CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lễ vía Bồ tát Quan Âm tại PV. Minh Đăng Quang Tampa

Ngày 2 tháng 4 năm 2017 Đại lễ vía Đản sanh Bồ tát Quán Thế Âm đã diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang Thành phố Tampa, Tiểu bang Florida.

Tổ sư Minh Đăng Quang có dạy trong Chơn lý Quan Thế Âm: “Quan Thế Âm nghĩa là quán xét sự thế tiếng khổ tối tăm, tức là tấm lòng từ bi trí huệ của chư Bồ-tát giáo hóa. Vậy nên gọi từ bi trí huệ là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm là Bồ-tát, Bồ-tát là từ bi trí huệ. Hay cũng gọi là có Quan Thế Âm mới từ bi trí huệ, có từ bi trí huệ mới Quan Thế Âm, Bồ-tát là phải như thế, như thế mới là Bồ-tát. Đó là pháp lý vậy.”

Để tưởng niệm công hạnh Từ bi, Trí tuệ của vị Bồ tát đệ nhất vô úy Quán Âm, Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Hoa Kỳ - Pháp viện Minh Đăng Quang đã thành kính tưởng niệm Lễ vía Đản sanh Bồ tát Quán Thế Âm tại Pháp viện Minh Đăng Quang Thành phố Tampa, Tiểu bang Florida.

Tham dự Đại lễ và chứng minh có chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni môn đồ đệ tử Khất sĩ trong các tiểu bang California, Washington, New York, Arizona, Texas, North Carolina …

Lễ tưởng niệm diễn ra trong 2 ngày 1 & 2 tháng 04 năm 2017.

Ngày 1 tháng 04 là ngày tu học và các hoạt động thuyết giảng do HT. Minh Thành đảm trách cùng với chư Tôn thiền đức Tăng Ni trong Hệ phái Khất sĩ từ các tiểu bang trở về cộng trú sinh hoạt, tu học và hành thiền tưởng niệm hành trì theo hạnh nguyện Tứ vô lượng tâm.

Trong đêm ngày 1 tháng 04 là chương trình văn nghệ Mẹ Từ Bi do các ca nghệ sĩ vùng Tampa Bay thực hiện cùng Trung tâm Văn hóa Việt Nam lớp Việt ngữ Pháp viện Minh Đăng Quang thực hiện, để tưởng niệm và chào mừng ngày Lễ vía cũng như góp phần cùng đồng hương Phật tử bảo lưu và ghi nhớ lại trong những dịp lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam nơi quê hương thứ hai Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đất nước của sự đa dạng Dân tộc và Tôn giáo đã gợi lên những hình ảnh đong đầy trong tâm hồn mỗi người.

Sáng ngày 2 tháng 04 năm 2017 (nhằm ngày 6 tháng 03 năm Đinh Dậu) là ngày lễ chính thức Tưởng niệm Bồ tát Quan Thế Âm đản sanh và phút tưởng niệm Đệ nhất Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ - Pháp sư Giác Nhiên, bắt đầu là buổi trì bình khất thực tưởng niệm.

Quang lâm tham dự lễ có sự hiện diện quý báu của chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Điều hành Viện Hành đạo, tại Hoa Kỳ.

Tiếp theo, Đđại chúng đã dành buổi tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Đệ nhất Pháp chủ - Pháp sư Giác Nhiên viên tịch ngày 3 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi).

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Minh Thành - Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang Tampa đã ôn lại những nét chính của Bồ tát Quán Thế Âm và vài dòng tưởng niệm Pháp sư.

Tiếp đó, đại chúng Tăng Ni và đồng hương Phật tử đã thành kính lắng nghe đạo từ của Hòa thượng Minh Hồi - Trụ trì Như Lai Thiền Tự San Diego; Hòa thượng nhắc lại ân đức của Bồ tát và cùng Đại chúng Tăng Ni, Phật tử xưng táng bài kệ Quán Âm: Diệu lực của Từ bi niệm tưởng Bồ tát. Nhắc lại bổn nguyện của Tổ Thầy và nhắc nhở Tăng Ni Khất sĩ giữ tròn bổn nguyện của người con Khất sĩ trong bối cảnh đa dạng của Phật giáo tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ để đáp đền ơn Tam Bảo và tiếp tục thắp lên ngọn Đuốc Sen Khất sĩ nơi trời Tây.

Sau cùng đại chúng thành kính thiết lễ ngọ trai và cùng thọ trai trong chánh niệm, viên tròn Đại lễ tưởng niệm ngày Vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm chu viên thành tựu.

Hình ảnh buổi lễ:

via19

Tụng kinh cúng dường Tam bảo

via20

via2

Trì bình khất thực

via3

via4

via11

via4a

via9

via13

Tưởng niệm Bồ tát

via16

via15

via17

via18

via7

Cúng dường trai ngọ

via7a

via5

Chụp hình lưu niệm

via6

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan