CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vài nét về Ni giới Phân đoàn 2 - GĐ IV

Phân đoàn 2 Ni giới do cố Ni trưởng Trí Liên thành lập. Ni trưởng Trí Liên là vị đệ tử Ni thứ chín trong hàng đệ tử Ni của Tổ sư Minh Đăng Quang. Tổ đình là Tịnh xá Ngọc Hiệp (Tân Hiệp – Tiền Giang), cơ sở sinh hoạt Phật sự của Phân đoàn là Tịnh xá Ngọc Phú (Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh).

8. tôn tượng NT Trí Liên Copy
Tôn tượng NT. Trí Liên tại TX. Ngọc Hiệp - Tiền Giang

Sau khi Tổ sư vắng bóng, Ni trưởng Trí Liên có tâm nguyện giữ gìn công hạnh tu tập như khi Tổ sư còn hiện hữu, nên Ni trưởng tìm chốn ẩn tu. Tịnh xá Ngọc Truyền nơi chân núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) là ngôi tịnh xá do Ni trưởng xây dựng trong thời gian tu tịnh. Tôn kính và cảm mến đạo hạnh của Ni trưởng, ngày càng nhiều Phật tử nữ đến xin xuất gia tu học, nên từ đó Ni trưởng khai duyên hóa đạo.

2. chanh dien tx ngoc hiep Copy

Các tịnh xá do cố Ni trưởng xây dựng trên bước đường hành đạo gồm có: Tịnh xá Ngọc Hiệp (Tân Hiệp – Tiền Giang), Tịnh xá Ngọc Trung (Trung Lương Tiền Giang), Tịnh xá Ngọc Lâm (Quận 6, TP. HCM), Tịnh xá Ngọc Phú (Q. Tân Bình, TP. HCM), Tịnh xá Ngọc Vân (Thủ Đức – TP. HCM), Tịnh Tân Bửu Tháp (Long An). Các tịnh xá: Ngọc Tân (Tân Hiệp – Tiền Giang), Ngọc Quang (Quận 8, TP. HCM), Ngọc Ẩn (Tầm Vu – Long An), được Phật tử thỉnh cầu và chư Tăng chứng minh, Ni trưởng bổ nhiệm chư Ni về trụ xứ hành đạo. Các tịnh xá còn lại do chư Ni đệ tử xây dựng sau này.

TX NGOC AN- PD 2 Copy
TX. Ngọc Ẩn - Long An

Trong thập niên cuối đời, Ni trưởng Trí Liên trụ tại Tịnh xá Ngọc Hiệp (Tiền Giang) tịnh dưỡng tu tập. Số Ni chúng do Ni trưởng tiếp độ từ vài vị buổi đầu, theo thời gian cứ tăng dần, đến nay chư Ni thuộc Phân đoàn 2 là 106 vị. Số tịnh xá, tịnh thất là 17 ngôi.

Sau khi cố Ni trưởng viên tịch năm 1984, tro tàn xá-lợi được đưa về tôn trí tại Tịnh Tân Bửu Tháp (Long An), do Ni trưởng kiến tạo lúc sinh tiền. Theo di ngôn của Ni trưởng, chư Ni trong Phân đoàn sau khi viên tịch đều được đưa về thờ chung trong Đại tháp. Đặc biệt, cố Ni trưởng luôn giáo huấn môn đồ Ni chúng, mọi sinh hoạt Phật sự đều phải y theo chỉ dạy của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đúng theo luật Tăng đồ nhà Phật.

Do đó, Ni chúng trực thuộc Ni trưởng Ngân Liên và Ni trưởng Trí Liên đều nương về chư Tăng tu học ngay từ thuở đầu. Đến năm 2008, qua sự chứng minh, hướng dẫn của chư Tôn đức Giáo đoàn IV, chư Ni đệ tử của Ni trưởng Ngân Liên được gọi là Phân đoàn 1 và chư Ni đệ tử của Ni trưởng Trí Liên được gọi là Phân đoàn 2. Bên cạnh đó, Ni chúng của Ni trưởng Cung Liên và Ni trưởng Hưng Liên cũng xin nương chư Tăng Giáo đoàn IV để sinh hoạt chung.

TX NGOC PHU-PD 2 Copy

Từ năm 1982 đến 1995, mỗi mùa An cư kiết hạ, Ni chúng về học Hạ tu tập tại Tịnh xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 1996 đến nay (2014), được sự giúp đỡ của Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình, Ni chúng Phân đoàn 2 tập trung về An cư kiết hạ tại Tịnh xá Ngọc Phú, Q. Tân Bình, TP. HCM.

Sau khi Ni trưởng Trí Liên viên tịch, chư Tôn đức Ni suy cử Ni trưởng Thinh Liên lãnh đạo Phân đoàn. Năm 2011, Ni trưởng Thinh Liên viên tịch, chư Ni cung thỉnh Ni trưởng Đồng Liên đảm nhiệm trọng trách Trưởng Phân đoàn 2 Ni giới. Cùng chung lo Phật sự có Ni trưởng Lan Liên, Ni trưởng Khoa Liên, Ni trưởng Vạn Liên, và nhiều Ni trưởng, Ni sư trong Phân đoàn.

TX NGOC NINH-PD 2 Copy
TX. Ngọc Ninh - Tây Ninh

Ngày nay, ngoài việc tịnh tu như truyền thống của Hệ phái, một số chư Tôn đức Ni cũng tích cực tham gia vào cơ cấu tổ chức Giáo hội, đóng góp khả năng của mình để phát triển Giáo hội như: Ni trưởng Đồng Liên, Ni sư Tuyết Liên, Sư cô Duyên Liên, Sư cô Ý Liên (Tiền Giang); Ni trưởng Khoa Liên (Long An); Ni sư Chiếu Liên, Ni sư An Liên, Ni sư Kiến Liên, SC. Huệ Liên (TP. HCM); Sư cô Hạnh Liên (Tây Ninh)… với các chức danh là Chứng minh Phân ban Ni giới, Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh, Thường trực Ban trị sự huyện, Giáo thọ Trường Sơ cấp Phật học, Ban Hoằng pháp, Ban Từ thiện, Ban Kinh tế tài chánh, v.v…

TX NGOC THANH-PD 2 Copy
TX. Ngọc Thành - Thủ Đức - TP.HCM

Chư Ni thuộc hội chúng Ni trưởng Cung Liên cũng đang tích cực tham gia vào tổ chức các cấp Giáo hội: Ban Trị sự tỉnh, thành, huyện với các chức danh là Thường trực Phân ban Ni giới, Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Kiểm soát, Ban Văn hóa, Ban Trị sự huyện, Giáo thọ Học Viện, Ban Từ thiện, Ban Kinh tế Tài chánh và các chức năng khác trong tỉnh, thành như: Ni trưởng Phát Liên, Ni sư Xinh Liên, Sư cô Tiến Liên, Sư cô Phước Liên (Bà Rịa – Vũng Tàu), Ni sư Châu Liên, Ni sư Dũng Liên (Tây Ninh).

Tinh thần hội nhập đó mang tính khế thời, khế cơ trong bối cảnh Phật giáo toàn cầu hóa ngày nay, song chư Ni vẫn luôn tâm niệm, dù trong hoàn cảnh nào cũng trang nghiêm tịnh giới, gìn giữ lý tưởng Tổ Thầy truyền trao, “tùy duyên bất biến” để đạo đời an hòa, viên dung.

Trích: "100 ngôi tịnh xá tiêu biểu"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan