CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đề án chuyến Du hành Hoằng pháp Giáo đoàn III - HPKS

ĐỀ ÁN CHUYẾN DU HÀNH HOẰNG PHÁP GIÁO ĐOÀN III – HỆ PHÁI KHẤT SĨ

(Từ ngày 24/4 đến 30/4 năm Đinh Dậu)

1. Mục đích:

- Nhằm tạo duyên kết nối giữa các bậc Tôn đức trong Giáo đoàn với các vị trụ trì và Tăng chúng trong các miền tịnh xá.

- Nhằm quan sát đời sống chư Tăng / Ni trong các miền tịnh xá để định hướng tu học trong tương lai.

- Sách tấn và khích lệ chư Tăng Ni tu tập đúng với đường lối của đức Phật và Tổ sư Minh Đăng Quang.

- Khai thị và sách tấn các Phật tử hộ trì Tam bảo, làm cho tín tâm Phật tử ngày thêm kiên cố.

2. Ý nghĩa:

- Đây là việc làm có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với bậc lãnh đạo Giáo đoàn, đặc biệt là chư Tôn đức có trách nhiệm trong Ban Trị sự và các Ban hiện nay.

- Thể hiện sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo đối với Tăng chúng.

- Tạo dựng một hình ảnh Tăng đoàn đẹp và hòa hợp.

- Góp phần thúc đẩy sự hòa hợp và phát triển Tăng đoàn bằng chính thân giáo và khẩu giáo của chư Tôn đức.

3. Ban Tổ chức

- Những vị tham gia trong chuyến hoằng pháp này là chư Tôn đức lãnh đạo Giao đoàn và chư Tăng cao hạ. Cụ thể là một vài vài vị Hòa thượng trong Ban Chứng minh, chư vị Trưởng / Phó ban Trị sự Giáo đoàn, các vị Trưởng / Phó các Ban cũng nên có mặt đồng hành.

- Các vị tham gia nên được lên danh sách trước để sắp xếp các phận việc trong đoàn suốt hành trình.

- Ban Tăng sự nên đề cử người tham gia và giám sát các hoạt động tu tập của đoàn.

- Ban Hoằng pháp chịu trách nhiệm cung thỉnh/ phân công thuyết pháp cho Phật tử ở mỗi nơi.

- Ban Truyền thông nên cử người đại diện đi để viết tin và tóm tắt nội dung thuyết giảng mỗi ngày.

- Ban Kinh tế tài chánh nên cử người đi cùng để lo quản lý tài chánh và chi tiêu khi cần thiết.

- Các vị tham gia trong chuyến này nên là những vị Tăng tiêu biểu của Giáo đoàn.

4. Cách tổ chức

- Phải được sự chỉ đạo nhất quán của Ban Lãnh đạo Giáo đoàn.

- Tất cả thành viên tham gia nên thuận theo thời khóa biểu của Ban Tổ chức và đăng ký với Ban Tổ chức (Chánh hoặc Phó Thư ký) chuyến đi.

- Cơ cấu tổ chức: Một vị Trưởng đoàn, 2-3 vị phó đoàn (tương ứng với chức danh Tri sự phó Giáo đoàn), một Thư ký đoàn, một Phó Thư ký (cũng là vị MC – điều hành chính trong các buổi gặp mặt), một vị Thủ quỹ. Còn lại là các thành viên.

- Ban Tổ chức nên được họp trước và có sự phân công cụ thể cho từng người, tránh tình trạng hoạt động tự phát, dẫn đến không hòa hợp trong quá trình đi.

- Số lượng xe phải tương ứng với số lượng người tham gia. Không nên thể hiện sự sang trọng, quý phái từ phương tiện đi lại đến ăn, mặc, ở, bệnh của người tham gia.

- Tiền thuê xe và xăng dầu đều được minh bạch hóa, ngang qua các hóa đơn hợp đồng xe và hóa đơn đổ xăng.

- Tịnh tài cúng dường nên ưu tiên cúng dường cho phái đoàn để chi phí chung. Nếu có cúng riêng cho các vị Tăng tham gia, trụ trì hoặc Phật tử nên tác bạch rõ ràng.

- Tịnh tài cúng cho phái đoàn, nếu sau khi kết thúc chuyến đi, sau khi trả tiền thuê xe và tiền xăng dầu, còn lại nên góp vào Quỹ Giáo đoàn.

- Các tịnh xá đến phải được Thư ký hoặc Phó Thư ký thông báo trước để có sự chuẩn bị chu đáo trong công tác tiếp đón. Đồng thời, quần chúng Phật tử câu hội để nghe pháp, cũng như góp phần cúng dường trai phạn, v.v...

- Không nên “chạy đua” với thời gian để “lấy thành tích” mà nên phân bố thời gian hợp lý khi đến và khi đi.

- Đến nơi nên để dành thời gian thăm viếng đại chúng. Khích lệ và quan tâm hơn là nhắc nhở quá mức, gây ra sự lo sợ, hoang mang đến vị trụ trì và đại chúng.

- Mỗi nơi dừng lại để thọ trai vào buổi trưa hoặc nghỉ lại buổi tối, nên cử vị đại diện thuyết pháp giảng kinh cho cư gia.

5. Oai nghi và sự tu tập của các vị trong đoàn

- Vì là những vị đại diện cho Giáo đoàn, nên các vị tham gia phải giữ oai nghi tề chỉnh, đúng theo pháp và luật truyền thống chư Phật và Tổ sư Minh Đăng Quang.

- Vì là đi đường xa nên buộc phải tạm dùng chiều, nhưng ăn uống phải đơn giản tối đa, tạm lót dạ nuôi thân. Điều này phải được thông báo đến vị trụ trì nơi đến để sắp xếp cho gọn. Tốt nhất là uống sữa hay uốngbột hoặc ăn cháo.

- Mỗi ngày phải theo thời khóa biểu tu tập:

03g45 - Thức chúng.

04g00 – 05g00: Tụng kinh và Thiền định

06g00 – 07g00: Điểm tâm

07g30 – 09g00: Khất thực

10g30 – 12g00: Cúng ngọ

13g30 – 18g00: Di chuyển và thăm viếng

19g00 – 19g45: Tụng kinh tối

20g00 – 21g00:Thuyết pháp

22g00 - Chỉ tịnh.

- Trừ một vài vị Tôn túc bị bệnh duyên, các vị đi trong đoàn nên tham gia đầy đủ các thời khóa, kể cả nghe pháp với đại chúng, vì đó cũng là thời tu tập trau tâm dồi trí theo tinh thần của Tổ sư Minh Đăng Quang.

- Các Tăng sư đi trong đoàn tránh nói chuyện riêng với các Phật tử tại địa phương hoặc thân bằng quyến thuộc. Có Phật tử quen cúng dường riêng, nên khích lệ họ cúng dường chung cho đại chúng để có phước.

- Khi lên và xuống xe, không được vội vã, kêu bảo nhau, làm mất trang nghiêm và hình ảnh đẹp của người Khất sĩ. Trong quá trình đi trên xe, không nên nói chuyện tiếu lâm, nói những lời không có ý nghĩa và ích lợi. Nên im lặng giữ sự thanh tịnh cho đại chúng, và để hồi hướng công đức cho cư gia.

- Khi xuống xe, không nên tách đoàn xé lẻ tự do đi lại, nên giữ sự trang nghiêm bằng cách đi hàng một, mỗi khi tới tịnh xá như Luật Khất sĩ đã định.

6. Thời gian và lộ trình dự kiến

- Để thăm hết các miền tịnh xá Tăng và Ni trong Giáo đoàn, và thời gian chư Tôn đức đi cũng không quá dài, tránh tạo sự mỏi mệt cho các vị Tôn túc và các Phật sự cũng không bị dang dở. Do đó lộ trình dự kiến được chia như sau:

Đợt 1

Từ ngày 24/4 đến 30/4 Đinh Dậu: Khởi hành từ Pháp viện Minh Đăng Quang đi Đồng Nai – Phan Thiết – Phan Rang –Cam Ranh – Nha Trang.

Đợt 2

Sau Đại lễ Tự tứ - Vu Lan năm Đinh Dậu: Từ Pleiku lên Kon Tum, xuống An Khê - Bình Định - Phú Yên - Đăk Lăk - Đăk Nông - Đà Lạt.

Đợt 3:

Một số tịnh xá ở Quảng Nam, đảo Lý Sơn sẽ tổ chức khi đủ nhân duyên.

DỰ KIẾN LỘ TRÌNH DU HÀNH (Đợt 1)

1. Chiều 24/4 từ PV. Minh Đăng Quang khởi hành đi TX. Ngọc Hưng, thăm và nghỉ đêm tại TX. Ngọc Hưng.

2. Sáng 25/4 khất thực hóa duyên, trưa cúng ngọ thuyết pháp tại TX. Ngọc Hưng. Chiều đi Phan Thiết. Tối nghỉ lại TX. Ngọc Minh, buổi tối thuyết pháp.

3. Sáng 26/4 khất thực hóa duyên tại TX. Ngọc Minh, trưa cúng ngọ thuyết pháp. Chiều 26/4 ghé thăm TX. Ngọc Bình và các tịnh xá lân cận, tối nghỉ lại TX. Ngọc Cát, thuyết pháp.

4. Sáng 27/4 khất thực,trưa cúng ngọtại TX. Ngọc Cát. Chiều ghé thăm các tịnh xá Ngọc Thịnh, TX. Ngọc Tuyền, TX. Ngọc Ý. TX. Ngọc Thọ. Tối về TX. Ngọc Thiền nghỉ lại.

5. Sáng 28/4 từ TX. Ngọc Thiền đi khất thực và thăm TX. Ngọc Tâm,TX. Ngọc Lương, trưa cúng ngọ tại TX. Ngọc Lương. Chiều ghé thăm TX. Ngọc Thành, TX. Ngọc Diên, TX. Ngọc Quán Âm. Tối nghỉ lại TX. Ngọc Bảo.

6. Sáng 29/4 thăm TX. Ngọc Kỳ và TX. Lộc Uyển, khất thực, trưa cúng ngọ Ngọc Bảo, thuyết pháp. Chiều đi thăm TX. Ngọc Ngôn, TX. Ngọc Châu, TX. Ngọc Hải và đi ra Nha Trang nghỉ lại tại Ngọc Pháp, thuyết pháp.

7. Sáng 30/4 cúng Hội tại TX. Ngọc Pháp. Chiều ghé thăm TX. Ngọc Ấn, PV. Thánh Sơn. Tối về Ngọc Tòng họp.

(Linh động: Trên đường đi có thể ghé thăm các tịnh xá ở gần trước).

BAN TRI SỰ GIÁO ĐOÀN III

BAN HOẰNG PHÁP

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan