CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật giáo California khai lễ Tác pháp An cư

Ngày 10 &11 tháng 7 năm 2016, Tăng đoàn Phật giáo Tiểu bang California và các vùng Tiểu bang lân cận đã y như Pháp và Luật bổn Tỳ-kheo Phật giáo trang nghiêm, thanh tịnh Khai lễ Tác pháp An cư tại trường hạ Tổ đình Minh Đăng Quang - Thành phố Santa Ana, California, USA.

Năm nay, Giáo hội Phật giáo các truyền thống khác nhau như Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Nam tông và Phật giáo Khất sĩ đã cùng quy tụ về thành một Đại Tăng y như pháp Lục hòa Phật chế, tác pháp nhập hạ, an cư một chỗ tại Tổ đình Minh Đăng Quang.

Tứ chúng Đại Tăng đã thành kính cung thỉnh: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lượng và Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thành ở ngôi vị Thiền chủ; HT. Minh Tuyên ở ngôi vị Giám luật và Yết-ma A-xà-lê; HT. Giác Sỹ - Tổ đình Giác Lý, HT. Thích Minh Mẫn - Tổ đình chùa Huệ Quang đương vị Phó Thiền chủ; HT. Minh Hồi ở ngôi vị Hóa chủ.

Thư ký: ĐĐ. Giác Chinh, Ni sư Tiến Liên

Thủ quỹ: SC. Hiếu Liên

Giám niệm Tăng: HT. Minh Hồi, HT. Giác Điệp

Giám niệm Ni: NS. Như Định, NS. Trung Thiện, NS. Như Phước, NS. Từ Vương, NS. Minh Huệ, NS. Như Quang, NS. Tiến Liên

Trưởng ban Nghi lễ: HT. Kim Đài

Phó ban Nghi lễ: HT. Giác Điệp, TT. Thích Hạnh Huệ, ĐĐ. Thích Minh Hồng

MC dẫn chương trình: ĐĐ. Giác Chinh, ĐĐ. Huệ Đức, NS. Tiến Liên, SC. Liên Phụng.

Xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận từ buổi lễ:

NhapHa 2

NhapHa 3

NhapHa 4

NhapHa 5

NhapHa 6

NhapHa 7

NhapHa 8

NhapHa 9

NhapHa 10

NhapHa 11

NhapHa 1

NhapHa 12

NhapHa 13

NhapHa 15

NhapHa 16

NhapHa 14

TacPhap 1

TacPhap 2

TacPhap 5

TacPhap 4

TacPhap 6

TacPhap 9

TacPhap 10

TacPhap 11

TacPhap 12

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan