CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày thứ 4: Chuyến Du hành Hoằng pháp của chư Tôn đức Giáo đoàn III

Sáng ngày thứ 4 chuyến hành trình hoằng pháp của chư Tôn đức lãnh đạo GĐ III tại miền Trung (23/5/2017), Tăng đoàn đã khất thực hóa duyên tại Thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và tiếp tục du hành đến Khánh Hòa.

N4 NBao 1

N4 Kthuc

N4 NBao 2

Chư Tôn đức đã đến thắp hương tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Giác Kỷ tân viên tịch, thăm Hòa thượng Giác Y, Giáo phẩm chứng minh Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Hải (Cam Ranh).

NgocHai

Hòa thượng Giác Y cùng chư Tăng khu vực thị xã Cam Ranh tháp tùng phái đoàn thăm và hoằng pháp tại TX. Ngọc Qui. Đây là ngôi tịnh xá vẫn đang trong quá trình xây dựng hoàn thiện ngôi Chánh điện rất cần sự trợ duyên cho công trình được hoàn mãn. Tiếp đó, Đại đức Giác Tuyên cung thỉnh chư Tôn đức thăm Tịnh xá Ngọc Y. Quý Ngài đã từ mẫn ban đạo từ sách tấn chư Tăng và Phật tử nổ lực tu học và giữ vững truyền thống Tăng đoàn Khất sĩ cả trong việc xây dựng đạo tràng cũng như sinh hoạt tu học hằng ngày. Chư Tôn đức cũng đã đảnh lễ và chiêm ngưỡng tôn tượng Tổ sư Minh Đăng Quang bằng đồng tại đây.

N4 NQui 3

N4 NgQui 4

N4 NgQui 2

N4 NgQui 6

N4 NQui 1 1

Công trình xây dựng Ngọc Qui

N4 NQui 1 2

Tiền cảnh Ngọc Qui

Lễ cúng ngọ trai được diễn ra tại TX. Ngọc Châu (Cam Lâm, Khánh Hòa) với sự tham dự của đông đảo Phật tử. Thượng tọa Giác Duyên đãi lao chư Tôn đức một thời pháp ngắn, đáp lại lòng khát ngưỡng giáo pháp của hàng cư sĩ.

N4 NChau 1

N4 NChau 2

Buổi chiều, TT. Giác Hạnh, trụ trì TX. Ngọc Vạn tháp tùng đoàn Du tăng Hoằng pháp tại các miền tịnh xá như: Ngọc Ấn, Ngọc Lam, Ngọc Hiệp, Ngọc Thạch, Ngọc Tháp, Ngọc Kim, Ngọc Xuân thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

N4 NAn

N4 NLam 1

N4 NLam 2

Tại TX. Ngọc Lam

N4 NHiep 1

N4 NHiep 2

N4 NHiep 3

N4 NThap 1

N4 NThap 2

N4 NXuan 1

N4 NXuan 2

N4 NXuan 3

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan