CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày thứ 3: Chuyến Du hành Hoằng pháp của chư Tôn đức Giáo đoàn III

Bắt đầu ngày thứ ba chuyến hoằng pháp, Ni sư Mẫn Liên cùng Ni chúng Tịnh xá Ngọc Thiền (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đảnh lễ vấn an và thọ nhận sự sách tấn của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn. Quý Ngài rất quan tâm đến tiến độ xây dựng cũng như những khó khăn của tịnh xá trong quá trình xây dựng ngôi Chánh điện, khuyến khích Ni chúng vừa lo việc xây dựng nhưng cũng nên chú tâm trong việc tu tập và hành trì hằng ngày.

N3 NSMan Nthien 2

N3 NSMan Nthien 3

Sau đó, chư Tôn đức đã ghé thăm và hoằng pháp tại Tịnh xá Ngọc Tâm (Bình Thuận). Ni sư Đền Liên cùng Ni chúng và Phật tử hân hoan đón nhận đạo từ của chư Tôn đức, phát nguyện tiếp tục nỗ lực tu tập theo gương hạnh Tổ, Thầy.

N3 NSDen NTam 1

N3 NSDen NTam 3

N3 NSDen NTam 4

Từ Tịnh xá Ngọc Tâm, đoàn Du Tăng đã thực hiện hạnh trì bình khất thực dọc theo Quốc lộ 1A để bá tánh gieo duyên lành.

N3 Kthuc 1

N3 Kthuc 2

N3 Kthuc 5

Tiếp theo, đoàn đã thăm viếng, hoằng pháp, sách tấn Tăng chúng, tín đồ các tịnh xá, tịnh thất: Ngọc Ân, Ngọc Diên…

N3 NAn 1

Tại Tịnh thất Ngọc Ân

N3 NAn 2

N3 NAn 3

N3 NNgon

Tại Tịnh thất Ngọc Ngôn

N3 NVinh

Tại Tịnh thất Ngọc Vĩnh

Đoàn dừng chân nghỉ trưa và cúng ngọ trai tại Tịnh xá Ngọc Lương (Bắc Bình, Bình Thuận). Tuy công trình xây dựng ngôi Chánh điện ở đây chưa hoàn thiện nhưng quý Ngài thọ dụng Ngọ thời trên Chánh điện còn đang dang dở.

N3 Nluong

N3 Nluong 1

Buổi chiều, đoàn Du Tăng di chuyển đến tỉnh Ninh Thuận, tiếp tục viếng thăm Tịnh xá Ngọc Ngôn và dừng nghỉ tại Tịnh xá Ngọc Bảo (Phan Rang – Tháp Chàm). Ni trưởng Thông Liên cùng Ni chúng và cư sĩ Phật tử hoan hỉ thọ nhận đạo từ sách tấn và thăm hỏi của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn. HT. Giác Hùng nhắc lại sự hoằng pháp và khai lập Tịnh xá Ngọc Bảo vào năm 1962 của Đức Thầy Giác An. Ngài nhấn mạnh Ni chúng phải luôn ghi nhớ công hạnh và sự gian lao của Tổ, Thầy trong việc hoằng dương Phật pháp, không nên vị thời duyên thay đổi mà chạy theo hình tướng, vật chất bên ngoài đánh mất phẩm hạnh người tu Khất sĩ.

N3

N3 Nbao 1

N3 Nbao 3

N3 Nbao 4

HT. Giác Phùng tán thán sự nỗ lực của Ni trưởng, Ni chúng, Phật tử ở Ngọc Bảo đã có nhiều thành tựu trong việc tu học. Ni chúng khá đông, Phật tử về sinh hoạt tu học số lượng khá và ổn định. Đặc biệt, tịnh xá đã nỗ lực xây dựng các công trình Chánh điện, Bảo tháp thờ Xá lợi, tượng đài Quan Thế Âm… nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt và tu học của Ni chúng và Phật tử xa gần.

N3 Nbao 6

Thượng tọa Giác Duyên, Chánh Thư ký Giáo đoàn đãi lao chư Tôn giáo phẩm, thuyết pháp cho hội chúng đông đảo Phật tử khát ngưỡng giáo pháp. Bài giảng giới thiệu tổng quan về thế giới quan, nhân sinh quan của đạo Phật và của Hệ phái Khất sĩ để Phật tử hiểu rõ và ứng dụng cho cuộc sống và việc tu tập tâm linh của mình.

N3 Nbao 7

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan