CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đắk Nông: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng các miền tịnh xá

Sáng ngày 5/8 năm Đinh Dậu, trước khi rời khỏi Tịnh xá Ngọc Khánh để tiếp tục chuyến hành trình thăm viếng các miền tịnh xá trực thuộc giáo đoàn trong địa phận Đắk Nông, Tăng đoàn đã làm sống dậy hình ảnh Phật Tăng xưa bằng con đường khất thực hóa duyên. Sau đó Tăng đoàn đã du hành đến Tịnh xá Ngọc Hà và Ngọc Đắc do Đức cố Hòa thượng Đệ tứ Trưởng đoàn thành lập để thăm viếng, và kết thúc khu vực Đắk Nông tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Đạt do Đại đức Giác Nhường trụ trì.

Tại đây, chư Tôn đức lãnh đạo đã khuyến tấn khích lệ chư vị đại đức trụ trì hãy cố gắng giữ gìn tâm đạo trên con đường giáo hóa chúng sanh, vì mỗi khi kiến lập đạo tràng mới thì luôn gặp nhiều nghịch cảnh khó khăn cả về vật chất lẫn sự can cường khó giáo hóa của chúng sanh. Cho nên chư vị Đại đức cần phải dũng mãnh kiên trì để giữ gìn lý tưởng tu tập và hành đạo.

Cuối ngày Tăng đoàn bắt đầu cất bước du hành về Lâm Đồng để thăm viếng. 

NgocDac 1

Thăm TX. Ngọc Đắc

NgocDac 2

NgocHa 1

Thăm TX. Ngọc Hà

NgocHa 2

NgocHa 3

NgocHa 4

NgocHa 5

NgocDat 1

Thăm TX. Ngọc Đạt

NgocDat 2

NgocDat 3

NgocDat 4

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan