CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thành quả Phật sự kính dâng lên Đức Thầy

Nhân ngày 16 tháng 7 âm lịch, ngày tưởng niệm Đức thầy Giác An lần thứ 45

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật;

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng Mười phương ba đời;

Kính lạy đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”

Kính lạy Giác linh Đức Thầy thùy từ chứng giám.

Hôm nay, ngày 16/7 năm Bính Thân, PL. 2560 là ngày mà toàn thể tứ chúng (Tăng, Ni, thiện nam tín nữ) trực thuộc Giáo đoàn III, Hệ phái Khất sĩ Việt Nam với tấm lòng hiếu kính nhớ đến ân đức vĩ đại, cao dày của Đức Thầy, vị khai lập Giáo đoàn III; tổ chức lễ tưởng niệm, giỗ Đức Thầy lần thứ 45 tại Tịnh xá Ngọc Tòng, Lương Sơn, Nha Trang.

DT24

Kính bạch Giác linh Đức Thầy ngự trên cao;

Trong những ngày 13, 14, 15, 16 diễn ra lễ Tự tứ - Vu lan Báo hiếu năm Bính thân, PL. 2560 tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Tòng; Tăng Ni Phật tử đã y theo pháp Phật, y theo lời dạy của Tổ, Thầy mà chư Tăng Ni Phật tử các miền tịnh xá ở các tỉnh duyên hải miền Trung, các tỉnh Tây Nguyên… khắp nơi đất nước Việt Nam thuộc Giáo đoàn III vân tập về đây dự lễ Tự tứ - Vu lan thắng hội; và sáng nay chúng con thực hành pháp khất thực hóa duyên. Chúng con vừa ôn lại hạnh Khất thực của chư Phật ba đời, của Tổ Thầy xưa, vừa tạo pháp hóa duyên chúng sanh gieo vào ruộng phước, và vừa là tấm lòng hiếu kính của chúng con nhớ đến ân đức của Tổ Thầy, nhị bộ đại chúng Tăng Ni trong Giáo đoàn đi như một dòng sông, tuần tự khất thực vân du; những tịnh phẩm chúng con nhận được làm lễ vật cúng dâng lên Tổ Thầy, nhân ngày tưởng niệm giỗ Đức Thầy.

Giờ này, trong không khí trang nghiêm, linh thiêng trọn vẹn tấm lòng hiếu kính đối với Tổ Thầy, chúng con báo cáo kính dâng lên Tổ Thầy những thành tựu của Giáo đoàn trong một năm qua. Kính xin Giác linh Đức Thầy chứng minh.

A. Cơ sở tịnh xá trong Giáo đoàn

Các cơ sở tịnh xá khắp 10 tỉnh trên đất nước Việt Nam có 118 ngôi, trong ấy có 71 ngôi của Tăng, 47 ngôi của Ni. Hiện nay có một số ngôi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

B. Số lượng Tăng, Ni trong Giáo đoàn

1. Chư Tăng:

- Số lượng chư Tăng trong Giáo đoàn có 314 vị; trong ấy 202 vị Tỳ-kheo, 112 vị sa-di. Ngoài ra còn có 67 vị tập sự học hạnh xuất gia.

- Các hàng Giáo phẩm có 11 Hòa thượng, 6 vị Thượng tọa.

2. Chư Ni:

- Số lượng chư Ni trong Giáo đoàn có 376 vị; trong ấy có 177 tỳ-kheo-ni, 32 thức-xoa, 53 sa-di. Ngoài ra có 84 tập sự học hạnh xuất gia.

- Các hàng Giáo phẩm ni có 5 Ni trưởng, 16 Ni sư.

C. Những thành tựu của Giáo đoàn trong một năm qua

Trong suốt một năm qua, từ ngày Tự tứ - Vu lan năm 2015 đến Tự tứ - Vu lan 2016, dưới sự lèo lái của các bậc lãnh đạo Giáo đoàn III, con thuyền Giáo hội vượt qua sóng gió dong thuyền khắp biển đời tiếp Tăng độ chúng; Ngôi nhà Giáo hội ôn định vững vàn, các Ban của Giáo đoàn đã thành lập trên tiến trình hoàn thiện và gặt hái được những Phật sự tốt đẹp.

1. Ban Giáo dục:

- Đã hoàn thiện nhân sự và đi vào hoạt động. Trưởng ban: HT. Giác Trí: Phó ban Thường trực: ĐĐ. Giác Hoàng. Trong năm qua, Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn với sự đồng thuận của chư Tôn đức Giáo đoàn, ban Giáo dục Tăng Ni đã tổ chức nhiều khóa tu học như: Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần 11 tại tịnh xá Ngọc Ninh. Số lượng 80 hành giả Tăng Ni tân học; Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 12 tại tịnh xá Ngọc Trung, số lượng 112 hành giả Tăng Ni tân học. Ngoài ra, ở khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” được tổ chức tại Pháp Viện Minh Đăng Quang lần 2, có 46 vị tân học của Giáo đoàn tham dự.

- Các trường hạ của Giáo đoàn: Điểm hạ tịnh xá Ngọc Quang 64 vị; điểm hạ tịnh xá Ngọc Duyên 25 vị; điểm hạ tịnh xá Ngọc Phúc 25 vị; Trường hạ dành cho Ni ở tịnh xá Ngọc Trung 70 vị.

- Ngoài ra trong Giáo đoàn đưa hành giả an cư vào trường hạ tập trung của Hệ phái, tổ chức tại Pháp Viện Minh Đăng Quang gần 50 vị.

- Ban giáo dục đã cung thỉnh Chư tôn đức Lãnh đạo Giáo đoàn, các vị Giáo thọ tham gia chứng minh, giảng dạy các lần Bồi dưỡng đạo hạnh, các điểm An cư kiết hạ của Giáo đoàn.

2. Ban Hoằng pháp:

- Ban Hoằng pháp của Giáo đoàn được thành lập sớm, nhân sự đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động. Trưởng ban: HT. Giác Trong. Phó ban: ĐĐ. Giác Phổ.

- Trong suốt một năm qua, Hòa thượng Trưởng ban, Đại đức Phó ban và các ủy viên trong ban đã tích cực tham gia thuyết giảng nhiều đạo tràng trong các kỳ cúng hội, tu Bát quan trai, niệm Phật, tu thiền…

- Các đạo tràng tịnh xá thuộc Giáo đoàn như Ngọc Quang, Ngọc Pháp, Ngọc Bửu, Ngọc Hạnh, Ngọc Liên tổng số 122 buổi thuyết giảng.

- Tham gia thuyết giảng ở các điểm Giáo đoàn bạn như Tịnh xá Trung Tâm, Tịnh xá Ngọc Minh với trên 15 buổi. Đặc biệt ban đã tham gia giảng dạy thường trực nơi Pháp Viện Minh Đăng Quang, trung tâm của Hệ phái có 3 vị với tổng số gần 50 buổi/ năm.

3. Ban Văn hóa:

- Ban Văn hóa đã được thành lập, nhân sự hoàn thiện và đi vào hoạt động. Trưởng ban: ĐĐ. Giác Hoàng, Phó ban: ĐĐ. Giác Nhường.

- Tất cả các sự kiện lễ của Giáo đoàn trong năm qua như các ngày lễ tưởng niệm các bậc Giáo phẩm Trưởng lão, Hòa thượng… đều được Ban văn hóa tích cực tổ chức trang nghiêm trọng thể; xứng đáng với địa vị Giáo phẩm tầm cỡ trong Giáo đoàn, Hệ phái…

- Nhất là các cuộc lễ của Giáo đoàn, Đại đức Trưởng ban cùng các ủy viên kết hợp chặc chẽ với nơi đăng cai như lễ Tổ, Đại lễ Tự tứ - Vu lan Báo hiếu được tổ chức bài bản, đi vào quy cũ, quy mô hoành tráng, phát triển vượt bậc, xứng đáng với bộ mặt của Giáo đoàn.

- Các chương trình, nội dung phong phú, thu hút quảng đại quần chúng tác động giáo dục tích cực từ tầng lớp già, trung niên đến giới trẻ.

- Nhất là những chương trình Bông hồng cài áo, Tiếng chuông tỉnh thức, Thắp nến cầu nguyện không những giáo dục người còn sống mà còn tác động tích cực đến người đã mất để hoàn thiện về ý nghĩa đạo lý đền đáp Bốn ân lớn.

- Đặc biệt hơn hết, mô hình “Trùng tụng Chơn lý” và Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh”, từ chỗ khởi động tổ chức nơi Giáo đoàn nay đã tác động lớn mạnh phát triển thành mô hình điểm nhấn được tổ chức hằng năm cho Hệ phái.

4. Ban Tăng sự:

- Vừa mới hoàn thiện nhân sự của Ban, do Hòa thượng Giác Thành làm trưởng ban; Hòa thượng Giác Minh làm Phó ban Thường trực và 17 Ủy viên.

- Trong các cuộc họp Tăng của Giáo đoàn, đã thể hiện sự uy nghiêm quy củ, thông qua việc kiểm Tăng, xử lý việc Tăng, nhiếp chúng, ổn định thể hiện rõ nét sự nghiêm minh, vững mạnh ổn định.

5. Ban Kinh tế tài chánh:

- Đã hoàn thiện nhân sự của Ban, tích cực vận động các cơ sở tịnh xá, các thành viên trong Tăng đoàn… tạo được quỹ của Giáo đoàn.

- Đi thăm viếng, cúng dường chư tôn đức trong Tăng đoàn những lúc bệnh duyên. Thể hiện được sự quan tâm của chư tôn Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn, thắt chặt tinh thần lục hòa của chư Tăng Ni trong Giáo đoàn.

6. Đào tạo người kế thừa:

- Với tinh thần kế vãng khai lai, chư Tăng Ni lãnh đạo và trụ trì của Giáo đoàn trong suốt một năm qua tích cực đào tạo thế hệ thừa kế để trao truyền tiếp nối mạng mạch Phật pháp, nên đã đào tạo và giới thiệu các giới tử đi thọ giới các giới đàn từ Phương trượng của Giáo đoàn đến các giới đàn của Hệ phái.

- Giới tử Tăng, sa-di lên thọ tỳ kheo có 19 vị, tập sự lên sa-di 11 vị; giới tử Ni, thức-xoa lên tỳ-kheo-ni 8 vị, sa-di lên thức-xoa 17 vị, và tập sự lên sa-di 14 vị.

- Các giới tử được khen thưởng: Tăng 6 vị; Tụng chơn lý: Tăng 3 vị, Ni 6 vị.

D. Hướng hoạt động của Giáo đoàn một năm tới

1. Kế thừa và phát triển ổn định các chương trình Phật sự đã hoạt động trong 01 năm qua.

2. Hoàn thiện các ban của Giao đoàn và đi vào hoạt động.

3. Giáo dục rèn luyện hơn nữa sự tu tập phát triển tâm linh, rèn luyện đạo hạnh đại chúng Tăng Ni trong Tăng đoàn và các khóa tu đạo hạnh cho các tân học.

4. Tổ chức ít nhất 2 khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh”; khóa 14 sắp tới tổ chức ở Tịnh xá Ngọc Lai, Gia Lai.

5. Đăng cai tổ chức khóa tu Truyền thống Khất sĩ của Hệ phái lần thứ 20 tại Tịnh xá Ngọc Yên, tỉnh Gia Lai do Hòa thượng Giác Thành trụ trì.

6. Hướng đến tham gia tích cực chương trình kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

E. Kết luận

Kính bạch Đức Thầy, vị đạo sư tâm linh của chúng con ngự trên cao thùy từ chứng minh.

Tứ chúng Tăng Ni thiện nam tín nữ chúng con, phủ phục trước Giác linh Đức Thầy như những đưa con thơ dại nép mình vào vòng tay của cha mẹ… Chúng con xin thành tâm sám hối những yếu kém khi lãnh đạo, tu tập và hành đạo trong suốt một năm qua.

Sự lãnh đạo, hành đạo, tu tập Tăng Ni trong Giáo đoàn tuy có chút ít thành tựu nhưng vô cùng khiêm tốn, ngưỡng mong Giác linh Đức Thầy thương chúng con mà chứng minh gia hộ cho chúng con chân cứng đá mềm, vững tay lái để lèo lái con thuyền Giáo hội vượt qua sóng to gió lớn cập bến bờ thanh lương giải thoát.

Tăng Ni, thiện nam tín nữ Phật tử trong Giáo đoàn tu tập con đường tâm linh càng ngày càng phát triển, biết tôn kính vâng lời các bậc Giáo phẩm lãnh đạo, biết thương yêu hòa thuận nhau, nương tựa nhau như ruột thịt; vì chúng con mỗi người mỗi nơi nhưng cùng một gốc rễ, một cội nguồn tâm linh Tổ Thầy.

Chúng con nguyện tu tập, lãnh đạo, hành đạo để giữ gìn được tông phong Tổ Thầy, và tiếp nối kế thừa phát huy làm cho đạo sáng và thạnh, phát triển Giáo đoàn hầu mong đáp đền ân đức cao dày của Tổ Thầy trong muôn một.

Từ ngàn trước bao người dong ruổi

Nay chốn này đến buổi chúng ta

Con dòng hưởng lấy tài gia

Đoái nhìn sự nghiệp thương cha công trình.

Càng rộng lớn kinh dinh đồ sộ

Là người xưa lao khổ lại càng

Tìm ra được ánh đạo vàng

Nhọc nhằn một kẻ vẻ vang muôn người.

Ôi thật đáng cho người kính ngưỡng

Công đức Ngài vô lượng vô biên

Hỡi chư Phật tử hữu duyên

Nhớ ơn Thầy tổ cần chuyên tu hành.

Nam mô đức Tổ sư Minh Đăng Quang, Tổ khai sáng Đạo phật Khất sĩ Việt Nam, Nối tuyền Thích ca Chánh Pháp.

Nam mô Giác linh Đức Thầy Giác An, Khai lập Giáo đoàn III, Đạo phật Khất sĩ Việt Nam.

Nam mô Giác linh các bậc Trưởng lão, Hòa thượng Trưởng Giáo đoàn III; Giác linh các bậc Trưởng lão, Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn III thùy từ chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan