CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ Tiểu tường Đại lão HT. Pháp sư tại Hoa Kỳ

Để tỏ lòng tri ân và báo ân trong muôn một đối với vị Thầy tôn kính, bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo; Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ Tiểu tường tưởng niệm Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới.

TuongNiem 13

Lễ Tưởng niệm diễn ra trong 2 ngày 23 & 24 tháng 7 năm 2016.

Ngày 23 tháng 7 là ngày tu học và các hoạt động thuyết giảng do TT. TS. Minh Thành đảm trách cùng với chư Tôn Thiền đức Tăng Ni trong Hệ phái Khất sĩ từ các tiểu bang trở về cộng trú sinh hoạt, tu học và hành thiền tưởng niệm Ân sư.

Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2015 (nhằm ngày 21 tháng 6 năm Bính thân), lễ Tiểu tường Trưởng Lão Hòa thượng Pháp chủ - Pháp sư Giác Nhiên chính thức bắt đầu bằng buổi trì bình khất thực.

Lễ chính thức diễn ra tại Tịnh xá Ngọc Sơn (8318 SE. Harney St., Portland, Oregon 97266 – USA).

Quang lâm tham dự lễ, thể hiện tình Linh Sơn Pháp lữ gắn bó cũng như thể hiện tấm lòng kính tiếc đối với đạo nghiệp đức Đại lão Hòa thượng, bậc danh Tăng đã dày công xiển dương và cống hiến cho ngôi nhà Phật pháp trong và ngoài nước, có sự hiện diện quý báu của chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Điều hành Viện Hành đạo, các bậc Tôn túc lãnh đạo các Giáo hội tại Hoa Kỳ.

Ngoài ra, đông đảo chư Tăng Ni Khất sĩ môn đồ hiếu quyến từ khắp các Tổ đình, tịnh xá, thiền viện… thuộc các tiểu bang tại Hoa Kỳ, Canada và Australia cũng đã trở về để tưởng nhớ Ân sư trong niềm kính tiếc vô hạn.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, TT. Minh Thành đại diện môn đồ Pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm và cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư, Pháp tử Tổ sư Minh Đăng Quang; Pháp chủ GHPG Tăng-già Khất sĩ Thế giới tại Hoa Kỳ; Nguyên Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam; Nguyên Trưởng Giáo đoàn IV Hệ phái Khất sĩ; Viện chủ khai sơn Tổ đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, California; Viện chủ Viện Truyền Thống Minh Đăng Quang, Westminster, California; Viện chủ khai sơn Pháp viện Minh Đăng Quang, Quận 2, Sài Gòn; viên tịch vào ngày 3-8-2015 (nhằm ngày 19-6-Ất Mùi) tại Hoa Kỳ. Trụ thế 93 năm, Hạ lạp 60 năm.

Tiếp theo, HT. Giác Huệ - Tổ đình Minh Đăng Quang (Paris, Pháp quốc) ban đạo từ tới toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni về tham dự lễ. Qua đó, Hòa thượng nhắc lại cuộc đời và công hạnh hành Bồ-tát đạo của Đức Pháp chủ và tán dương công đức, đạo hạnh sang ngời vô úy của Ngài đối với Đạo pháp trong nước cũng như hải ngoại.

Sau đó, toàn thể chư Tôn đức đã dâng hương tưởng niệm và dâng Bát lên Ân sư cũng như niệm tưởng công đức to lớn của Đức Ngài

Buổi lễ cúng dường trai tăng đã kết thúc chương trình Tưởng niệm cố Đại lão HT. PS nhân dịp Tiểu tường.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:

Tọa thiền tưởng niệm

ToaThien 3

ToaThien 4

ToaThien 5

Khất thực hóa duyên

KhatThuc 13

KhatThuc 9

KhatThuc 8

KhatThuc 10

KhatThuc 17

Lễ tưởng niệm

TuongNiem 11

TuongNiem 16

TuongNiem 15

TuongNiem 17

HT. Minh Thiện - Ban Tổ chức buổi lễ

TuongNiem 18

TT. Minh Thành cung tuyên tiểu sử HT. Pháp sư

TuongNiem 27

TuongNiem 6

HT. Giác Huệ phát biểu, tán dương công đức HT. Pháp sư

TuongNiem 26

TuongNiem 7

TuongNiem 32

TuongNiem 39

TuongNiem 24

TuongNiem 20

Dâng hương tưởng niệm

TuongNiem 25

TuongNiem 19

TuongNiem 5

TuongNiem 3

Cúng trai Tăng

TraiTang 1

TraiTang 2

TuongNiem 33

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan