên, NS. Hạnh Liên (N. Đức)

Tình hình cụ thể các hoạt động Phật sự của Phân đoàn

Hội họp: Ngoài 2 cuộc họp chung của Ni GĐ IV vào ngày Lễ Tưởng niệm Tổ sư ( 29-1 âl) & Lễ Tự Tứ (13-7 âl), phân đoàn còn có 3 kỳ họp riêng vào các ngày 19 / 01; 27/08; 27/ 09 để kiểm điểm hoạt động Phật sự các tịnh xá trong phân đoàn và chứng minh xét duyệt cho các giới tử thọ giới.

1. TĂNG SỰ

a. Thống kê tự viện và danh bộ chư Ni

Tổng số tịnh xá: 18 tịnh xá và 1 tịnh thất

Tổng số chư Ni: 104 vị

Giáo phẩm Ni trưởng: 05 vị. Giáo phẩm Ni sư: 11 vị. Tỳ-kheo-ni: 38 vị. Thức-xoa: 17 vị. Sa-di: 12 vị. Tập sự: 7. Tiểu: 4. Tám giới: 5.

b. Chư Tôn đức Ni tham gia trong các ban ngành của GHPGVN

1. NT. Đồng Liên: Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang

2. NS. Tuyết Liên

* Tham gia công tác GHPGVN huyện Châu Thành

- 1985 đến 1991: - Ủy viên Xã hội, Ban Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành.

- Phụ trách Liên xã.

- 1991 đến 1997: - Ủy viên Tài chánh, Ban Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành.

- 1997 đến 2002: - Ủy viên Văn hóa Ban Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành.

- 2002 đến 2012: - Ủy viên Thủ quỹ Ban Đại diện Phật giáo huyện Châu Thành.

- 2012 đến 2017: - Ủy viên Tài chánh Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành.

- 2017 đến 2022: - Ủy viên Tài chánh Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành.

* Tham gia công tác GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- 1997 đến 2002: - Ủy viên Văn hóa của Ban Văn hóa PGTG.

- 2002 đến 2007: - Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang

- 2007 đến 2017: - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Phó ban Kinh tế Tài chánh.

- 2009 đến 2017: - Phó trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang, Đặc trách Khất sĩ.

* Tham gia công tác HPKS. TW

- 2010 đến nay: - Ủy viên Tiểu ban Phật tử HPKS. TW. GHPGVN.

3. Ni sư Chiếu Liên

2007 – 2016: - Trưởng ban Từ thiện BTS GHPGVN quận Tân Bình.

4. Ni sư Đắc Liên

2007 – 2017: - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN, tỉnh Kiên Giang.

2012 – 2017: - Trưởng ban Từ thiện Phân ban Ni giới, tỉnh Kiên Giang.

2007 – 2016: - Trưởng ban Từ thiện, huyện Giồng Trôm, tỉnh Kiên Giang.

5. Ni sư An Liên

2016 – 2021: - Ủy viên Tăng sự quận 6.

6. Sư cô Duyên Liên

2012 -2016: - Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh Tiền Giang.

7. Sư cô Kiến Liên

2012 – 2017: - Ủy viên Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương.

8. Ni sư Hạnh Liên

2015 – 2016: - Ủy viên Phân ban Hệ phái Khất sĩ BHP Trung ương.

2014 – 2021: - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN, huyện Gò Dầu.

2014 – 2017: - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh.

2015 – 2020: - Chánh Thư ký Ban Quản chúng Ni GĐ IV.

2. GIÁO DỤC

a) Chư Ni đã tốt nghiệp và đang học các chương trình Phật học

Tốt nghiệp Tiến sĩ : 01 vị

Tốt nghiệp Cử nhân Phật học: 06 vị

Tốt nghiệp Cao cấp Giảng sư : 02 vị

Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học : 05 vị

Tốt nghiệp Trung cấp Phật học: 08 vị

Tốt nghiệp Sơ cấp Phật học: 05 vị

Đang học Trung cấp Phật học: 08 vị

Đang học Sơ cấp Phật học: 03 vị

Du học: 2 vị

Đang học Đại học Triết Tôn giáo: 01 vị

b) Giáo thọ:

Sư Cô Huệ Liên

1998 – 2016: - Giáo thọ lớp Sơ cấp Phật học Thủ Đức.

c) Các khóa tu truyền thống:

Khóa 01 tu tại TX. Ngọc Bảo, Bảo Lộc, từ mùng 02 - 08 /10/ Giáp Ngọ (nhằm 23 – 29/11/2014).

Khóa 02 tu tại TX. Ngọc Bảo, Bảo Lộc, từ ngày từ mùng 02 đến mùng 08/11/ Giáp Ngọ (nhằm ngày 23 – 29/ 12/ 2014).

Khóa 03 tu tại TX. Ngọc Bảo, Bảo Lộc, từ ngày từ mùng 02 - 08 /01/ Ất Mùi (nhằm ngày 20 – 26/02/2015).

Khóa 04 tu tại TX. Ngọc Vân, Thủ Đức, từ ngày mùng 02 - 08 /02/ Ất Mùi (nhằm ngày 21- 27/ 03/ 2015) có 27 hành giả tham dự.

Khóa 05 tu tại TX. Ngọc Chung, Hóc Môn, từ ngày mùng 02 - 08 /09/ Ất Mùi (nhằm ngày 14- 20/ 10/ 2015) có 26 hành giả tham dự.

Khóa 06 tu tại TX. Ngọc Hiệp, Tiền Giang, từ ngày mùng 01 - 08 /10/ Ất Mùi (nhằm ngày 12- 19/ 11/ 2015) có 18 hành giả tham dự.

Khóa 07 tu tại TX. Ngọc Hiệp, Tiền Giang, từ ngày 21 - 27 /01/ Bính Thân (nhằm ngày 28/02 – 05/03/ 2016) có 24 hành giả tham dự.

Khóa 08 tu tại TX. Ngọc Vân, Thủ Đức, từ ngày 23/02 đến 01/03/ Bính Thân (nhằm ngày 31/03 – 07/04/ 2016) có 25 hành giả tham dự.

Khóa 09 tu tại TX. Ngọc Lâm, Q.6, từ ngày 19 - 26 /03/ Bính Thân (nhằm ngày 26/04 – 02/05/ 2016) có 30 hành giả tham dự.

Khóa 10 tu tại TX. Ngọc Vân, Thủ Đức, từ ngày mùng 04 - 11/08/ Bính Thân (nhằm ngày 04/09 – 11/09/ 2016) có 23 hành giả tham dự.

Tham dự khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh và trùng tuyên Chơn lý do chư Tăng Hệ phái tổ chức:

Năm 2015: 34 vị và 7 vị trả Chơn lý.

Tháng 7/ 2016: 23 vị và 8 vị trả Chơn lý.

d) Tổ chức khóa ACKH:

Theo truyền thống hàng năm, từ 16- 04 âl đến 12- 07 âl, Tăng Ni đều tập trung ACKH để trưởng dưỡng đạo tâm, trao giồi Giới, Định, Tuệ, giữ gìn quy củ tòng lâm. Mỗi năm, khóa ACKH tập trung tại Tịnh xá Ngọc Phú vẫn duy trì dưới sự lãnh đạo của BQC và Ban Chức sự trường Hạ với số lượng chư Ni về an cư từ 70 – 90 hành giả.

3. HOẰNG PHÁP

SC. Duyên Liên: 2012 – 2016 - Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh Tiền Giang.

NS. Hạnh Liên: 2008 – 2012 - Đoàn Giảng sư Pháp Âm TP. HCM.

2015 – 2016 - Ủy viên Phân ban Hệ phái Khất sĩ BHP TW

4. HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

a) Phật tử quy y Tam bảo: Mỗi tịnh xá từ 50 - 100 và đến thời điểm nay có từ 300 – 700 Phật tử quy y.

b) Sinh hoạt đạo tràng:

Để thực hiện trọng trách “Sứ giả Như Lai”, hướng dẫn hàng cư sĩ tại gia tu tập, tại các tịnh xá ngoài lệ cúng Hội mỗi tháng 2 ngày theo truyền thống Hệ phái, Lễ Phật đản, Lễ Tổ, Lễ Dâng y chư Ni còn tổ chức các đạo tràng như : Thọ Bát Quan trai, đạo tràng Niệm Phật, Thiền thất, Gia đình Phật tử ...

Các ngày lễ lớn trong năm của phân đoàn 2:

Ngày 28/8: Lễ Tưởng niệm NT. Trí Liên tại TX. Ngọc Hiệp – Tiền Giang.

Ngày 18/3: Lễ Tưởng niệm NT. Hưng Liên tại TX. Ngọc Định – Tiền Giang.

Ngày 21/8: Lễ Tưởng niệm NT. Thinh Liên tại TX. Ngọc Phú – Tân Bình – TP.HCM.

Ngày 04/8: Lễ Tưởng niệm NS. Huệ Liên tại TX. Ngọc Lâm – Phú Lâm – TP.HCM.

Ngày 26/6: Lễ Tưởng niệm NS. Đăng Liên tại TX. Ngọc Thành – Thủ Đức –TP.HCM.

Ngày 05/4: Lễ Tưởng niệm NS. Nhiên Liên tại TX. Ngọc Vân – Thủ Đức –TP.HCM.

Ngày 12/7: Lễ Dâng y tại TX. Ngọc Phú - Tân Bình – TP.HCM.

Ngày 26/7: Lễ Dâng y tại TX. Ngọc Ẩn –Tầm Vu – Long An.

Ngày 09/7: Lễ Dâng y tại TX. Ngọc Chung – Hóc Môn – TP.HCM.

Ngày 26/7: Lễ Dâng y tại TX. Ngọc Thành – Thủ Đức – TP.HCM.

Chủ Nhật trong tháng 7: Lễ Dâng y tại TX. Ngọc Đức – Gò Dầu – Tây Ninh.

Thọ Bát Quan trai:

- TX. Mộc Chơn – Tiền Giang, tháng 2, ngày 15 Phật tử tham dự

- TX. Ngọc Vân – Thủ Đức, tháng 1 ngày, 30 Phật tử tham dự

- TX. Ngọc Quang – Quận 8, tháng 4 ngày, 15 Phật tử tham dự

- TX. Ngọc Lâm – Quận 6, tháng 2 ngày, 40 Phật tử tham dự

- TX. Ngọc Hiệp – Tân Hiệp, tháng 2 ngày, 30 Phật tử tham dự

- TX. Ngọc Phú – Tân Bình, tháng 3 ngày, 40 Phật tử tham dự

- TX. Ngọc Hưng – Quận Bình Tân, tháng 2 ngày, 15 Phật tử tham dự

- TX. Ngọc Chung – Hóc Môn, tháng 2 ngày, 50 Phật tử tham dự

- TX. Ngọc Đức – Tây Ninh, tháng 1 ngày, 50 Phật tử tham dự

Các khóa tu:

+ TX. Ngọc Thành - Thủ Đức, mỗi tuần giảng pháp vào ngày Chủ Nhật

- Mở lớp Pali: Mỗi chiều thứ Hai, Tư, Sáu, 15 Phật tử tham dự

- Lớp Giáo lý: Mỗi tháng 8 lần, 40 Phật tử tham dự

- Lớp Vi diệu pháp: Mỗi chiều thứ Ba, thứ Năm, 30 Phật tử tham dự

-Tu Thiền: Mỗi tháng 1 lần, 30 Phật tử tham dự

- Khóa tu Thiền: mỗi năm 4 khóa, 80 Phật tử tham dự

+ TX. Ngọc Quang

- Thuyết pháp tháng vào 2 ngày - mùng 8 và 23: 50 Phật tử tham dự

- Sinh hoạt thiếu nhi: 35 em tham dự

Gia đình Phật tử:

TX. Ngọc Phú – Tân Bình : 70 đoàn sinh

TX. Ngọc Thành – Thủ Đức : 25 đoàn sinh

Đạo tràng Tịnh độ:

- TX. Mộc Chơn – Ban Hộ niệm: 20 Phật tử tham dự

– Đạo tràng Đại Bi, 1 tháng 1 lần, 60 Phật tử tham dự

TX. Ngọc Vân – Thủ Đức, 1 tháng 1 ngày, 30 Phật tử tham dự

- TX Ngọc Ẩn – Long An, mỗi tháng 1 ngày, 150 Phật tử tham dự

- TX. Ngọc Hiệp – Tân Hiệp, mỗi tháng 1 ngày, 30 Phật tử tham dự

– Ban Hộ niệm, 10 Phật tử tham dự

– Lớp Giáo lý, mỗi tháng 4 ngày Chủ Nhật, 20 Phật tử

- TX. Ngọc Hưng – Q. Bình Tân, tháng 2 ngày, 15 Phật tử tham dự

- Tịnh Tân Bửu Tháp – Long An, tháng 4 ngày Chủ Nhật, 10 Phật tử tham dự

- TX. Ngọc Phú - Đạo tràng Pháp Hoa, tháng 1 lần, 30 Phật tử tham dự

Thiền thất:

- TX. Ngọc Thành – Thủ Đức:

- Thính pháp, tháng 4 lần, 30 Phật tử tham dự

- Đạo tràng Đại Bi: Mỗi tháng 1 tuần, 30 Phật tử tham dự

- Đạo tràng Pháp Hoa: Mỗi tháng 1 lần, 30 Phật tử tham dự

- Trì kinh Thủy Sám, Địa Tạng: Mỗi tháng 4 ngày (sáng Chủ Nhật)

- TX. Ngọc Hưng – TP.HCM :

- Trì kinh Pháp Hoa mỗi tháng 1 ngày ( Mùng 7), 30 Phật tử tham dự

- Trì Đại Bi mỗi tháng 1 ngày ( 25 âm lịch).

- TT. Hoa Nghiêm: Đạo tràng Đại Bi mỗi tháng 4 lần, 15 Phật tử tham dự

5. XÂY DỰNG VÀ TRÙNG TU TỊNH XÁ

Sau ngày giải phóng, toàn bộ cảnh quan các ngôi tịnh xá hiện nay đều được trùng tu hoặc xây dựng mới theo mô hình truyền thống của Hệ phái bằng vật liệu kiên cố bê tông cốt thép, tiêu biểu như TX. Ngọc Hiệp, TX. Ngọc Phú, TX. Ngọc Ẩn, TX. Ngọc Lâm, TX. Ngọc Chung, TX. Ngọc Thành.

Năm 2004 - 2007 các ngôi TX trùng tu xây dựng:

TX. Ngọc Phú xây dựng - Tam Bảo: 4.200.000.000đ

- Nhà Ni : 67.500.000đ

- Nhà cốt : 14.700.000đ

- Quan Âm các : 130.000.000đ

TX. Ngọc Chung : mua đất và xây dựng

- làm nhà bếp : 1.600.000.000đ

- hàng rào, làm bia : 406.000.000đ

- làm đường : 13.000.000đ

TX. Ngọc Hiệp - nâng cấp nhà trù : 170.000.000đ

TX. Ngọc Quang: - xây dựng nhà ni – nhà dưỡng lão : 1.111.560.000đ

TX. Mộc Chơn:- xây dựng nhà trù, làm đường sân : 34.400.000đ

- mua đất, làm giấy chủ quyền : 210.300.000đ

TX. Ngọc Vân, trùng tu chánh điện, cửu huyền : 400.000.000đ

Từ năm 2008 – 2016 các ngôi TX trùng tu xây dựng

TX. Mộc Chơn, sửa tịnh xá, nhà khách, hàng rào: 107.500.000đ

TX. Ngọc Vân : 45.000.000đ

TX. Ngọc Phú, xây dựng dãy nhà nghỉ : .230.000.000đ

TX. Ngọc Ẩn : đang trùng tu Chánh điện đang xây dựng

nhà nghỉ, nhà ăn, nhà bếp : 1.240.000.000đ

TX. Ngọc Quang: trùng tu chánh điện : 300.000.000đ

TX. Ngọc Hiệp : 30.000.000đ

TX. Ngọc Chung, xây dựng thiền đường : 300.000.000đ

Trùng tu Đài Quan Âm : 50.000.000đ

TX. Ngọc Thành : 120.000.000đ

TX. Ngọc Duyên : 27.000.000đ

TX. Ngọc Đức (chùa Quan Âm) Tây Ninh xây dựng:

- giảng đường, phòng khách, phòng ni, hàng rào : 2.357.000.000đ

Tịnh xá Ngọc Tân, làm cổng, sơn nhà : 70.000.000đ

6. TỪ THIỆN XÃ HỘI (2011 – 2016)

- Tịnh xá Mộc Chơn : 386.000.000đ

- Tịnh xá Ngọc Vân : 1.430.000.000đ

- Tịnh xá Ngọc Ẩn : 572.000.000đ

- Tịnh xá Ngọc Quang : 12. 200.000.000đ

- Tịnh xá Ngọc Hiệp : 2.714.665.000đ

- Tịnh xá Ngọc Phú : 665.500.000đ

- Tịnh xá Ngọc Hưng : 85.000.000đ

- Tịnh xá Ngọc Lâm : 1.365.500.000đ

- Tịnh xá Ngọc Phúc : 17.000.000.000đ

- Tịnh xá Ngọc Chung:   2.923.950.000đ

- Tịnh xá Ngọc Thành : 1.740.000.000đ

- Tịnh xá Ngọc Tân : 233.500.000đ

- Tịnh xá Ngọc Trung : 380.000.000đ

- Tịnh xá Ngọc Đức : 450.000.000đ

- Tịnh Tân Bửu Tháp : 500.000.000đ

Tổng cộng : 3.594.950.000đồng (Bốn mươi ba tỷ năm trăm chín mươi bốn triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng)

Và Phân đoàn 2 đóng góp quỹ pháp học đến năm 2016: 104.600.000 đồng & 1.350 USD

KẾT LUẬN

Ban Quản chúng Ni Phân đoàn 2 với tinh thần vô ngã, vị tha cùng chung tay góp sức cố gắng khắc phục mọi khó khăn, trở ngại để củng cố Phân đoàn và từng bước làm cho Phân đoàn ngày một phát triển trên bước đường phụng sự đạo pháp và chúng sanh.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan