CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Danh sách chư Tôn đức HPKS được Giáo hội tặng bằng Tuyên dương công đức

DANH SÁCH CÁC GIÁO ĐOÀN VÀ CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI GIÁO PHẨM HỆ PHÁI ĐƯỢC GIÁO HỘI TẶNG BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC

TẬP THỂ

Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn I – Hệ phái Khất sĩ

Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn II – Hệ phái Khất sĩ

Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ

Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn IV – Hệ phái Khất sĩ

Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn V – Hệ phái Khất sĩ

Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn VI – Hệ phái Khất sĩ

Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn IV – Hệ phái Khất sĩ

Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới thuộc Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ

Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới thuộc Giáo đoàn I – Hệ phái Khất sĩ

Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam

35 gh 32

35 gh 33

CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM HỆ PHÁI

1. HT. GIÁC NHƯỜNG

- Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN

- Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

2. HT. GIÁC PHÚC

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

3. HT. GIÁC LAI

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

4. HT. GIÁC CẦU

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

5. HT. GIÁC GIỚI

- Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN

- Phó ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

- Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái

6. HT. GIÁC HÀ

- Phó ban Từ thiện Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự GHPGVN TP. HCM

- Giáo phẩm Hệ phái

35 gh 34

TRUY TẶNG BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC

1. HT. GIÁC TRANG (1933 – 2008)

- Thành viên HĐCM GHPGVN

-Trưởng Giáo đoàn I

2. HT. GIÁC DŨNG (1929 – 2013)

- Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN

- Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

- Trưởng Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ

3. HT. GIÁC THƯỜNG (1940 – 2010)

- Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

- Tri sự trưởng Giáo đoàn II

35 gh 36

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM NI GIỚI

ĐƯỢC GIÁO HỘI TẶNG BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC

Nhân Hệ phái tổ chức chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
NT. Tràng Liên

- Uỷ viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

- Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

- Chứng minh PBNGTW

NT. Ngoạt Liên

- Uỷ viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

- Giáo phẩm Thường trực Ni giới HPKS

- Cố vấn PBNGTW

NT. Tân Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Quang, Gò Công, tỉnh Tiền Giang

- Phó ban Ni giới TW

- Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang

- Chứng minh Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Tiền Giang

NT. Minh Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Viện chủ TX. Ngọc Tâm, TP. Tân An, tỉnh Long An

- Nguyên Phó ban Trị sự PG tỉnh Long An nhiệm kỳ 2007-2012

- Chứng minh PBNG tỉnh Long An

NT. Chiêu Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Khánh, Long Khánh, Đồng Nai

- Chứng minh PBNG tỉnh Đồng Nai

- Nguyên Phó ban Đại diện PG TX Long Khánh

NT. Nhã Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Tân, Dĩ An, Bình Dương

- Phó PBNG tỉnh Bình Dương

- Uỷ viên Ban Trị sự GHPG tỉnh Bình Dương

NT. Phục Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trú xứ Tổ đình Ngọc Phương

- Uỷ viên PBNGTW

- Trưởng ban Văn hóa NGHPKS

NT. Phan Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

- Chứng minh PBNG tỉnh Đăk Lăk

- Nguyên Thủ quỹ BTS GHPG tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ 1, 2, 3, 4

NT. Phát Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Quảng, TP. Quảng Ngãi

- Uỷ viên Ban Trị Sự GHPG TP. Quảng Ngãi

- Phó PBNG TP. Quảng Ngãi

NT. Tố Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trú xứ Tổ đình Ngọc Phương

- Phó ban Hoằng pháp PBNGTW

- Uỷ viên PBNGTW

- Thành viên đoàn Giảng sư Ban Hoằng pháp TW

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp TP.HCM

- Thư ký kiêm Kiểm soát Ban từ thiện xã hội báo Giác Ngộ

- Phó Phân ban Cư sĩ Phật tử BHDPT TP.HCM

NT. Kinh Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Bửu Quang, tỉnh Bình Định

- Uỷ viên Ban Trị sự GHPG tỉnh Bình Định

- Phó PBNG tỉnh Bình Định

NT. Viên Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Chánh Thư ký Ni giới HPKS

NS. Tuấn Liên

- Tịnh xá Ngọc Phương, Gò Vấp

- Trưởng ban Kinh tế NGHPKS

35 gh 35

35 gh a

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan