CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khẩn bạch của Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Thế giới

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI

VIỆN HÀNH ĐẠO

TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG

3010 West Harvard Street * Santa Ana, CA 92704

Tel.: (714) 437-9511 * (714) 759-0752

email: todinhmdq@gmail.com * buddhistcenters@yahoo.com

KHẨN BẠCH

Kính bạch chư Tôn trưởng lão Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni

Kính thưa chư Thiện nam, Tín nữ Phật tử,

Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc đồng cẩn bạch:

Trưởng lão Hòa thượng thượng Giác hạ Nhiên

Pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, đã xả báo an tường thu thần tịch diệt vào lúc 10:30 tối ngày 3 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi) tại Miền Nam California.

Trụ thế 93 năm

Hạ lạp 60 năm

-          Lễ Nhập Kim Quan lúc 2:00 trưa thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2015 tại nhà quàn Peek Family.

-          Lễ Phát Tang lúc 8:00 sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 8 năm 2015 tại Tịnh xá Minh Đăng Quang số 8752 Westminster.

-          Lễ Di Quan lúc 1:00 trưa thứ Ba ngày 11 tháng 8 năm 2015 tại nhà quàn Peek Family.

Ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức trong mười phương nhất tâm hộ niệm và cầu nguyện Cố Trưởng lão Hòa thượng Tân viên tịch Cao Đăng Phật Quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Santa Ana ngày 4 tháng 8 năm 2015

Nay Cẩn bạch

HT. Thích Giác Lượng                                       HT. Thích Minh Tuyên

HT. Thích Minh Hồi                                            HT. Thích Giác Huệ

HT. Thích Minh Thiện                                        HT. Thích Minh Hiếu

HT. Thích Giác Sĩ                                               NT. Thích Nữ Ngôn Liên

NS. Thích Nữ Tường Liên                                 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan