CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Chương trình Hành đạo Ngày thứ mười

Trong khuôn khổ chương trình hành đạo của Giáo đoàn III, sáng ngày 20/03/2024 (nhằm ngày 11/02 Giáp Thìn), chư Tôn tịnh đức Tăng đã có thời tụng Kinh và Thiền định tại TX. Ngọc Quang, khởi đầu cho ngày hành đạo thứ 10, tại Đắk Lắk và Đắk Nông.

Sau khi tiểu thực, Đoàn hành đạo GĐ.III đã trì bình Khất thực hóa duyên tại cung đường Nguyễn Thái Bình (TP.Buôn Ma Thuột).

 

1 - Tại Tịnh xá Ngọc Dũng (huyện Lắk)

Dưới sự dắt dẫn của Hòa thượng Tri sự Trưởng Giáo đoàn cùng chư Tôn đức Lãnh đạo, đoàn hành đạo GĐ.III đã ghé thăm TX. Ngọc Dũng (huyện Lắk), do TT. Giác Phổ trụ trì.

Tiếp đón có Thượng tọa Trụ trì cùng Phật tử tại TX. Ngọc Dũng. “Thật là may mắn và vui mừng được cung đón quý Hòa thượng đã viếng thăm”, TT. Giác Phổ cảm niệm. Sau đó Thượng tọa vấn an sức khoẻ và đảnh lễ tri ân đến chư vị Hòa thượng cùng chư Tăng trong phái đoàn.

Dịp này, Thượng tọa đã báo cáo quá trình hình thành và phát triển của TX. Ngọc Dũng, cùng dự kiến xây dựng Chánh điện, Thiền đường, Tăng xá và nhiều hạng mục khác.

Hòa thượng Tri sự trưởng Giác Hùng đã thăm hỏi, sách tấn chư Tăng, Phật tử được như ý nguyện, nỗ lực tu tập, xây dựng tịnh xá sớm thành tựu để có nơi cho tín đồ tu tập , làm công quả, từ thiện - cho cuộc đời vơi đi con đường thống khổ tiến lên con đường thánh đạo được nhẹ nhàng thanh thoát, tháo gỡ nghiệp chướng - làm lợi ích cho mình và tha nhân.  

Hòa thượng Tri sự phó Giác Minh cũng tán thán TT. Giác Phổ đã giáo hóa đồng bào dân tộc quy hướng về Phật. “Người dẫn đầu rất quan trọng, truyền lửa cho nhau, tuỳ thuận chúng sanh để làm chỗ quy ngưỡng cho nhân dân. Trước khi chiếc thuyền tới chở họ qua sông ta không nên gạt bỏ cái phao của họ ra, nếu ta vội vàng gạt cái phao ra thì họ sẽ chết ngay trong biển khổ. Hãy tạo vững niềm tin trong chánh tín”, HT. Giác Minh nói.

Theo Hòa thượng, đến với đạo Phật, không phân biệt giàu nghèo, dân tộc. Hòa thượng khẳng định: “Phật tánh vốn bình đẳng. Các Phật tử siêng năng làm lành lánh dữ, hoá giải, từ bỏ những tạp khí từ xưa, để tiến thân trên bước đường học Đạo và đoàn kết cùng nhau tu tập”.

 

2 - Tại Tịnh xá Ngọc Quảng (huyện Krông Ana)

Lúc 10h15, Đoàn hành đạo thăm TX. Ngọc Quảng (huyện Krông Ana) do ĐĐ. Giác Quân trụ trì. Thay mặt TX. Ngọc Quảng và Phật tử, Đại đức trụ trì vấn an sức khoẻ và đảnh lễ tri ân đến chư Tôn Hoà thượng cùng chư Tăng trong phái đoàn hành đạo.

Hòa thượng Tri sự trưởng thăm hỏi, sách tấn chư Tăng cùng quý Phật tử: “Các vị hãy y theo lời Phật dạy. Các Phật tử giữ gìn 5 giới, lúc nào cũng nhớ Phật, giữ vững lý tưởng trên lộ trình tu nhân học Phật. Tu tập có được an lạc để rồi làm lợi ích cho mình và tha nhân, cho hiện tại và vị lai. Gieo trồng phúc đức, chịu khó chịu cực vượt qua khó khăn, chướng duyên trên đường đạo thì mới thành tựu đạo quả”.

 

3 - Tại Tịnh xá Ngọc Khánh (TP.Buôn Ma Thuột)

Đoàn hành đạo GĐ.III sau đó đến thăm TX. Ngọc Khánh (thôn 4, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột), do ĐĐ. Giác Minh Hương trụ trì, lúc 11h20.

Tại đây, ĐĐ. Minh Hương vấn an sức khoẻ và đảnh lễ tri ân chư Tôn đức phái đoàn hành đạo. Đại đức Trụ trì đã báo cáo quá trình hình thành và phát triển của Tịnh xá, cũng như hoạt động tu học tại đây. Sau đó, Hòa thượng Trị sự trưởng có đạo từ, tán thán công đức chư Tăng, Phật tử đã góp công xây dựng đạo tràng TX. Ngọc Khánh trang nghiêm.

Ngài nhắc nhở việc tu tập, chánh tín tới Tam bảo, có chánh kiến trên bước đường tu học, đoàn kết hoà hợp cùng trợ duyên cho nhau. Qua đó khẳng định: “Có cung kính với Tam bảo, gieo trồng phúc đức đến Tam bảo, tu tập sẽ có an lạc, độ mình độ người, báo đáp ân của chư Phật và Tổ Thầy trong muôn một”.

HT. Giác Minh - Tri sự phó cũng sách tấn đến chư Tăng: “Tu học phải tự xét lỗi mình, không tìm lỗi người. Sống trong lục hoà, người xuất gia không tham cầu tiền tài, danh vọng của thế tục mà đánh mất lý tưởng ban đầu. Nhìn về Đức Phật, chư Tổ, các vị đi trước - lấy đó làm gương, tu hành tinh tấn, sớm thành tựu an lạc cho mình rồi từ đó làm chỗ quy hướng cho hải chúng 10 phương. Chư Tăng và Phật tử phải giữ gìn giới luật, hãy thường xuyên tịch lặng niệm niệm hướng về đạo”.

Đối với các Phật tử, Hòa thượng Tri sự phó nói, hãy nỗ lực học hỏi giáo pháp, gieo trồng phúc đức, làm lành lánh dữ, sống có hiểu thảo, trên thuận dưới hoà, vun bồi đạo đức, hộ trì Tam bảo, tu tập sớm có được an lạc hạnh phúc, để cùng nhau hướng về nẻo chánh.

 

4 - Tại Tịnh xá Ngọc Tín (TP.Buôn Ma Thuột)

Buổi chiều, lúc 14h10, Đoàn hành đạo thăm TX. Ngọc Tín (TP.Buôn Ma Thuột), do ĐĐ. Giác Minh Lương chăm coi. Tại đây, ĐĐ. Giác Minh Lương vấn an sức khoẻ và đảnh lễ tri ân chư Tôn giáo phẩm cùng chư Tăng trong phái đoàn đã thăm và ban huấn từ.

Hòa thượng Tri sự trưởng Giác Hùng sách tấn chư Tăng và Phật tử: “Cầu nguyện chư Phật, Bồ-tát gia hộ quý vị vạn sự an lành, tu hành đạt được kết quả, tiến về con đường an vui ở hiện tại và vị lai. Đừng ham muốn, say sưa với với đời, lo làm lành lánh dữ, chí quyết tu hành, những xấu xa bỏ hết, giữ gìn tịnh giới của Phật, kiến tạo an vui tự thân”.

 

5 - Tại Tịnh xá Ngọc Hà (huyện Đăk Mil)

Rời Đắk Lắk, Đoàn hành đạo thăm TX. Ngọc Hà (QL14, thôn Sơn Trung, xã Đăk Gằn, huyện Đăk Mil, Đắk Nông), do ĐĐ. Giác Tấn trụ trì, lúc 15h18. Tiếp đón phái đoàn, ĐĐ. Giác Tấn vấn an sức khoẻ và tri ân chư Tôn giáo phẩm cùng chư Tăng trong phái đoàn hành đạo.

Được biết, TX. Ngọc Hà do HT. Giác Dũng khai sơn năm 1994. Đến năm 2011, ĐĐ. Giác Tấn được Hòa thượng điều về chăm lo Phật sự. Tháng 07/2012, ĐĐ. Giác Tấn được bổ nhiệm Trụ trì. Tịnh xá duy trì cúng hội vào 15 và mùng 1 hàng tháng, Ban hộ tự có 5 vị và Phật tử 500 vị.

Ban đạo từ, HT. Giác Hùng thăm hỏi, sách tấn chư Tăng và Phật tử nơi đây: “Quý vị cố gắng tu hành tinh tấn, không từ lao nhọc, giữ gìn đạo hạnh, giới đức trang nghiêm. Có niềm tin vững vàng, tâm đạo mở mang, bất thối chuyển, thầy trò nương nhau tu học tinh tấn”. Theo Hòa thượng, thân tứ đại là tạm bợ, tiến tu - vượt qua chướng ngại thì trên sẽ đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ (3 đường ác). 

 

6 - Tại Tịnh xá Ngọc Đắc (huyện Đăk Mil)

Lúc 15h54, Đoàn thăm TX. Ngọc Đắc (huyện Đăk Mil), do ĐĐ. Giác Thuyết trụ trì. ĐĐ. Giác Thuyết - trú xứ Ngọc Đắc tác bạch: “Hôm nay, đầy đủ duyên lành, vì lòng từ bi quý ngài đã dừng chân thăm viếng TX. Ngọc Đắc, chỉ dạy, ban huấn từ giáo dưỡng đến chư Tăng cũng như Phật tử nơi đây. Chúng con chỉ biết bày tỏ rất là hạnh phúc khi được quý ngài quan lâm sách tấn để học để tu học”.

HT. Giác Hùng sách tấn, nhắc nhở chư Tăng và Phật tử Tịnh xá lúc nào cũng có tâm nguyện hướng thượng, vun bồi cội đức để cội tâm mỗi ngày mỗi tăng trưởng.

“Cuộc đời thăng hoa về tinh thần, vật chất thiếu thốn còn có thể cho được, chứ tinh thần không ai tạo cũng chẳng ai cho mình được, phải tự mình lo cho mình. Tâm thanh thản thì tâm mới an, quý vị cố gắng giữ gìn 5 giới để khi bỏ báo thân thì sanh về cõi trời”, Hòa thượng nói.

Theo Hòa thượng, muốn qua bên kia bờ thì phải cần có thuyền bè để qua sông. Thuyền bè chính là giới. Ai giữ giới thì chiếc thuyền còn trọn vẹn, ai không giữ giới thì chiếc thuyền bị lủng lỗ. Mà lủng lỗ sẽ bị chìm.

“Cũng vậy người tu phải tu Giới - Định - Huệ. Phước Huệ song tu, đồng đăng bỉ ngạn - tự mình hóa giải nghiệp chướng của mình để bước lên con đường thiện lành”, Hòa thượng Tri sự trưởng nhấn mạnh.

 

7 - Tại Tịnh xá Ngọc Nghĩa (huyện Đăk Song)

Dưới sự dắt dẫn của Hòa thượng Tri sự trưởng, đoàn hành thăm TX. Ngọc Nghĩa (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song), do SC. Liên Hồng trụ trì, lúc 18h00.

SC.Liên Hồng tác bạch cung đón phái đoàn: “Chúng con xin hết lòng tri ân quý Ngài, vì đàn hậu học mà thương tưởng quang lâm nơi xa xôi hẻo lánh để sách tấn”. Sư cô cho biết, TX. Ngọc Nghĩa do TT.Giác Nhường cúng dường cho NT. Hiệp Liên và cô được Ni trưởng cử về chăm sóc, nay đã được nhà nước công nhận là điểm sinh hoạt tôn giáo, có 3 vị cùng tu tập.

Ban huấn từ, HT. Giác Hùng nói: “Theo đường lối của Tổ Thầy, dầu mình có xa Thầy nhưng mình phải biết bổn phận giữ gìn, giềng mối của Tổ Thầy”. Hòa thượng nhắc: "Ở xa Thầy cần tinh tấn, giữ gìn hạnh lành để chư thiên gia hộ. Phải có trách nhiệm nơi trụ xứ đó, đừng làm sái quấy, cố gắng thực hiện lời Tổ Thầy chỉ dạy, thờ phụng cho đúng - Tổ Thầy thờ sao mình thờ vậy - cả thân tâm trí dâng cho người Thầy. Tu là phải thấy sai và sửa thì mới là chơn tu”.

 

8 - Tại Tịnh xá Ngọc Đạt (thị xã Gia Nghĩa)

19h, Đoàn hành đạo thăm TX. Ngọc Đạt (tổ 5, phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa), do TT. Giác Nhường trụ trì. TT. Giác Nhường thay mặt chư Tăng tác bạch: “Hôm nay, đạo tràng Ngọc Đạt vô cùng hạnh phúc khi quý Hòa thượng cùng chư Tôn đức Tăng đến thăm”.

Được biết, Tịnh xá được thành lập vào năm 2017, chư Tăng gồm 20 vị. Bốn năm qua, TX. Ngọc Đạt là nơi An cư kiết hạ của HPKS tại tỉnh nhà, hàng tháng có 2 ngày Bố tát tụng Giới và 2 ngày cúng hội. Thượng tọa trụ trì mong chư Tôn Hòa thượng chỉ dạy, giáo giới chư Tăng trên bước đường tu học.

HT. Giác Hùng thăm hỏi, sách tấn chư Tăng, Phật tử. Ngài tán thán Thượng tọa trụ trì đã nhiệt huyết, hết tâm vì đạo - xây ngôi đạo tràng có chỗ cho Phật tử nương tựa và tu học, giúp người dân thấm nhuần giáo lý Phật-đà, theo đường lối của Tổ sư chỉ dạy.

Hòa thượng còn khuyên nhắc - đừng chạy theo hình tướng bên ngoài mà bỏ qua nội dung. “Người tu cần phải có Giới đức, có giới hạnh, trang nghiêm có thì chư thiên sẽ gia hộ các vị trên đường đạo. Người đi trước phải hướng dẫn và chỉ dạy cho người đi sau mới đem lại sự an lành cho mình và lợi ích cho quần sanh”, Hòa thượng nói và mong chư Tăng, Phật tử TX. Ngọc Đạt dõng mãnh, tinh tấn vượt qua những chướng duyên để đạt được lý tưởng giải thoát.

Sau thời thọ thực, lúc 19h30, HT. Giác Trong - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ.III, trụ trì TX. Ngọc Phước (Khánh Hoà) có buổi thuyết pháp tại đạo tràng TX.Ngọc Đạt.

Trong thời pháp, ngài dạy Phật tử nhận thức Vô thường, sinh ra và mất đi đều không mang theo gì nên hãy thắp sáng ngọn đèn của Từ bi, trí tuệ của Phật, “để thức dậy giấc ngủ muôn đời trong sanh tử”. 

“Phật tử đã quy y Phật, Pháp, Tăng khi ra đi cũng theo Phật, Pháp, Tăng - mang theo kho tàng từ bi, trí tuệ, đại phước đức”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Ngài nói về TX. Ngọc Đạt: “Đạt” có nghĩa được, thiện tín nam nữ đến tịnh xá quy y Tam bảo sẽ đạt được kho tàng Từ bi của Phật, đạt được kho tàng Trí tuệ của Pháp, đạt được kho tàng đại phước đức của Tăng.

“Những gì trong cuộc đời đều mang sự vô thường, sanh diệt, hư nguỵ. Chỉ có Phật, Pháp, Tăng ở trong lòng của mình, mình phải mang theo đi khắp cùng không gia và thời gian”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Qua đó, ngài nhắc Phật tử giữ giới không sát sinh để rồi đạt được phước báu đại trường thọ, giữ giới không trộm cắp đạt được đời sống đại phước đức, giữ giới không tà dâm đạt được sự đại hạnh phúc , giữ giới không nói dối đạt được sự chân thật, giữ giới không uống rượu để đạt được sự trí tuệ.

Theo Hòa thượng, lời nói, việc làm, ý nghĩ, sự sống của mình phải đạt được công đức, trí tuệ. “Muốn lời nói của mình đạt được công đức thì lời nói đó phải đem lại an vui, xoa dịu khổ, người tuyệt vọng có chỗ hy vọng, lời nói phải có tình thương. Nếu được như vậy sẽ đạt được công đức từ bi của Phật, đạt được trí tuệ của Pháp, đạt được đại phước của Tăng. Nói lời nói bớt đi sự đau khổ , đó là nói của Từ bi, nói lời nói làm tâm ý người khác sáng suốt  đó là lời nói của Trí tuệ của Pháp, nói lời nói làm cho người khác ý thức được làm việc tốt là lời nói phước đức của Tăng”.

Trong thời pháp, ngài cũng đã đưa ra nhiều ví dụ thực tiễn để các Phật tử dễ dàng nghe hiểu hơn. “Các Phật tử phải làm sao đạt được, thành tựu được công đức ở trong bàn tay của mình”.

Theo đó, muốn đạt được phải vâng lời của Phật, nói, làm, suy nghĩ - để từng giây phút trong sự sống thành tựu được một chữ “Đạt” - từ đó có gia tài cho con cháu mình, quyến thuộc mình, “như tàng cây che mát cho con cháu mình mai sau”.

Hòa thượng cho rằng, thương con thương cháu phải có gắng ăn chay, làm lành lánh dữ, bố thí cúng dường, tu nhơn tích đức, để đạt được công đức, đúng với ý nghĩa đạo tràng TX. Ngọc Đạt.

“Mong các Phật tử chân cứng đá mềm, dù cuộc đời này có đầy vơi, trong đục, biến thiên, nhưng lòng của mình luôn luôn ở trong Phật, Pháp, Tăng, kiên cường trong ý niệm. Nhờ đó, mình sống trong Phật Pháp Tăng, đó là sự sống có ý nghĩa, cũng là nhân cách tốt đẹp cho mình, cho quê hương, đất nước, nhân loại mình”, Hòa thượng chia sẻ.

 

Sau thời pháp, đoàn nghỉ ngơi, chỉ tịnh lúc 21h, khép lại ngày hành đạo thứ mười.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: