CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Ngọc Sơn - Hoa Kỳ

Tịnh xá Ngọc Sơn do Hòa thượng Minh Thiện sáng lập và trụ trì. Địa chỉ: 8313 SE Harnay street, Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ. Điện thoại: (503) 7752333.

Hình ảnh lễ Khánh thành Tịnh xá Ngọc Sơn:

TX Ngoc Son - My w03

TX Ngoc Son - My w11

TX Ngoc Son - My w11

Hòa thượng Minh Thiện đọc diễn văn khai mạc

TX Ngoc Son - My w11

Chư Tôn đức cắt băng khánh thành

TX Ngoc Son - My w12

Chư Tôn Hòa thượng dâng hương (từ trái sang)
HT. Giác Chân, HT. Giác Phúc, HT. Giác Lượng, HT. Giác Nhiên, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Dũng, HT. Giác Thường

TX Ngoc Son - My w13

TX Ngoc Son - My w16

HT Pháp chủ Giác Nhiên cùng chư Tôn đức đọc kinh cầu nguyện

TX Ngoc Son - My w18

HT Pháp chủ Giác Nhiên dẫn đầu chư Tôn đức khất thực hóa duyên

TX Ngoc Son - My w19

 

TX Ngoc Son - My w20

TX Ngoc Son - My w22

TX Ngoc Son - My w14

Chư Tôn đức thọ trai

TX Ngoc Son - My w15

TX Ngoc Son - My w23

TX Ngoc Son - My w24

        Hàng đầu: TT. Minh Tông, TT. Giác Pháp, TT. Minh Thuấn, TT. Giác Truyền, HT. Giác Tuệ, HT. Giác Ngộ,
HT. Giác Tràng, HT. Giác Dũng, TT. Giác Thông (IV), TT. Minh Bửu, TT. Minh Thiện, TT. Giác Thông (V), TT. Minh Hồng.

         Hàng thứ hai: NS. Điền Liên, NS. Kiến Liên, TT. Minh Hóa, - , sư Minh Tòng, TT. Minh Phương, TT. Minh Ngạn,
TT. Giác Nhân, ĐĐ. Giác Ngạn, sư Minh Tâm, TT. Minh Thành, TT. Minh Thạnh, ĐĐ. Minh Diệu, sư Minh Nghĩa.

 Nguồn: anhnhiendang.com

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan