CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hoa Kỳ: Tưởng niệm 62 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Để tưởng niệm công đức khai sơn Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam của Tổ sư Minh Đăng Quang, nhân ngày kỷ niệm 62 năm Tổ sư vắng bóng mùng 1/2 năm Giáp Ngọ (1954) – mùng 1/2 năm Bính Thân (2016), Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới thành kính tưởng niệm tại Tổ đình Minh Đăng Quang, Thành phố Santa Ana, California, USA.

Tham dự Đại lễ và chứng minh có chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Điều hành Viện Hành đạo cùng chư Tôn Thiền đức Tăng Ni môn đồ đệ tử Khất sĩ trong các tiểu bang California, Washington, New York, New Jersey, Arizona, Texas … và chư Tôn đức đến từ Paris, Pháp quốc, Canada…

Đại lão Hòa thượng Giác Lượng, Đệ nhị Pháp chủ GHPGTGKSTG chủ trì và chứng minh buổi lễ; HT. Minh Tuyên, trụ trì Tổ đình Minh Đăng Quang, Thành phố Santa Ana; HT. Giác Huệ, trụ trì Tổ đình Minh Đăng Quang - Pháp Quốc; HT. Minh Hồi, trụ trì Như Lai Thiền Tự - San Diego; HT. Giác Sỹ, trụ trì Tổ đình Giác Lý - Thành phố Westminster, và chư Tôn Hòa thượng: Pháp Tánh, Giác Ngôn….

Chư Ni có sự hiện diện của NT. Ngôn Liên, NS. Dung Liên, NS. Quảng Liên…

Trải qua một thời kỳ dài của lịch sử Phật giáo, đến khoảng giữa thế kỷ hai mươi,phong trào khôi phục và chấn hưng Phật giáo diễn ra trên toàn thế giới. Trong bối cảnh ấy, Phật giáo Việt Nam cũng từng bước chuyển mình để cùng hòa chung vào dòng chảy Phật giáo quốc tế.Tại miền Nam Việt Nam, đức Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện“Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”đãkế thừa và khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam,quyết chí đi theo con đường Trung đạo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã vạch ra.

Bằng bổn nguyện độ sanh và lòng từ bi, Đức cố Hòa thượng Đệ nhất Pháp chủ - Pháp sư Giác Nhiên đã kế nghiệp Tổ Thầy tiếp nối, xiển dương và truyền bá Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam ra Thế giới. Ngày nay, Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam được khai sơn bởi Tổ sư Minh Đăng Quang được truyền bá và mở rộng ra các nước như Mỹ, Úc, Canada, Pháp... dưới sự lãnh đạo của Đức Ngài Pháp chủ - Pháp sư Giác Nhiên. Hiện tại, Giáo hội tiếp tục hành đạo và truyền bá giáo pháp Khất sĩ ra nhiều Tiểu bang khác trong Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và các vùng phụ cận Canada, Tân Tây Lan…

Môn đồ chư Tôn đức Tăng Ni Khất sĩ tứ chúng đã thành kính thiết lễ tưởng niệm và niệm tưởng ân đức Tổ sư khai sơn Đạo Phật Khất Sĩ.

Chương trình bắt đầu bằng buổi Thiền tọa tưởng niệm Tổ sư. Dưới sự hướng dẫn của HT. Minh Tuyên, đại chúng đã cùng ngồi lại và trùng tuyên Chơn lý của Tổ sư. Sau đó là chương trình tưởng niệm chính thức 62 năm Tổ sư vắng bóng, hiệp kỵ tưởng niệm các Đức Thầy và chư Tôn đức Ni trưởng tiền bối.

Đại chúng đã dành buổi tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Đệ Nhất Pháp Chủ - Pháp sư Thích Giác Nhiên viên tịch ngày 3 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi).

Thay mặt Ban Tổ chức, HT. Giác Huệ cung tuyên Tiểu sử Đức Tổ sư.

Sau đó, HT. Minh Tuyên đã hướng dẫn đại chúng Tăng Ni xưng tán bài “Chúc mừng Chánh pháp” và “Niệm tưởng Ân đức Tổ sư”.

Tiếp đó, đại chúng thành kính lắng nghe đạo từ của HT. Giác Lượng. Hòa thượng nhắc lại ân đức của Tổ Thầy và nhắc nhở Tăng Ni Khất sĩ giữ tròn bổn nguyện của người con Khất sĩ trong bối cảnh đa dạng của Phật giáo tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để đáp đền ơn đức Tam bảo và tiếp tục thắp lên ngọn Đuốc Sen Khất sĩ nơi trời Tây.

Sau cùng, đại chúng thành kính thiết lễ ngọ trai, dâng bát lên Tôn sư và cùng thọ trai trong chánh niệm, viên tròn Đại lễ Tưởng niệm ngày Đức Tổ sư vắng bóng chu viên thành tựu.

Xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh buổi lễ:

62Hoaky 15

62Hoaky 25

62Hoaky 28

62Hoaky 27

62Hoaky 31

62Hoaky 19

62Hoaky 33

62Hoaky 24

62Hoaky 10

62Hoaky 14

62Hoaky 20

62Hoaky 6

62Hoaky 9

62Hoaky 5

62Hoaky 18

62Hoaky 26

 

62Hoaky 30

62Hoaky 23

62Hoaky 16

62Hoaky 7

62Hoaky 29

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan