CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chuyến du hành của Ni giới GĐ III - Ngày thứ 3

“Con thuở trước nào đâu có biết,

Nguồn đạo chơn, lẽ sống viễn ly,

Gặp thầy đây, con biết đã đến kỳ,

Pháp giải thoát, con tu mau kẻo trễ”.

Sáng sớm hôm nay, sau giờ công phu, Phật tử Trần Thị Như Thúy, pháp danh Ngọc Trinh đưa mẹ về để xin quý Ni trưởng, Ni sư chứng minh xuống tóc xuất gia. Ngọc Trinh năm nay 24 tuổi, đang học Đại học Du lịch tại TP. Nha Trang, tuy có nhân duyên lành với Tam Bảo hơn 5 năm nay, mỗi ngày ở chùa nhiều hơn ở nhà, song vẫn lần lữa, tâm chưa nhất quyết cắt ái ly gia. Từ chiều hôm qua, Trinh được diện kiến chư Tôn đức Ni, tâm xuất gia dõng mãnh hẳn lên và quyết định xuất gia trước sự chứng minh của chư vị Ni trưởng, Ni sư lãnh đạo Giáo đoàn III.

Buổi lễ xuống tóc diễn ra trang nghiêm, thiêng liêng.

Ngay2 1

Ngay2 2

Uy nghiêm là thế! Đạo vị là thế!

“Tóc cạo sạch tơ lòng đoạn phủi,

Cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi,

Nợ trần ngày ấy dứt rồi,

Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành…”

Khoảng 7 giờ 30 đoàn đi khất thực hóa duyên trong vùng Vạn Hưng, Vạn Ninh.

Khất thực là pháp hành đặc thù của Tăng đoàn thời Phật và ở thế kỷ XXI này, Hệ phái Khất sĩ vẫn luôn nêu cao và hành trì tuy gần đây không thường xuyên. Người con Khất sĩ hành trì pháp khất thực với ý niệm thiêng liêng – xin Pháp thực để tu tập, giải thoát vòng sinh tử; xin vật thực để nuôi thân giả tạm làm phương tiện tu tập.

Nơi thôn quê xã Vạn Hưng sáng hôm nay dường như tươi sáng thanh lương hơn bởi màu huỳnh y của đoàn chư Tôn đức Ni ôm bát, đầu trần chân đất hóa duyên qua đây.

Ngay2 3

“Bát cơm vàng ngọc của mọi nhà,

Ban tạo duyên lành, hạnh vị tha,

Thong dong mỗi bước người Khất sĩ,

Đi qua năm tháng, cõi Ta-bà”.

8 giờ 30 đoàn đi về Tịnh xá Ngọc Hiệp (phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Được thông báo trước, chư Ni và Phật tử tại tịnh xá tề tựu cung đón chư Tôn đức Ni và chuẩn bị phẩm thực cúng Ngọ. Sau khi chúc lành thăm viếng quý Phật tử, chư Tôn đức Ni thăm hỏi Ni chúng.

Tịnh xá Ngọc Hiệp do Đại đức Giác Linh khai sáng, sau đó chuyển cho Ni trưởng Huệ Liên vào năm 1990 và Ni trưởng đưa một số Ni về tu học nơi đây. Năm 1993, Ni trưởng cho xây dựng chánh điện, nhà Ni, nhà khói… và một năm sau các hạng mục căn bản hoàn tất. Tịnh xá tuy nhỏ nhưng khá trang nghiêm và ấm áp vì lối kiến trúc theo truyền thống Khất sĩ thời kỳ đầu.

Năm 2015, Ni trưởng thọ bệnh và viên tịch, chư Ni đệ tử vâng lời di huấn của Ni trưởng vẫn tiếp tục duy trì con đường tu học của Tổ Thầy. Ni chúng có 11 vị, hiện đang đi học 6 vị. Sư cô Liên Mai là Tỳ-kheo-ni lớn tuổi Hạ cùng quý Ni Liên Nhàn, Liên Quyên, … hướng dẫn Phật tử tu học. Mỗi tháng, chư Ni cúng Hội hai kỳ, giảng giải kinh pháp cho Phật tử. Thỉnh thoảng, chư Ni cũng đi khất thực gieo duyên trong thị xã để duy trì hình bóng Tăng đoàn thời Phật trong lòng Phật tử và để người dân làm quen với khuôn mẫu một Đạo Phật Khất Sĩ nguyên bổn.

Ngay2 4

Ni chúng và Phật tử Tịnh xá Ngọc Hiệp đảnh lễ chư Tôn đức Ni tại chánh điện

Ngay2 5

Chư Tôn đức Ni và Ni chúng tịnh xá chụp hình lưu niệm trong chánh điện

Buổi trưa ngày 17 tháng 9 (âl), Phật tử Tịnh xá Ngọc Hiệp phát tâm cúng dường bữa ngọ trai. Sau thời kinh chú nguyện, Ni trưởng Hiệp Liên ban bố pháp lành đến đại chúng Ni và Phật tử. Quán sát nhân duyên của Phật tử, Ni trưởng đã giảng giải về ý nghĩa – “Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện hữu nan ngộ, Phật đạo nan thành”. Quý Phật tử vô cùng hoan hỷ khi nghe được bài pháp ý nghĩa này.

Ngay2 6

Ngay2 7

Cúng ngọ xong, đoàn đi về Vân Sơn tự. Ngôi tịnh xá này cũng do Ni trưởng Huệ Liên kiến lập và trụ tại đây tu học trong nhiều năm khi còn tại thế. Hiện nay, Ni chúng Vân Sơn tự có năm vị. Phần lớn các vị đã quá lục tuần, song ngày ngày vẫn tinh tấn tu tập, đi theo con đường của Tổ Thầy.

Ngay2 8

Ngay2 9

Ngay2 10

Chư Tôn đức Ni tưởng niệm cố Ni trưởng Huệ Liên

Ngay2 11

Ni chúng Vân Sơn tự trình bày tình hình tu học lên chư Tôn đức Ni

Viếng thăm Vân Sơn tự khoảng 3 giờ đồng hồ, đoàn đi tiếp về Tịnh độ Ni giới. Thực hành đúng Bát Kính pháp, sau khi đảnh lễ bạch Phật xong, chư Ni trưởng đưa chư Ni trong đoàn lên đảnh lễ Hòa thượng trụ trì Tịnh xá Ngọc Tòng, song Hòa thượng đang bận Phật sự trong giới đàn do Ban Trị sự GHPG tỉnh Khánh Hòa tổ chức nên đoàn không được diện kiến đảnh lễ Hòa thượng. Kế đó, quý Ni trưởng, Ni sư đảnh lễ bảo tháp đức Thầy – vị khai sáng Giáo đoàn III và là vị Thầy đầu tiên trong Hệ phái Khất sĩ thâu nhận Ni chúng vào những năm cuối thập niên 1960. Tiếp theo, chư Tôn đức Ni đảnh lễ tháp đức cố Trưởng lão Giác Phải – Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III.

Ngay2 12

Chư Tôn đức Ni đảnh lễ Phật tại chánh điện Tổ đình Nam Trung

Ngay2 13

Ngay2 14

Trước bảo tháp đức Thầy, chư Tôn đức Ni đảnh lễ tưởng niệm bậc Thầy khai sáng Giáo đoàn III

Ngay2 15

Chư Ni chụp hình lưu niệm trước bảo tháp đức Thầy Giác An – Vị khai sáng Giáo đoàn III

Ngay2 16

Chư Ni chụp hình lưu niệm trước bảo tháp đức Thầy Giác An

Ngay2 17

Chư Ni chụp hình lưu niệm trước bảo tháp đức cố Trưởng lão Giác Phải – Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III

Ngay2 18

Chư Ni chụp hình lưu niệm trước bảo tháp đức cố Trưởng lão Giác Phải – Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III

Sau khi đảnh lễ đức Thầy và cố Trưởng lão, chư Tôn đức Ni về lại nhà khách Ni họp chúng. Chư Ni Tịnh độ Ni giới tác bạch tình hình tu học sinh hoạt của Ni chúng tại đây. Mấy năm nay, Ni trưởng Tưởng Liên – một bậc Tôn túc Ni trong Ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh độ Ni giới cũng là Thầy của Ni chúng nơi đây thọ bệnh rồi viên tịch, Ni chúng mất đi nơi nương tựa lớn trong cuộc đời tu học còn lại của mình. Tuy nhiên, Ni chúng vẫn được chư Ni trưởng, Ni sư trong Giáo đoàn dìu dắt, cố vấn nên tu học an lành trong giáo pháp. Chư Ni tại tịnh xá vẫn duy trì pháp khất thực hóa duyên hàng tuần và hàng tháng có cúng Hội thuyết pháp dạy đạo cho Phật tử.

Ngay2 19

Ni chúng tại Tịnh độ Ni giới đảnh lễ trình bày tình tu học lên chư Tôn đức Ni

Ngay2 20

Ni chúng tại Tịnh độ Ni giới đảnh lễ cầu sự chỉ dạy của chư Tôn đức Ni

Quý Ni trưởng khuyến tấn Ni chúng hãy tinh tấn tu tập, tu tâm tùy thuận, sống bằng tâm của huynh đệ, nhất là tôn kính bậc trưởng thượng, như trong Kinh Phước Đức, đức Phật dạy:

“Cung kính bậc đáng kính,

Là phước đức tối thượng”.

Đoàn nghỉ lại đêm nơi đây.

Trước mặt tịnh xá là cao tốc Quốc lộ 1A và sau lưng là đường ray tàu Bắc - Nam. Đêm tiếng xe, tiếng còi tàu tưởng chừng náo động…, nhưng không, không gian Tịnh độ Ni giới vẫn tịch lặng, vẫn nghe rõ tiếng tán lá xoài xao động trong gió đêm.

“Tịnh độ là đây giữa thế gian,

Ngoài kia tiếng động của hải ngàn…,

Vẫn không lay tâm người Khất sĩ,

Tịnh độ nơi đây, cõi bình an”.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan