CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ni giới Giáo đoàn I - vài nét sơ lược

VÀI NÉT VỀ NI GIỚI GIÁO ĐOÀN I

Ni chúng Giáo đoàn I được hình thành từ Hội chúng Ni trưởng Trung Liên, Hạnh Liên, Liên Liên; và Hội chúng Ni trưởng Sáng Liên. Ngày 15/7 năm Bính Tuất (2006), chư Ni chính thức xin y chỉ Tăng Giáo đoàn I, nhưng trên thực tế thì đã nương Tăng từ những ngày đầu khi chư Ni ra riêng tu tịnh. Cụ thể là quý Ni trưởng Trung Liên, Hạnh Liên, Liên Liên nương Trưởng lão Tri sự Giác Như, và NT. Sáng Liên - đệ tử của NT. Tràng Liên, nương  đức Nhị Tổ Giác Chánh.

Ni Giáo đoàn I có 14 ngôi tịnh xá. Tổng số chư Ni là 90 vị: 5 Ni trưởng, 7 Ni sư, 48 Sư cô; và 30 vị bao gồm Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni và Tập sự. Mỗi năm, chư Ni có 2 khóa Chuyên tu, 4 khóa học Luật, 6 khóa học Sa-di Tập sự và có 4 kỳ họp quý xoay quanh sinh hoạt tu học của Ni đoàn. Sau buổi họp, văn bản được trình lên chư Tăng chứng minh.

Hiện nay, chư Ni có 3 vị Thạc sĩ trong đó có một vị còn đang học; 6 vị tốt nghiệp Học viện Phật giáo, 3 vị chưa tốt nghiệp và 15 vị tốt nghiệp Trung cấp Phật học.

Hàng Giáo phẩm Ni vừa tham gia Phật sự trong Giáo đoàn, vừa tham gia Phật sự trong Tỉnh hội Phật giáo. Ban Quản chúng Ni đang từng bước xây dựng giáo đoàn Ni, tu học chuyên sâu hơn mong gây dựng một hội chúng tốt đẹp, vừa có được sự an lạc trong tâm hồn vừa làm chỗ dựa tinh thần cho bá tánh cư gia.

LƯỢC SỬ CHƯ TÔN ĐỨC NI VIÊN TỊCH

1. LƯỢC SỬ CỐ NI TRƯỞNG TRUNG LIÊN (1923 – 2006)

Thế danh: Hồ Thị Út

Nguyên quán: xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Vào khoảng thập niên 1940: Tổ sư Minh Đăng Quang vân du hành đạo, có lần Ngài dừng bước tại lộ Cầu Quay, Tân An, để thuyết kinh giảng đạo. Sau khi nghe Tổ sư thuyết pháp, Ni Trưởng xin quy y Tam bảo và trở thành cư sĩ tại gia được Tổ sư ban cho pháp danh là Trung Ngọc.

Năm 1960: Ni trưởng xuất gia tu học tại Tịnh xá Ngọc Lâm – Long Hải, với sự tế độ của NT. Ngân Liên.

Năm 1961thọ Sa-di-ni tại Tịnh xá Ngọc Đồng, Hòa Đồng, Tiền Giang.

Năm 1963: Ni trưởng đã sáng lập ngôi tịnh xá Ngọc Ẩn, ngay tại vùng đất Ba Chúc – Tịnh Biên, An Giang.

Năm 1965: Ni trưởng thọ giới Cụ túc Tỳ-kheo-ni, và cũng bắt đầu từ đó Ni trưởng đi vân du hành đạo khắp nơi cùng xứ. Từ Hòa Đồng, Cát Lợi, Dĩ An, Hà Tiên, Long Hải và vùng Thất Sơn Bảy Núi, nơi nào cũng có dấu chân Ni trưởng rảo bước hóa duyên, để vừa trau sửa mình, vừa làm tấm gương dạy đạo cho đời.

Năm 1969: Ni trưởng đã dừng bước vân du nơi quê cha đất tổ, kiến lập ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Tân, tại phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Đến năm Giáp Thân (2004): Ni trưởng đại trùng tu toàn bộ ngôi Tịnh xá. Lúc bấy giờ, ngôi đạo tràng đã hoàn thành trang nghiêm tốt đẹp, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, nhưng không làm mất vẻ cổ kính của ngôi chùa Việt. Đồng thời đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, làm chỗ nương tựa tinh thần cho Ni chúng, cùng bá tánh cư gia tu học.

Sau gần 20 năm hành đạo tại quê nhà, Ni trưởng đã tế độ trên 20 chúng đệ tử và hàng ngàn Phật tử tại địa phương.

Ngày 24/ 2 năm Bính Tuất (2006): Duyên trần đã mãn Ni trưởng đã nhẹ gót ta bà quảy bát về Tây. Thế là:

Gốc cây lá rụng,

Biển nước xuôi dòng

Nghiệp ta bà một thoáng sạch không

Sen cực lạc chín tầng nở rộ

NT. Trung Liên, trên 40 năm trong cõi đạo, đã bồi công lập đức, gầy dựng nên ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Tân, hướng dẫn Ni chúng cùng Phật tử tu học, làm tốt đạo đẹp đời, công đức ấy quả thật lớn lao đối với đạo pháp và dân tộc. Cả đời người luôn kính Phật trọng Tăng, và hành trì giới luật. Người là tấm gương sáng về đạo hạnh, làm kim chỉ nam cho Ni chúng và hàng Phật tử, vững tiến trên con đường hoằng truyền chánh pháp, và phụng sự chúng sanh.

Trụ thế: 84 năm, Hạ lạp: 41 năm

2. LƯỢC SỬ CỐ NI TRƯỞNG LIÊN LIÊN (1913 - 1999)

Thế danh: Hồ Thị Nghiêng

Nguyên quán: xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Khi đức Tổ sư Minh Đăng Quang trên đường hành đạo về thuyết pháp tại Long An, Ni trưởng có duyên gặp được đức Tổ sư, nghe học và hiểu được giáo pháp, nên xin thọ trì Tam quy Ngũ giới, và được Tổ sư cho pháp danh là Liên Ngọc. Sau đó, Người thường đến nghe đức Tổ sư giảng đạo, và giác ngộ các pháp thế gian là vô thường, hoại diệt, không bền vững với thời gian.

Năm 1961, Ni trưởng xuất gia dưới sự tế độ của Ni trưởng Ngân Liên. Đến năm 1962, thọ Sa-di-ni giới. Năm 1966 Ni trưởng thọ cụ túc Tỳ-kheo-ni giới. Và cũng bắt đầu từ đó, Ni trưởng cùng NT. Trung Liên và NT. Hạnh Liên, ba huynh đệ đi vân du hành đạo khắp nơi. Từ Hòa Đồng, Cát Lợi, Dĩ An, Hà Tiên, Long Hải và vùng Thất Sơn Bảy Núi...

Trong thời gian hành đạo, năm 1967, NT. Liên Liên kiến lập ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Mai thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Hiện nay đệ tử là Ni trưởng Cần Liên trụ trì, mở mang hành đạo.

Sau đó Ni trưởng có chứng minh cho xây dựng Tịnh xá Ngọc Quang, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ. Hiện nay, Ni sư Huệ Liên trụ trì.

Cũng trên bước đường du hóa, năm 1988 Ni trưởng về tỉnh Vĩnh Long, có Phật tử pháp danh Thiện Phúc và Hiền Ngọc cúng dường khoảnh đất, xây dựng đạo tràng Tịnh xá Ngọc Liên, tọa lạc số 10, ấp Tân Nhơn, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Hiện nay, NT. Bửu Liên trụ trì.

Năm 1995, Ni trưởng về chứng minh cho ông bà thí chủ của Ni sư Nhu Liên cúng dường ngôi Tịnh xá Ngọc Tâm, tọa lạc, số 234/12 phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và Ni trưởng trụ ở đó một thời gian để hướng dẫn đồ chúng và giáo hóa hàng cư gia. Hiện nay, Tịnh xá Ngọc Tâm do Ni sư Nhu Liên trụ trì.

Tuổi càng ngày về già sức khỏe ngày càng yếu, Ni trưởng giao lại quyền trụ trì cho Ni chúng và đi nghĩ dưỡng ở khắp các tịnh xá mà Ni trưởng chứng minh thành lập. Trong các tịnh xá mà người kiến lập, Ni trưởng lưu trú nhiều nhất là ở Tịnh xá Ngọc Liên. Lúc Người còn khỏe những ngày cúng hội, Ni trưởng thường dẫn Ni chúng về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên để nghe Hòa thượng trụ trì giảng pháp.

Năm 1999, Ni trưởng viên tịch, để lại bao nỗi tiết thương cho hàng đệ tử. Tấm gương sáng ngời của Ni trưởng, cho đến bao giờ vẫn là bài học quý báu cho hàng để tử và Phật tử gần xa.

Trụ thế: 87 năm, Hạ lạp: 33 năm

3. LƯỢC SỬ CỐ NI TRƯỞNG THỌ LIÊN (1927 – 2013)

Thế danh: Nguyễn Thị Lương, Nguyên quán: TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Xuất gia: 24/05/1963 tại Tịnh xá Ngọc An, Dĩ An, Bình Dương được  bổn sư là Ni trưởng Ngân Liên đặt pháp danh là Thọ Liên.

Năm 1972: Thọ giới Tỳ-kheo-ni tại Tịnh xá Ngọc Viên, tỉnh Vĩnh Long.

Năm tháng dần trôi cuộc đời hành đạo rày đây mai đó, rồi lần lượt đến Vĩnh Long, năm 1993 Ni Trưởng dừng chân và thành lập ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Châu tại phường 3 TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Năm 2013: Ni Trưởng viên tịch, để lại ngôi đạo tràng cho đệ tử là Sư cô Tiến Liên tiếp nối sứ mệnh của Thầy.

Trụ thế: 87 năm

Hạ lạp: 31 năm

4. LƯỢC SỬ CỐ SƯ CÔ THÚY LIÊN (1950 - 1995)

Thế danh: Nguyễn Kim Thính.

Nguyên quán: Mỹ Phước - An Giang.

Xuất gia: 15/04/1969, tại Tịnh xá Ngọc Mai, An Giang, dưới sự tế độ của Ni trưởng Liên Liên và được đặt pháp danh là Thọ Liên.

Ngày 15/07/1969: Thọ giới Sa-di-ni vào tại TX. Ngọc Viên, Vĩnh Long dưới sự chứng minh của Trưởng lão Tri sự Giác Như.

Ngày 15/07/1973: Thọ Tỳ-kheo-ni tại TX. Ngọc Thọ, Núi Đất, Tịnh Biên, tỉnh An Giang dưới sự chứng minh của Trưởng lão Giác Nhơn.

Trong thời gian tu học, Sư cô phụ tiếp thầy Bổn sư lo việc quản chúng tại Tịnh xá Ngọc Mai và Tịnh xá Ngọc Quang.

Hoằng pháp: Sư cô Thúy Liên hoằng pháp nhiều nơi như: TX. Ngọc Mai, Núi Đất; Tịnh thất ở Cái Sao, An Giang; Tịnh xá Ngọc Quang, Thốt Nốt; Tịnh xá tại Cái Đôi, Vĩnh Long. Nơi nào Sư cô đến, nơi ấy có nhiều người hướng về quy y Tam bảo.

Năm 1995: Thuận theo vô thường Sư cô đã an nhiên thị tịch, tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Quang.

Trụ thế: 46 năm, Hạ lạp: 22 năm.

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ NI TRƯỞNG CHỨNG MINH

LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP NI TRƯỞNG HẠNH LIÊN

Thế danh: Nguyễn Thị Đông, Sinh năm 1930.

Nguyên quán: xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Năm 1943, Ni trưởng lên Tân An ở nhà người chị họ. Từ đó ăn chay tu theo đạo Minh Sư giống như chị.

Đến năm 1953, sau nhiều lần nghe Tổ sư Minh Đăng Quang giảng pháp, Ni trưởng đã phát tâm quy y thọ giới và trở thành Phật tử tại gia với pháp danh Hạnh Ngọc. Lúc bấy giờ, Ni trưởng cùng với chị họ làm hộ pháp cho chư Tăng tại Tịnh xá Ngọc Thành, Long An.

Đến năm 1960, nhân duyên hội đủ, được sự cho phép của song thân, Ni trưởng cùng với chị họ là NT. Trung Liên xuất gia tu học dưới sự tế độ của NT. Ngân Liên tại Tịnh xá Ngọc Lâm, Long Hải.

Năm 1961: Thọ Sa-di-ni tại Tịnh xá Ngọc Đồng, Hòa Đồng, Tiền Giang.

Năm 1965: Thọ Cụ túc Tỳ-kheo-ni. Từ đó hai Ni trưởng đổi đi hành đạo vân du khắp nơi trong giáo hội, từ Hòa Đồng, Cát Lợi, Dĩ An, Hà Tiên, Long Hải và vùng Thất Sơn theo hạnh trì bình khất thực hóa duyên để vừa trau sửa mình và làm tấm gương dạy đời.

Đến năm 1969, hai Ni trưởng dừng bước vân du tại quê nhà, được một người cháu hiến cúng một miếng đất. Thế là ngôi đạo tràng  Tịnh xá Ngọc Tân được thành lập. Tại ngôi Tịnh xá này, hai Ni trưởng đã mở mang hành đạo, tiếp độ chúng Ni. NT. Hạnh Liên là cánh tay đắc lực, giúp cho NT. Trung Liên lãnh đạo chư Ni trong mọi hoạt động Phật sự. Lúc bấy giờ Ni chúng đã có hơn hai mươi vị. Đạo tràng ngày càng phát triển, Tịnh xá cũng được xây dựng trang nghiêm.

Năm 2006: NT. Trung Liên viên tịch, NT. Hạnh Liên thấy mình sức khỏe yếu kém giao lại cho Ni sư Thành Liên kế thừa. Từ đó Ni trưởng trở thành vị cố vấn chứng minh mọi Phật sự trong Tịnh xá.

Cũng trong năm 2006 chư Tăng chính thức chứng minh, thành lập Ni Giáo đoàn I. Lúc bấy giờ, Ni trưởng được chư Tăng chọn giữ vai trò Trưởng Ni đoàn. Guồng máy hoạt động của Ni giáo đoàn I vận hành, còn có sự góp mặt của hàng chư Ni giáo phẩm.

Mặc dù giờ đây, Ni trưởng không còn trực tiếp tham gia các Phật sự, nhưng đạo hạnh của Ni trưởng vẫn là một tấm gương sáng cho Ni chúng, là một bài pháp không lời sống mãi với thời gian.

LƯỢC SỬ CHƯ TÔN ĐỨC NI GIÁO PHẨM GIÁO ĐOÀN I

1. LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI TU HỌC CỦA NI TRƯỞNG CẦN LIÊN

Thế danh: Lê Thị Ngận, sinh năm 1939.

Nguyên quán: Mỹ Thới - An Giang

Năm 1969: xuất gia tại Tịnh xá Ngọc Mai, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Năm 1969: Thọ giới Sa-di-ni

Năm 1976: Thọ giới Tỳ-kheo-ni.

Sau năm 1984: Ni trưởng Liên Liên giao phó trọng trách Trụ trì Tịnh xá Ngọc Mai lại cho Ni trưởng Cần Liên.

Năm 2006: Ni trưởng đảm nhận trách nhiệm Phó Ban quản chúng của Ni giáo đoàn I cho đến nay.

2. LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI TU HỌC CỦA NI TRƯỞNG YẾN LIÊN

Thế danh: Võ Thị Ngợi sinh năm 1950.

Nguyên quán: Cái Bè – Tiền Giang

Năm 1966: xuất gia tại Tịnh xá Ngọc Mỹ, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và cũng trong năm này, Ni trưởng cùng với sự dẫn đoàn của Ni trưởng Sáng Liên, đi du phương hành đạo theo bước chân Nhị Tổ khắp các vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Châu…

Năm 1977: Thọ giới Tỳ-kheo-ni.

Năm 1983: Ni trưởng dừng chân tịnh tu tại Tịnh xá Ngọc Mai,  ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Năm 1998: Ni trưởng về Tịnh xá Ngọc Chơn, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hành đạo

Năm 2000: Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Năm 2006: Phó ban Quản chúng Ni Giáo đoàn I.

Năm 2007: Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo TP. Vĩnh Long.

Năm 2012: Phó Phân ban Đặc trách Ni giới

Năm 2016: Phó Ban Kiểm Tăng và Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Long.

3. LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI TU HỌC CỦA NI SƯ THÀNH LIÊN

Thế danh: Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1957.

Nguyên quán: Long An.

Năm 1972: Xuất gia dưới sự chứng minh và tế độ của thầy Bổn sư là Ni trưởng Trung Liên.

Năm 1973: Thọ giới Sa-di-ni tại Tịnh xá Ngọc Tân, Long An.

Năm 1975: Thọ giới Thức-xoa-ma-na tại Tịnh xá Ngọc Thành, Long An.

Năm 1981: Thọ giới Tỳ-kheo-ni tại Tịnh xá Ngọc Tường, Mỹ Tho dưới sự chứng minh của đức Trị sự Giác Như và Tăng đoàn.

Năm 2002: Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tân, Long An.

Năm 2006: Phó ban Quản chúng Ni Giáo đoàn I.

4. LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI TU HỌC CỦA NI SƯ HUỆ LIÊN

Thế danh: Nguyễn Kim Chấn, sinh năm 1955.

Nguyên quán: Mỹ Phước, tỉnh An Giang.

Tháng 01/1973: Xuất gia tại Tịnh xá Ngọc Mai, Núi Đất, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Tháng 7/1973: Thọ giới Sa-di-ni.

Năm 1977: Thọ Tỳ-kheo-ni.

Năm 1995: Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang.

Năm 2006: Thư kí Ni giới Giáo đoàn I.

Năm 2007: Ủy viên  Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cần Thơ và Phó ban Đặc trách Ni giới TP. Cần Thơ.

5. LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI TU HỌC CỦA NI SƯ LẠC LIÊN

Thế danh: Huỳnh Lê Thúy, sinh năm 1963.

Nguyên quán: Mỹ Thới - An Giang.

Năm 1972: Xuất gia tại Tịnh xá Ngọc Mai, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Năm 1980: Thọ giới Sa-di-ni.

Năm 1983: Thọ Tỳ-kheo-ni.

Năm 2006: Thủ quỹ Ni giới Giáo đoàn I.

Năm 2011: Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang và Ủy viên Mặt trận huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

6. LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI TU HỌC CỦA NI TRƯỞNG BỬU LIÊN

Thế danh: Ngô Thị Là, sinh năm 1943.

Nguyên quán: TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Năm 1969: Xuất gia tại Tịnh xá Ngọc Mai, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Năm 1973: Thọ giới Sa-di-ni.

Năm 1977: Thọ Tỳ-kheo-ni.

Năm 1999: Trụ trì Tịnh xá Ngọc Liên tại ấp Tân Nhơn, xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Năm 2006: Phó ban Quản chúng Ni giới Giáo đoàn I.

7. LƯỢC SỬ CUỘC ĐỜI TU HỌC CỦA NI SƯ NHU LIÊN

Thế danh: Ngô Thị Thu Vân sinh năm 1963.

Nguyên quán: Kiên Giang.

Năm 1974: Xuất gia tại Tịnh xá Ngọc Mai, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Năm 1981: Thọ giới Sa-di-ni.

Năm 1983: Thọ Tỳ-kheo-ni.

Năm 1996: Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm, tại 234/12 Trần Khánh Dư, An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang.

Năm 2003: Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đăng tại số 97/9/1, Lê Hồng Phong, phường 7, TP. Vũng Tàu.

Năm 2006: Ban Kiểm soát Ni giới Giáo đoàn I.

Năm 2008: Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước, tọa lạc ấp 8 xáng I, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Năm 2016: Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phú, tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Năm 2017 : Phó Ban Trị sự kiêm Thủ quỹ Phật giáo tỉnh Kiên Giang, Phó Ban Ni giới tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Ni giới TP. Rạch Giá

TỊNH XÁ NI GIÁO ĐOÀN I

1. TỊNH XÁ NGỌC TÂN
ĐC: 57 đường Châu Thị Kim, Phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
ĐT: 02723 826073. Năm thành lập: 1969
Người sáng lập: Ni trưởng Trung Liên. Trụ trì: Ni sư Thành Liên

2. TỊNH XÁ NGỌC MAI
ĐC:
135 tổ 7, ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên,  tỉnh An Giang.
ĐT: 02763 875660. Năm thành lập: 1967
Người sáng lập: Ni trưởng Liên Liên. Trụ trì: Ni trưởng Cần Liên

3. TỊNH XÁ NGỌC CHƠN
ĐC: 275  ấp Tân Phú, xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
ĐT: 02703 816127. Năm thành lập: 1970
Người sáng lập: Ni trưởng Nguyệt Liên. Trụ trì: Ni trưởng Yến Liên

4. TỊNH XÁ NGỌC QUANG
ĐC:
Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
ĐT: 02923 853878. Năm thành lập: 1980
Người sáng lập: Ni trưởng Thúy Liên. Trụ trì: Ni sư Huệ Liên

5. TỊNH XÁ NGỌC LIÊN
ĐC: 10 ấp Tân Nhơn, xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
ĐT: 02703 914055. Năm thành lập: 1988
Người sáng lập: Ni trưởng Liên Liên. Trụ trì: Ni trưởng Bửu Liên

6.  TỊNH XÁ NGỌC TÂM
ĐC: 234/12 Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
ĐT: 02773 810959. Năm thành lập: 1975
Người sáng lập: Ni sư Nghĩa Liên và Trụ trì: Ni sư Nhu Liên

7. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG
ĐC: 97/9/1 KP.2 phường 7, Lê Hồng Phong, TP. Vũng Tàu.
ĐT: 02543571887. Năm thành lập: 1977
Người sáng lập: Ni sư Đăng Liên. Trụ trì: Ni sư Nhu Liên

8. TỊNH XÁ NGỌC PHƯỚC
ĐC: Ấp 8, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.
ĐT: 02973533345. Năm thành lập: 2005
Người sáng lập: Ni sư Như Phước. Trụ trì: Ni sư Nhu Liên

9. TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
ĐC: 004/1, Tràng Thọ, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0938538816. Năm thành lập: 1985
Người sáng lập: Sư cô Toàn Liên. Trụ trì: Sư cô Phước Liên

10. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU NHƯ
ĐC: Khóm Cà Lăng A Biển, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
ĐT: 02993 862505. Năm thành lập: 1970
Người sáng lập và Trụ trì: Sư cô Tâm Liên

11. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU
ĐC: 23/18B khóm 1, phường 3, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
ĐT: 01206956790. Năm thành lập: 1993
Người sáng lập: Ni trưởng Thọ Liên. Trụ trì: Sư cô Tiến Liên

12. TỊNH XÁ NGỌC LÂM
ĐC:
Ấp cây Điều, xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
ĐT: 0939973046. Năm thành lập: 1991
Người sáng lập: TT. Giác Trí. Trụ trì: NT. Yến Liên

13. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ
ĐC:
Ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
ĐT: 0778176597. Năm thành lập: 2016
Người sáng lập và Trụ trì: Ni sư Nhu Liên

14. TỊNH XÁ NGỌC ĐỨC
ĐC:
249/25, Châu Thị Kim phường 7, TP. Tân An, tỉnh Long An.
ĐT: 0914250669. Năm thành lập: 2006
Người sáng lập và Trụ trì: Sư cô Đức Liên

SINH HOẠT TU HỌC

KHÓA BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH CHO SA-DI, TẬP SỰ

Hàng Sa di Tập sự mới bước vào cửa đạo như những mầm non chưa được uốn nắn, rất cần sự quan tâm dạy dỗ của những bậc trưởng thượng nên chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng/Ni Giáo đoàn I tổ chức khóa Bồi dưỡng đạo hạnh nhằm giúp cho chư Sa-di Tập sự, trao giồi oai nghi tế hạnh, tu tập đúng theo đường lối của Tổ Thầy.

Khóa tu được tổ chức hằng năm, mỗi năm có 6 khóa: 3 khóa trong 3 tháng Hạ, 3 khóa được tổ chức luân phiên tại 3 Tịnh xá: Ngọc Chơn, Ngọc Tân, Ngọc Tâm. Đến nay, khóa tu được tổ chức 44 kỳ, mỗi kỳ dài 7 ngày.

Số lượng chư Ni tham dự  khoảng 40 vị bao gồm cả tân Tỳ-kheo, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni và Tập sự. Mỗi ngày có:  4 thời học Luật Sa-di, 4 thời tu thiền (thiền hành, thiền tọa), 1 thời tụng kinh buổi tối. Buổi trưa khất thực lãnh bát và độ cơm hòa chúng.

* Nơi tổ chức:

1. Tại Tịnh xá Ngọc Chơn từ ngày 18/3 đến ngày 24/3

2. Tại Tịnh xá Ngọc Tân từ ngày 01/8 đến ngày 01/8

3. Tại Tịnh xá Ngọc Tâm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11

KHÓA CHUYÊN TU

Được sự quan tâm và chỉ dạy của chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn I, hằng năm chư Tôn đức Ni mở 2 khóa Chuyên Tu dành cho Ni chúng trong Giáo đoàn qui tụ lại để cùng nhau tu tập, nhằm thúc liễm thâm tâm trau giồi giới hạnh.

Tính đến nay, khóa Chuyên Tu đã tổ chức được 10 kỳ với chương trình tu như sau:

I. Nội dung tu học:

Pháp tu chính: 7 thời thiền tọa, thiền hành

Số lượng hành giả: Khoảng 50

Đối tượng tham dự: Tất cả chư Ni Giáo đoàn I.

Thời gian tổ chức: 2 kỳ trong năm, mỗi kỳ 7 ngày.

II. Nơi tổ chức: Hằng năm, các khóa tu cứ lần lượt luân phiên tổ chức ở hai Tịnh xá Ngọc Tâm và Ngọc Mai.

1. Tại Tịnh xá Ngọc Tâm từ ngày 18/01 đến ngày 24/01

2. Tại Tịnh xá Ngọc Mai từ ngày 20/10 đến ngày 26/10

KHÓA HỌC LUẬT TỲ KHEO NI CỦA CHƯ NI GIÁO ĐOÀN I

Giới luật đóng vai trò rất quan trọng đối với Tăng đoàn. Hiểu rõ điều ấy, chư Tôn đức Ni được sự chỉ dạy của chư Tôn đức Tăng, Giáo phẩm Giáo đoàn I, luân phiên tổ chức 4 khóa học Luật cho các vị Tỳ-kheo-ni tu học. Đến nay (tháng 9 năm 2018) đã trải qua 28 khóa.

Các miền tịnh xá tổ chức khóa tu:

- Tịnh xá Ngọc Quang (2 khóa): Từ ngày 16/02 đến ngày 22/02 và Từ ngày 20/9 đến ngày 26/9.

- Tịnh xá Ngọc Tân: Từ ngày 01/3 đến ngày 07/3

-  Tịnh xá Ngọc Liên: Từ ngày 01/12 đến ngày 07/12

Số lượng khoảng 50 vị.  Ngày khai khóa, đều được quý Hòa thượng, Thượng tọa Giáo phẩm quang lâm chứng minh, sách tấn. Nhờ sự giáo giới đó, mà chư Ni có thêm động lực tinh tấn hơn. Thời khóa tu học tại các đạo tràng cũng giống như nhau gồm: 2 thời học Luật vào buổi sáng và chiều; 4 thời thiền hành và thiền tọa vào sáng sớm và chiều tối, buổi tối chư Ni tự nghiên cứu. Buổi trưa, có chương trình khất thực, độ cơm trong chánh niệm theo truyền thống tốt đẹp của Hệ phái. Đây là khóa học rất quan trọng, giúp chư Ni thấy được giá trị của giới, nhằm nâng cao đời sống phạm hạnh để tiến đến định, tuệ, giải thoát.

XEM VÀ TẢI HÌNH ẢNH TẠI ĐÂY

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan