CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ai điếu của GHPGVNTN hải ngoại tại Úc Châu và Tân Tây Lan

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI

ÚC ĐẠI LỢI VÀ TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Australian Buddhist Congress  of

Australia – New Zealand
HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM TRUNG ƯƠNG

Văn phòng Hội Đồng: Chùa Bảo Vương. 2A.Mclaughlin St, Ardeer Vic 3022 Australia.

Tel / Fax: 03-92661282. Mb. 0435.242.755. Email: htbaovuong@optusnet.com.au

Ngày 20 Tháng 6 Năm VL4894. Ât Mùi (4.8.2015)

 

Hội Đồng Giáo Phẩm: HT. Thích Huyền Tôn, HT. Thích Như Huệ, HT. Thích Bảo Lạc, HT. Thích Quảng Ba, HT. Thích Trường Sanh, HT. Thích Minh Hiếu, TT. Thích Nguyên Trực, TT. Thích Nhựt Tân, TT. Thích Tâm Phương.

NAM MÔ LẠC BANG GIÁO CHỦ TIẾP DẪN

ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Thống nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tân Lan

Thành tâm kính niệm Giác linh Đại lão

Hòa thượng Pháp chủ Thích Giác Nhiên

Giáo hội Tăng già Khất sĩ Thế giới vừa viên tịch

Thiên nhạc cao âm

Thượng tọa hồng liên

Nhất sát na trung

Tốc siêu Phật độ.

Nam Mô An Lạc Độ A Di Đà Như Lai phóng quang tiếp dẫn

kyten-Recovered

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan