CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Danh sách chư Tôn đức NGHPKS tham gia Ban, Viện GHPGVN

Danh sách chức danh chư Tôn đức Ni giới HPKS tham gia Ban, Viện GHPGVN từ Trung ương đến địa phương.

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1 NT. Tràng Liên

- Uỷ viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

- Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

- Chứng minh PBNGTW

2 NT. Ngoạt Liên

- Uỷ viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

- Giáo phẩm Thường trực Ni giới HPKS

- Cố vấn PBNGTW

3 NT. Tân Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Quang, Gò Công, tỉnh Tiền Giang

- Phó ban Ni giới TW

- Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang

- Chứng minh Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Tiền Giang

4 NT. Minh Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Viện chủ TX. Ngọc Tâm, TP.Tân An, tỉnh Long An

- Nguyên Phó BTS PG tỉnh Long An nhiệm kỳ 2007-2012

- Chứng minh PBNG tỉnh Long An

5 NT. Chiêu Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Khánh, Long Khánh, Đồng Nai

- Chứng minh PBNG tỉnh Đồng Nai

- Nguyên Phó Ban Đại diện PG TX. Long Khánh

6 NT. Nhã Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Tân, Dĩ An, Bình Dương

- Phó PBNG tỉnh Bình Dương

- Uỷ viên Ban Trị sự GHPG tỉnh Bình Dương

7 NT. Phục Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trú xứ Tổ đình Ngọc Phương

- Uỷ viên PBNGTW

- Trưởng Ban văn hóa NGHPKS

8 NT. Phan Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

- Chứng minh PBNG tỉnh Đắk Lắk

- Nguyên thủ quỹ BTS GHPG tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 1, 2, 3, 4

9 NT. Phát Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Quảng, TP. Quảng Ngãi

- Uỷ viên Ban Trị sự GHPG TP. Quảng Ngãi

- Phó PBNG TP. Quảng Ngãi

10 NT. Viên Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Chánh Thư ký Ni giới HPKS

11 NT. Kinh Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Bửu Quang, tỉnh Bình Định

- Uỷ viên Ban Trị Sự GHPG tỉnh Bình Định

- Phó PBNG tỉnh Bình Định

12 NT. Tố Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trú xứ Tổ đình Ngọc Phương

- Phó Ban Hoằng pháp PBNGTW

- Uỷ viên PBNGTW

- Thành viên đoàn Giảng sư Ban Hoằng pháp TW

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp TP.HCM

- Thư ký kiêm Kiểm soát Ban TTXH báo Giác Ngộ

- Phó Phân ban cư sĩ Phật tử BHDPT TP.HCM

13 NS. Tuấn Liên

- Tịnh xá Ngọc Phương, Gò Vấp

- Trưởng ban Kinh tế NGHPKS

14 NT. Mai Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Viện chủ TX. Ngọc Đức, Thủ Đức

15 NT. Hàn Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Tịnh xá Ngọc Phương

- Phó PBNG TP.HCM

16 NT. Thẩm Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Lâm, Bảo Lộc

- Trưởng ban Giáo dục NGHP

- Nguyên phó Ban Trị sự GHPG TP. Bảo Lộc

17 NT. Gương Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Tâm, Long An

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An

- Trưởng ban KTTC GHPGVN tỉnh Long An

- Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Tân An

- Uỷ viên MTTTQ tỉnh

- Phó PBNG tỉnh Long An

- Uỷ viên BCH HLHPN tỉnh Long An

- Uỷ viên BCH Hội Chữ thập đỏ

- Uỷ viên Ban KTTC TW GHPGVN

18 NT. Điểu Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Châu, Ô Môn

- Phó BTS GHPG TP. Cần Thơ

- Phó PBNG TP. Cần Thơ

19 NT. Ánh Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Châu, Hội An

- Uỷ viên Thường trực Ban Kiểm soát TW GHPGVN

20 NS. Tấn Liên - Trụ trì TX. Ngọc Phước, Long Thành, Đồng Nai
21 NS. Mãnh Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Ẩn, Cần Thơ

- Uỷ viên BTS GHPG TP. Cần Thơ

- Phó PBNG TP. Cần Thơ

22 NS. Chúng Liên

- TX. Ngọc Kỳ, Tam Kỳ, Quảng Nam

- Uỷ viên Ban Từ thiện xã hội TW GHPGVN

- Uỷ viên PBNG TW

- Trưởng ban Từ thiện BTS tỉnh Quảng Nam

- Phó ban Trị sự GHPG TP. Tam Kỳ

- Thường vụ Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam

- Phó Chủ tịch Hội Từ thiện TP. Tam Kỳ

23 NS. Nguyệt Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị

- Uỷ viên Ban KTTC TW GHPGVN

- Uỷ viên Ban Trị sự tỉnh Quảng Trị

- Trưởng ban KT-TC, kiêm Thủ quỹ BTS tỉnh Quảng Trị

- Phó BTS, kiêm Phó Ban Hoằng pháp PG huyện Cam Lộ

- Phó PBNG tỉnh Quảng Trị

24 NS. Huệ Liên

- Phó Thư ký ban PG Quốc tế TW GHPGVN

- Uỷ viên Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN

- Uỷ viên Ban Giáo dục TW GHPGVN

- Phó trưởng Ban Văn hoá GHPGVN TP. HCM

- Uỷ viên Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP. HCM

- Thủ quỹ Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. HCM

- Phó trưởng khoa Hoằng pháp HVPGVN tại TP. HCM

- Giảng viên HVPGVN tại TP. HCM

- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hoà TP. HCM

25 NS. Minh Liên

- Tịnh xá Ngọc Phương

- Uỷ viên BTS GHPGVN quận Gò Vấp

26

NS. Hòa Liên

(Lê Thị Ngọc Hợp)

- Tịnh xá Ngọc Phương

- Uỷ viên HĐTS GHPGVN

- Phó thư ký NGHPKS

27

NS. Hòa Liên

(Lê Thị Ngọc Oanh)

- Tịnh xá Ngọc Phương

- Phó thư ký NGHPKS

28 NS. Tín Liên

- Trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương

- Uỷ viên HĐTS GHPGVN

- Uỷ viên Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN

- Uỷ viên Viện Nghiên cứu Phật học

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN

- Uỷ viên Thường trực Ban PG Quốc tế GHPGVN

- Uỷ viên BTS GHPGVN TP. HCM

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM

- Phó Thư ký NGHPKS

29 NS. Phụng Liên

- Trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương

- Uỷ viên HĐTS GHPGVN

- Uỷ viên Viện Nghiên cứu Phật học

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM

- Phó Thư ký NGHKS

30 NS. Tuệ Liên

- Trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương

- Uỷ viên HĐTS GHPGVN

- Uỷ viên Ban Tăng sự TW GHPGVN

- Uỷ viên Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN

- Phó Giám đốc TT Phật học Hán truyền Viện NCPH

- Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban PGQT GHPGVN tỉnh Đồng Nai

- Phó khoa Trung văn Học viện PGVN tại TP.HCM

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM,

- Phó Thư ký NGHPKS

31 NS. Ánh Liên

- Trụ trì TX. Ngọc An, Long An

- Uỷ viên MTTQ TP. Tân An

32 NS. Tâm Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Chơn, Bến Cầu, Tây Ninh

- Trưởng BTS GHPG huyện Bến Cầu

- Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Tây Ninh

- Chánh Thư ký PBNG tỉnh Tây Ninh

33 SC. Hằng Liên

- Trụ trì chùa Hồng Trung Sơn, Tân Phú, Đồng Nai

- Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Tân Phú

- Uỷ viên PBNG tỉnh Đồng Nai

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

34 NT. Ẩn Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

- Chứng minh PBNG TP. Cần Thơ

35 NS. Xuân Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Tuệ , Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai

- Trưởng ban Tài chánh GHGVN huyện Long Thành

- Ủy viên Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Đồng Nai

- Giáo thọ Trường Trung cấp tỉnh Đồng Nai

36 NS. Thanh Liên

- Trụ trì chùa Long Bửu, Thuận An, Bình Dương

- Giám đốc Phòng khám đa khoa từ thiện Long Bửu

- Phó trưởng Ban TTXH TW GHPGVN – Trưởng Phân ban Tây y

37 SC. Nghiêm Liên

- Trụ trì chùa Thuận Phước, Cần Đước, Long An

- Uỷ viên Ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN

- Trưởng Bộ môn Hán kim HVPGVN tại TP.HCM

- Giảng viên HVPGVN TP. HCM, Trường Cao trung Phật học tỉnh Đồng Nai

- Uỷ viên Thư ký NGHPKS

38 SC. Chương Liên

- TX. Ngọc Tâm, Long An

- Uỷ viên Ban Văn hóa TW GHPGVN

- Trưởng ban Văn hóa BTS GHPGVN tỉnh Long An

39 SC. Đạt Liên

- Trụ trì chùa Long Hòa, Đồng Nai

- Uỷ viên Ban Văn hóa TWGHPGVN (2012-2017)

- Uỷ viên dự khuyết BTS PG tỉnh Đồng Nai (2012-2017)

- Phó ban Văn hóa PG tỉnh Đồng Nai (2012-2017)

- Uỳ viên BTS PG TP Biên Hòa (2017- 2022)

- Uỷ viên Phân ban NG tỉnh Đồng Nai (2012-2017)

- Giảng viên HVPGVN tại TP. HCM

- Giáo thọ trường Cao-Trung PH tỉnh Đồng Nai

- Uỷ viên Ban GD Tăng Ni PG tỉnh Đồng Nai (2012 - 2017)

- Giảng sư đoàn Ban HP PG tỉnh Đồng Nai (2012 - 2017)

40 SC. Trí Liên

- Uỷ viên Ban PG Quốc tế TW GHPGVN

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM

- Uỷ viên Thư ký NGHPKS

41 NS. Nguyện Liên

- TX. Ngọc Duyên, TP.HCM

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM

- Uỷ viên Thư ký NGKS

42 NS. Kiên Liên

- TX. Ngọc Cầu, TP. HCM

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM

- Uỷ viên Thư ký NGHPKS

43 NS. Trí Liên

- Ủy viên Phân ban NGTW 

- Ủy viên Ban Giáo dục GHPGVN tỉnh Đồng Nai

- Ủy viên Thư ký NGHPKS

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

44 SC. Hạnh Liên

- TX. Ngọc Cảnh, Đà Lạt

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Uỷ viên Thư ký NGHPKS

45 SC. Thảo Liên

- TX. Ngọc Trước, Bến Tre

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

46 SC. Mai Liên

- Thủ quỹ BTS TP. Buôn Ma Thuột

- Thủ quỹ Ban Hoằng pháp GHPG TP. Buôn Ma Thuột

- Phó Thư ký PBNG tỉnh Đắk Lắk

47 NS. Liêm Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Thạch – TP. Phan Thiết

- Phó phân Ban Kiểm soát Ni giới tỉnh Bình Thuận

48 NS. Thảo Liên

- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chiếu – LaGi

- Trưởng phân Ban Ni giới thị xã LaGi

49 SC. Viên Liên

- Tịnh xá Ngọc Vân – TT. Chợ Lầu

- Đại biểu HĐND TT. Chợ Lầu (2011-2016; 2016-2021)

- Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ H. Bắc Bình

- Chủ tịch Hội Khuyến học TT. Chợ Lầu

- UV Thủ quỹ BTS GHPGVN H. Bắc Bình (2011-2016)

- Ủy viên Từ thiện xã hội H. Bắc Bình (2016-2021)

- Tài chánh Phân ban Ni giới T. Bình Thuận

50 SC. Hiền Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Đức – TT. Lương Sơn

- Đại biểu HĐND TT. Lương Sơn (2011-2016; 2016-2021)

- Thành viên Mặt trận TT. Lương Sơn (2016-2021)

- UV Kinh tế Tài chánh GHPGVN H. Bắc Bình (2016-2021)

51 SC. Lan Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Liên, TP. Cần Thơ

- Uỷ viên BTS quận Ninh Kiều

52 SC. Tài Liên

- Tịnh xá Ngọc Châu, Ô Môn, Cần Thơ

- Phó Thư ký BTS GHPG TP. Cần Thơ kiêm phó VP BTS GHPG TP. Cần Thơ

53 SC. Hiếu Liên

- Tịnh xá Ngọc Ẩn, TP. Cần Thơ

- Thư ký BTS GHPG TP. Cần Thơ

54 NS. Chí Liên

- Phó BTS tỉnh Hậu Giang

- Trưởng ban KTTC GHPG tỉnh Hậu Giang

- Phó PBNG tỉnh Hậu Giang

- Uỷ viên Ban KTTC TW GHPGVN

55 NS. Biểu Liên - Uỷ viên MTTQ
56 NS. Kiệm Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Chương, Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

- Phó BTS GHPG tỉnh Hậu Giang

- Phó PBNG tỉnh Hậu Giang

- Trưởng BTS TP. Vị Thanh

57 NS. Anh Liên

- Trụ trì NPĐ Ngọc Minh, tỉnh Cà Mau

- Uỷ viên BTS tỉnh Cà Mau

- Phó PBNG tỉnh Cà Mau

- Uỷ viên BTS TP. Cà Mau

58 NS. Phú Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Minh, tỉnh Cà Mau

- Uỷ viên BTS tỉnh Cà Mau

- Uỷ viên BTS TP. Cà Mau

59 SC. Thảo Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Hải, tỉnh Cà Mau

- Uỷ viên BTS tỉnh Cà Mau

- Uỷ viên BTS TP. Cà Mau

60 NT. Thận Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Cảnh, Đà Lạt, Lâm Đồng

- Uỷ viên Kiểm soát PBNG tỉnh Lâm Đồng

61 NS. Hiền Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Tín, Đà Lạt

- Trưởng ban Từ thiện PG TP. Đà Lạt

- Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Lâm Đồng

- Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Lạt

62 NT. Trân Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Bảo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Nguyên Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Gia Lai

63 NS. Phục Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Phú, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

- Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Gia Lai

- Phó BTS GHPG thị xã Ayun Pa

- Trưởng ban Từ thiện PBNG tỉnh Gia Lai

64 SC. Hảo Liên

- TX. Ngọc Phú, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

- Thủ quỹ BTS GHPG thị xã Ayun Pa

65 NT. Thuấn Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Thọ, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Nguyên phó BTS tỉnh Kon Tum

66 NS. Diện Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Hòa, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Phó BTS GHPG tỉnh Kon Tum

- Trưởng PBNG tỉnh Kon Tum

67 NS. Minh Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Minh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Kon Tum

- Phó PBNG tỉnh Kon Tum

68 NT. Lý Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Ninh, TP. Phan Rang, Ninh Thuận

- Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Ninh Thuận

- Uỷ viên PBNG tỉnh Ninh Thuận

69 NS. Thắng Liên

- TX. Ngọc Ninh, TP. Phan Rang, Ninh Thuận

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp GHPG tỉnh

- Uỷ viên Ban Tăng sự GHPG tỉnh

- Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Ninh Thuận

- Thư ký Ban Văn hóa GHPG tỉnh

- Thư ký PBNG tỉnh Ninh Thuận

- Giáo thọ Trường Trung cấp tỉnh Ninh Thuận

70 SC. An Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Bình, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

- Phó Thư ký Ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh

- Văn thư văn phòng BTS GHPG tỉnh

- Trưởng ban TTTT PG TP. Thủ Dầu Một

- Uỷ viên PBNG tỉnh

71 NS. Xinh Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Phước,Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

- Thủ quỹ BTS PG huyện Dầu Tiếng

72 SC. Phương Liên

- TX. Ngọc Châu,Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

- Uỷ viên BTS PG huyện Dầu Tiếng

73 SC. Bích Liên

- TX. Ngọc Bích,Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương

- Uỷ viên BTS PG huyện Dầu Tiếng

74 NT. Chất Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Thanh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

- Ủy viên PBNG, TP.Nha Trang, Khánh Hòa

75 NT. Đoan Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Yên, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Nguyên trưởng Ban TTXH PG tỉnh Phú Yên

- Chứng minh PBNG tỉnh Phú Yên

76 NS. Hòa Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Khoa, Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

- Uỷ viên BTS huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

77 NT. Sâm Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Phó BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh

78 NS. Huy Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Hiệp, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

- Uỷ viên BTS GHPGVN H. Cầu Ngang, Trà Vinh

- Phó PBNG tỉnh Trà Vinh

79 NT. Biểu Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Hòa, Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

- Phó BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

80 SC. Hiệp Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Trường, tỉnh Trà Vinh

- Uỷ viên BTS tỉnh Trà Vinh

- Uỷ viên PBNG Ni giới tỉnh Trà Vinh

81 SC. Cương Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Cầu, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- Trưởng ban từ thiện PG huyện Cầu Kè

82 NS. Lan Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Tường

- Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Bạc Liêu

- Phó PBNG tỉnh Bạc Liêu

- Phó BTS GHPGVN huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

83 NS. Hòa Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Hòa, Bạc Liêu

- Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Bạc Liêu

- Phó BTS GHPGVN TP.Bạc Liêu

84 SC. Nhẫn Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Phước, Bạc Liêu

- Uỷ viên BTS GHPGVN TP.Bạc Liêu

85 SC. Ngọc Liên

- TX. Ngọc Hòa, Bạc Liêu

- Phó thư ký kiêm phó VP BTS GHPGVN TP.Bạc Liêu

86 NT. Khoan Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Long, Long Xuyên, An Giang

- Chứng minh NGHPKS BTS GHPGVN tỉnh An Giang

87 NS. Dung Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Phú, Châu Đốc, An Giang

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp GHPG tỉnh An giang

88 NS. Quí Liên

- Trụ trì TX.. Ngọc Kiên, An Giang

- Uỷ viên BTS GHPG huyện Tri Tôn

89 NS. Vị Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Phước, Q.12, TP. HCM

- Uỷ viên Thủ quỹ BTS Q. 12

90 NT. Thủy Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Tịnh, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

- Uỷ viên TTXH GHPG huyện Hóc Môn

91 SC. Ngọc Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Lê, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

- Chánh Thư ký BTS GHPG huyện Tân Châu

92 NS. Lộc Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Cơ, TP. Đà Nẵng

- Uỷ viên BTS GHPG TP. Đà Nẵng

93 SC. Trang Liên

- Trú xứ TX. Ngọc Quang

- Trưởng ban TTTT GHPG huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

94 SC. Ý Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Bình, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

- UV thủ quỹ BTS GHPG huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

95 NS. Ngôn Liên

- Trụ trì TX.Ngọc Tháp, thị xã Kiến Tường, Mộc Hóa, Long An

- Trưởng Đại diện PG huyện Mộc Hóa

- Phó BTS GHPG liên huyện Tân Thạnh, TX.Kiến Tường, Vĩnh Hưng

96 NT. Giác Liên

- Trụ trì TX. Phước Hải, huyện Mang Thít, TP Vĩnh Long

- Phó BTS GHPG tỉnh Vĩnh Long

97 NS. Cương Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Trước, Bến Tre

- Trưởng BTTX.H GHPG TP. Bến Tre

98 SC. Hạnh Liên

- TX. Ngọc Trước, Bến Tre

- Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Bến Tre

- Phó Thư ký BTS GHPG TP. Bến Tre

- Trưởng ban Văn hóa GHPG TP. Bến Tre

99 SC. Mẫn Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Hương, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

- Uỷ viên BTS GHPG TP. Sa Đéc,

100 SC. Phương Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Hòa, TT. Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang.

- Thư ký PBNG tỉnh Kiên Giang

101 NS. Định Liên

- Trụ trì TX.. Ngọc Hồ, thị xã Hà Tiên, Kiên Giang

- Uỷ viên BTS GHPG thị xã Hà Tiên

102 NS. Nhàn Liên - Uỷ viên BTS GHPG huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
103 NS. Nhơn Liên - Uỷ viên BTS GHPG TP. Phan Rang, Ninh Thuận
104 SC. Trung Liên

- Trụ trì chùa An Ninh, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên

- Trưởng ban TTXH PG huyện Phú Hòa

- Uỷ viên PGNG TP. Tuy Hòa

105 NS. Hòa Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Khoa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

- Uỷ viên BTS GHPG huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

106 SC. Uyên Liên

- Trụ trì chùa Phổ Quang, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

- Uỷ viên BTS GHPG TP. Quảng Ngãi

Tổng cộng: 106 vị

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan