CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày thứ 1: Chuyến Du hành Hoằng pháp của chư Tôn đức Giáo đoàn III

Nhằm ôn lại công hạnh của Đức Thầy Giác An, vị khai lập Giáo đoàn III - HPKS, cũng như công hạnh của các vị Trưởng lão trước đây, đồng thời thăm và sách tấn chư Tăng, Ni tu tập đúng với giáo lý Đức Phật và đường lối Tổ sư Minh Đăng Quang, cũng như khích lệ tinh thần tu học và hộ trì Tam bảo của Phật tử các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn, chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo đoàn III đã tổ chức chuyến du hành hoằng pháp khu vực miền Trung từ ngày 24/4 đến 1/5 năm Đinh Dậu. 

Chuyến du hành xuất phát sau khi kết thúc khóa Bồi dưỡng trụ trì năm 2017 do HPKS tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM) và sẽ kết thúc vào ngày Tưởng niệm 21 năm Đức Trưởng lão Giác Phải, đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III tại Tổ đình tịnh xá Ngọc Tòng (Lương Sơn, Khánh Hòa).

Trưởng đoàn là Hòa thượng Giác Hùng, Giáo phẩm chứng minh Giáo đoàn III. Tháp tùng chuyến hoằng pháp có: HT. Giác Phùng, HT. Giác Trong - Tri Sự phó Giáo đoàn; và 15 chư Tăng các miền tịnh xá.

Ngày thứ nhất, Đoàn du Tăng đến Tịnh xá Ngọc Hưng (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Hòa thượng Chứng minh cùng Tăng chúng thắp hương tưởng niệm Giác linh TT. Giác Năng, nguyên trụ trì Tịnh xá Ngọc Hưng. Tiếp đó, chư Tăng trì bình khất thực khu vực lân cận giúp bá tánh gieo duyên Phật pháp và tín tâm được tăng trưởng.

Sau khi khất thực trở về, Hòa thượng Giác Trong, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn đã có thời thuyết pháp cho chư Tăng và Phật tử với nội dung về khất thực hóa duyên theo truyền thống của chư Phật ba đời đã được Tổ sư Minh Đăng Quang tiếp nối và truyền thừa cho chư Tăng Ni Khất sĩ ngày nay. Hòa thượng giảng: “Tỳ kheo ở trong Phật mà đi khất thực thì nhận được pháp vị cam lồ đại từ bi của Phật, Tỳ kheo ở trong Pháp mà đi khất thực thì nhận được pháp vị cam lồ đại Bát nhã của Pháp, Tỳ kheo ở trong Tăng mà đi khất thực thì nhận được pháp vị cam lồ đại phước đức của chư Hiền Thánh Tăng”, “Phật tử ở trong Phật mà cúng dường thì thành tựu được đại an lạc, Phật tử ở trong Pháp mà cúng dường thì thành tựu được nhân của trí tuệ, Phật tử ở trong Tăng mà cúng dường thì thành tựu đại phước đức”. Đặc biệt, Hòa thượng nhấn mạnh lời Đức Tổ sư Minh Đăng Quang trong Chơn lý đã khẳng định: “Tỳ kheo ở trong Giới mà đi khất thực thì nhận được món ăn đại toàn thiện, Tỳ kheo ở trong Định mà đi khất thực thì nhận được món ăn đại kim cương bất động, Tỳ kheo ở trong Tuệ mà đi khất thực thì nhận được ánh sáng trí tuệ quang minh”, và “Phật tử ở trong Giới mà đi cúng dường thì nhận năng lượng của toàn thiện, Phật tử ở trong Định mà đi cúng dường thì nhận sự an định ở tâm mình, Phật tử ở trong Huệ mà đi cúng dường là thắp lên ngọn đèn trí huệ quang minh của chư Phật”.

Sau đó, Tăng chúng Tịnh xá Ngọc Hưng cung thỉnh chư tôn Hòa thượng và Tăng đoàn chứng minh tham dự lễ cúng dường Trai ngọ. Tam vị Hòa thượng chứng minh trai phạn đã lần lượt ban đạo từ sách tấn chư Tăng trú xứ tinh tấn tu tập. Quý ngài rất quan tâm lo lắng và ân cần hỏi thăm tình hình sinh hoạt và tu tập của Tăng chúng sau khi mất đi người thầy khả kính. Nhân đó, chư Tôn đức cũng nhắc nhở một số vấn đề trong tu tập hay như việc đăng ký thường trú, tạm trú để Tăng chúng ổn định tu học và lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và chúc lành đến hàng bạch y cư sĩ.

Thể theo lịch trình đã ấn định, buổi chiều đoàn Du tăng khởi hành đi Tịnh xá Ngọc Minh (Hàm Tân, Bình Thuận). Tại đây, vào buổi tối có thời thuyết pháp cho Phật tử địa phương.

Đại đức Giác Hiếu, trụ trì Tịnh xá Ngọc Minh phát biểu tri ân chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn chấn tích quang lâm và hoằng pháp. Đại đức đã báo cáo chi tiết các sinh hoạt tu học của tịnh xá và đặc biệt cầu thỉnh quý ngài chứng minh cho việc thành lập và xây dựng một ngôi Phạm vũ mới tại khu vực trung tâm huyện Hàm Tân.

Chư tôn Hòa thượng hoan hỷ tán thán sự nỗ lực của Đại đức trụ trì và Tăng chúng, tín đồ đã có nhiều thành tựu cả về sinh hoạt tu học, tiếp nhận Tăng chúng, xây dựng đạo tràng trong thời gian qua. Quý ngài khuyến khích tịnh xá đăng cai tổ chức khóa tu Truyền thống Khất sĩ, cũng như các ngày đại lễ của Giáo đoàn III trong thời gian sắp tới. Tiếp đó, đại chúng đã được tắm mình trong những ý pháp sâu sắc và truyền cảm của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp.

Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu trong ngày thứ nhất chuyến du hành hoằng pháp cảu Giáo đoàn III:


ngay1 16

ngay1 18

ngay1 17

ngay1 1

ngay1 2

HT. Giác Trong thăm Tăng chúng và giáo hóa Phật tử

ngay1 3

ngay1 4

Phật tử đạo tràng Ngọc Hưng tác bạch cúng dường trai ngọ

ngay1 7

ngay1 5

ngay1 8

Đại đức Giác Hiếu - trụ trì Ngọc Minh 

ngay1 9

ngay1 11

HT. Giác Hùng ban đạo từ

ngay1 12

ngay1 13

HT. Giác Phùng

ngay1 14

ngay1 15

HT. Giác Trong ban đạo từ

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan