CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Danh sách tập thể, chư Tăng Ni được Hệ phái tặng bằng Tuyên dương công đức

DANH SÁCH TẶNG BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC

CHO CÁC TỊNH XÁ ĐẠI DIỆN GIÁO ĐOÀN ĐĂNG CAI TỔ CHỨC KHÓA TU TRUYÊN THỐNG KHẤT SĨ

 35 hp 23

1. Hòa thượng GIÁC GIỚI – Tri sự trưởng Giáo đoàn I

Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên – Vĩnh Long

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ I

2. Hòa thượng GIÁC SƠN - Tri sự phó Giáo đoàn II

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ

lần thứ II tại Tịnh xá Trúc Lâm – Bình Thuận

3. Hòa thượng GIÁC MINH - Tri sự phó Giáo đoàn III

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đà – Đà Lạt – Lâm Đồng

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ III và XV

4. Hòa thượng GIÁC TOÀN – Phó Trưởng Giáo đoàn IV

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ

lần thứ IV tại Tịnh xá Mộc Chơn – Mỹ Tho – Tiền Giang

5. Hòa thượng GIÁC ÁNH - Giáo đoàn V

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hòa – Vĩnh Long

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ V

6. Thượng tọa MINH NHƠN – Giáo đoàn VI

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nhơn – Bình Thuận

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ VI và XII

7. Thượng tọa GIÁC HẢO – Giáo đoàn I

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tường – Mỹ Tho – Tiền Giang

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ VII

8. Đại đức GIÁC TRỰC – Giáo đoàn II

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nhơn – Quy Nhơn – Bình Định

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ VIII

9. Thượng tọa GIÁC NĂNG - Giáo đoàn III

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hưng – Đồng Nai

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ IX

10. Hòa thượng GIÁC NGỘ - Phó trưởng Giáo đoàn IV

& Thượng tọa MINH LỘC - Tri sự Tịnh xá Ngọc Thiền

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ X

tại Tịnh xá Ngọc Thiền – Đà Lạt – Lâm Đồng

11. Hòa thượng GIÁC CẦU – Tăng trưởng Giáo đoàn V

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh – Bà Rịa Vũng Tàu

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ XI và XVII

12. Thượng tọa GIÁC HY – Giáo đoàn I

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Liên – Bạc Liêu

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ XIII

13. Hòa thượng GIÁC MINH – Tri sự phó Giáo đoàn II

Trụ trì Tịnh xá Trúc Lâm – Bình Thuận

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ XIV

14. Hòa thượng GIÁC TOÀN – Phó Trưởng Giáo đoàn IV

Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang – Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ XVI

15. Đại đức MINH ĐĂNG - Giáo đoàn VI

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Như – Tây Ninh

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ XVIII

16. Hòa thượng GIÁC GIỚI – Tri sự trưởng Giáo đoàn I

Trụ trì Tổ đình Minh Đăng Quang – Vĩnh Long

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ XIX

17. Hòa thượng GIÁC THÀNH – Tri sự phó Giáo đoàn III

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phúc – Pleiku – Gia Lai

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ XIX

18. CHƯ TÔN ĐỨC NI GIỚI PHÂN ĐOÀN 1 – GIÁO ĐOÀN IV

Đã tổ chức thành công 5 khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ

19. CHƯ TÔN ĐỨC NI GIỚI PHÂN ĐOÀN 2 – GIÁO ĐOÀN IV

Đã tổ chức thành công 10 khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ

20. CHƯ TÔN ĐỨC NI GIỚI GIÁO ĐOÀN III

Đã tổ chức thành công 4 khóa tu “SỐNG CHUNG TU HỌC”

21. CHƯ TÔN ĐỨC NI GIỚI GIÁO ĐOÀN I

Đã tổ chức thành công 19 khóa HỌC LUẬT TỲ KHEO NI

CÁC TỊNH XÁ NGHPKS

TỔ CHỨC KHÓA TU TRUYỀN THỐNG

ĐƯỢC TẶNG BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC

 

1. Ni trưởng Ngoạt Liên – Giáo phẩm Thường trực Ni giới HPKS

Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương – Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 1, 4 và 19

2. Ni trưởng Thẩm Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm – Bảo Lộc, Lâm Đồng

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 2

3. Ni trưởng Kinh Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS

Trụ trì Tịnh xá Bửu Quang – Bình Định

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 3

4. Ni trưởng Minh Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS

Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tâm – Long An

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 5, 11, 15, 20 và 24

5. Ni trưởng Gương Liên

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm – Long An

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 5, 11, 15, 20 và 24

6. Ni trưởng Đồng Liên – Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn 4

Trụ trì Tịnh xá Mộc Chơn – Mỹ Tho, Tiền Giang

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 6

7. Ni trưởng Giới Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Liên – Cần Thơ

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 7

8. Ni trưởng Phan Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS

Tịnh xá Ngọc Thành – Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 8

9. Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh – Long Khánh, Đồng Nai

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 9 và 13

10. Ni sư Hạnh Liên - Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn IV

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chung – Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 10 và 18

11. Ni trưởng Tùng Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn – Bồng Sơn, Bình Định

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 12

12. Ni trưởng An Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tín – Đà Lạt, Lâm Đồng

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 14

13. Ni sư Kha Liên và Ni sư Hạnh Liên

Trụ trì và Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Uyển – Biên Hòa, Đồng Nai

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 16

14. Ni trưởng Ánh Liên

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu – Hội An,Quảng Nam

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 17

15. Ni trưởng Tân Liên – Giáo phẩm Ni giới HPKS

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang – Gò Công, Tiền Giang

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 21

16. Ni trưởng Hội Liên

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Kỳ – Tam Kỳ, Quảng Nam

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 22

17. Sư cô Cương Liên

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Cầu – Cầu Kè, Trà Vinh

Đã tổ chức thành công khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 23

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI 6 GIÁO ĐOÀN

ĐƯỢC HỆ PHÁI TẶNG BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC

GIÁO ĐOÀN I

1. HT. GIÁC DŨNG

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

2. TT. GIÁC TÂY

- Ủy viên Phân ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Công Tây

- Giáo phẩm Hệ phái

3. TT. GIÁC ĐĂNG

- Ủy viên Phân ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Giáo phẩm Hệ phái

4. TT. GIÁC MINH

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Ủy viên Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh An Giang

- Ủy viên Pháp chế Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Phú tỉnh An Giang

- Giáo phẩm Hệ phái

5. TT. GIÁC NGUYÊN

- Phó BTS GHPGVN tỉnh Long An

- Giáo phẩm Hệ phái

GIÁO ĐOÀN II

1. HT. GIÁC THANH

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

- Nguyên Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Đăk Lăk

- Giáo phẩm Hệ phái

2. HT. GIÁC DŨNG

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Giáo phẩm Hệ phái

3. HT. GIÁC SƠN

- Ủy viên (dự khuyết) HĐTS GHPGVN

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Chứng minh BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận

- Giáo phẩm Hệ phái

4. HT. GIÁC MINH

- Giáo phẩm Hệ phái

- Tri sự phó Giáo đoàn II đặc trách Tăng sự

5. TT. GIÁC HẠNH

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Phó ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Giáo phẩm Hệ phái

- Tri sự phó đặc trách Văn hóa

GIÁO ĐOÀN III

1. HT. GIÁC HÙNG

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Giáo phẩm Hệ phái

- Chứng minh Giáo đoàn III

2. HT. GIÁC PHÙNG

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Giáo phẩm Hệ phái

3. HT. GIÁC TRONG

- Ủy viên Phân ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên (dự khuyết) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

- Giáo phẩm Hệ phái

- Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III

4. HT. GIÁC TRÍ

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Phó Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Giáo phẩm Hệ phái

- Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

5. HT. GIÁC MINH

- Giáo phẩm Hệ phái

- Tri sự phó Giáo đoàn III

- Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử kiêm Phó ban Tăng sự Giáo đoàn III

6. HT. GIÁC THÀNH

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Nguyên Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh

- Giáo phẩm Hệ phái

7. TT. GIÁC DUYÊN

- Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương

- Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục tỉnh Gia Lai

- Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Giáo phẩm Hệ phái

- Chánh Thư ký Giáo đoàn III

8. ĐĐ. GIÁC PHỔ

- Phó Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

- Ủy viên Phân ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Phó ban Hoằng pháp Giáo đoàn III

9. ĐĐ. GIÁC HOÀNG

- Ủy viên (dự khuyết) HĐTS GHPGVN

- Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng Học viện PGVN tại TP. HCM

- Phó Văn phòng Viện Nghiên cứu Phật học VN kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Phật giáo Việt Nam

- Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương

- Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

- Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương

- Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

- Phó Thư ký Hệ phái kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Hệ phái

- Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III

10. ĐĐ. GIÁC NHƯỜNG

- Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương

- Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương

- Ủy viên Phân Ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương

- Chánh Thư ký Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM.

- Phó Thư ký kiêm Phó ban Văn hóa Giáo đoàn III

GIÁO ĐOÀN IV

1. HT. GIÁC NGỘ

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

- Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

2. HT. GIÁC TUỆ
- Giáo phẩm Hệ phái
- Giáo phẩm Giáo đoàn IV

3. HT. GIÁC TRUYỀN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

- Giáo phẩm Giáo đoàn IV

4. HT. GIÁC THÔNG

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

- Giáo phẩm Hệ phái

- Nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo đoàn IV

5. HT. GIÁC GIÀU

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang

- Giáo phẩm Giáo đoàn IV

6. HT. GIÁC VẠN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang

- Giáo phẩm Giáo đoàn IV

7. HT. HUỆ TÂM

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Mỹ Tho

- Giáo phẩm Hệ phái

8. HT. MINH NHUẦN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Kiên Giang

- Giáo phẩm Giáo đoàn IV

9. HT. MINH BỬU

- Ủy viên HĐTS GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tây Ninh

- Giáo phẩm Hệ phái

10. HT. MINH THUẤN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bình Dương

- Ủy viên Phân ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Giáo phẩm Hệ phái

11. HT. MINH HỒNG

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

- Giáo phẩm Giáo đoàn IV

12. HT. MINH TÔNG

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Kiên Giang

- Giáo phẩm Giáo đoàn IV

13. TT. MINH NGẠN

- Ủy viên Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Phân ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Đồng Nai

- Giáo phẩm Hệ phái

14. TT. MINH HÓA

- Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

- Phó Thường trực Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Phó Ban Trị sự GHPGVN Q. 2 TP. HCM

- Phó Thư ký Hệ phái

15. TT. MINH LỘC

- Ủy viên Ban Từ thiện Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN, TP. HCM

- Phó ban Từ thiện GHPGVN TP. HCM

- Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

- Phó Chủ nhiệm lớp Sơ cấp, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

- Phó Thư ký Giáo đoàn IV

16. TT. MINH THÀNH

- Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN

- Phó ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương kiêm Trưởng Phân ban sau Đại học

- Phó ban Hoằng pháp Trung ương

- Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế

- Thành viên Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Giáo phẩm kiêm Phó Thư ký Hệ phái

GIÁO ĐOÀN V

1. HT. GIÁC PHÁP                                     

- Ủy viên (dự khuyết) HĐTS GHPGVN

- Phó ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

- Phó Thư ký Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương

- Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái

2. HT. GIÁC TÙNG

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Giáo phẩm Hệ phái

3. HT. GIÁC NHÂN

- Ủy viên HĐTS GHPGVN

- Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương

- Trưởng Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang

- Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Tiền Giang

- Giáo phẩm kiêm Phó Thư ký Hệ phái

4. TT. GIÁC CẢNH

- Ủy viên BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

- Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

- Phó Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Giáo phẩm Hệ phái

5. HT. GIÁC TRÍ

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre

- Giáo phẩm Hệ phái

GIÁO ĐOÀN VI

1. HT. GIÁC TUẤN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q. 6 TP. HCM

- Giáo phẩm Hệ phái

2. TT. GIÁC NHUẬN
- Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM
- Ủy viên Ban Nghi lễ GHPGVN TP. HCM

- Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q. 6 TP. HCM

- Phó Tiểu Phân ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Giáo phẩm Hệ phái

NI GIỚI GIÁO ĐOÀN IV

PHÂN ĐOÀN 1

1. NI TRƯỞNG THÔNG LIÊN

- Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ

- Trưởng Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV

2. NT. THẮNG LIÊN
- Phó Phân đoàn 1
- Trụ trì TX. Ngọc Điểm

3. NS. LIÊM LIÊN
- Ban Văn hóa và Từ thiện Phân đoàn I
- Phó Trụ trì TX. Ngọc Điểm – Bà Điểm

PHÂN ĐOÀN 2

1. NI TRƯỞNG ĐỒNG LIÊN

- Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang

- Chứng minh Ban Quản chúng Ni Giáo đoàn IV

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ

- Trưởng Phân đoàn 2 Ni giới Giáo đoàn IV

2. NT. LAN LIÊN
- Chứng minh BQC Ni Giáo đoàn IV

3. NT. KHOA LIÊN
- Chứng minh BQC Ni Giáo đoàn IV

4. NT. VẠN LIÊN
- Chứng minh BQC Ni Giáo đoàn IV
- Trưởng ban Từ thiện Phân đoàn 2

5. NT. NGHĨA LIÊN
- Chứng minh Phân đoàn 2 – Ni giới Giáo đoàn IV

6. NS. TUYẾT LIÊN
- Ủy viên Thường trực BTS kiêm Phó ban Kinh tế tài chánh GHPGVN tỉnh Tiền Giang
- Phó Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang (đặc trách Khất sĩ)
- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ
- Phó Ban Quản chúng Ni Giáo đoàn IV
- Phó Phân đoàn 2 – Giáo đoàn IV

7. NS. CHIẾU LIÊN
- Trưởng ban Từ thiện Q. Tân Bình
- Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phú – Q. Tân Bình

8. NS. AN LIÊN
- Ủy viên Tăng sự GHPGVN Q. 6
- Phó ban Từ thiện Phân đoàn 2

9. NS. HẠNH LIÊN
- Ủy viên Từ thiện huyện Hóc Môn
- Phó ban Từ thiện Phân đoàn 2

10. NS. HẠNH LIÊN
- Chánh Thư ký huyện Gò Dầu – Tây Ninh
- Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh
- Chánh Thư ký BQC Ni GĐ IV
- Ủy viên Phân ban HPKS Trung ương

11. SC. KIẾN LIÊN
- Ủy viên Kinh tế tài chánh Trung ương GHPGVN
- Trụ trì TX. Ngọc Thành – Thủ Đức – TP.HCM

HỘI CHÚNG CỐ NI TRƯỞNG NGÂN LIÊN

1. NT. MAI LIÊN

- Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế tài chánh GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Phó Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ

- Trưởng ban Quản chúng Ni giới Giáo đoàn IV

2. NS. PHẤN LIÊN
- Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP. Bà Rịa
- Giáo thọ trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm
- Phó Thư ký PBNG tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Phó Thư ký BQC Ni Giáo đoàn IV

HỘI CHÚNG CỐ NI TRƯỞNG CUNG LIÊN

1. NT. VINH LIÊN

- Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Nguyên Ủy viên Ban Từ thiện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ

2. NS. CHÂU LIÊN

- Ủy viên Phân ban Ni giới Trung ương

- Phó Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Tây Ninh

- Ủy viên Kiểm soát tỉnh Tây Ninh

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ

3. NS. PHÁT LIÊN
- Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT
- Cố vấn Ban KTTC tỉnh BR-VT

4. NS. XINH LIÊN
- Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Phó ban KTTC GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Trưởng ban Văn hóa Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT

5. SC. TIẾN LIÊN
- Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Phó ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Ủy viên Thư ký BQC Ni giới Giáo đoàn IV

NI GIỚI GIÁO ĐOÀN III

1. NT. HIỆP LIÊN
- Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai
- Phó Thường trực Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Gia Lai
- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái
- Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III

2. NT. CẢNH LIÊN
- Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Gia Lai

- Phó Ban Trị sự GHPGVN huyện Đăk Pơ

- Giáo phẩm Ni giới Hệ phái

- Phó ban Quản sự Ni chúng kiêm Giám luật Giáo đoàn III

NI GIỚI GIÁO ĐOÀN I

1. NT. HẠNH LIÊN
- Trưởng Ni giới thuộc Giáo đoàn I

2. NS. YẾN LIÊN
- Phó Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long
- Phó ban Kiểm Tăng tỉnh Vĩnh Long
- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP. Vĩnh Long
- Giáo phẩm Ni giới HPKS
- Phó ban Quản chúng Ni giới thuộc Giáo đoàn I

3. NS. NHU LIÊN
- Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang
- Ủy viên Thường trực Ban Quản chúng Ni thuộc Giáo đoàn I

TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC CHO CƯ SĨ

1. Cư sĩ THIỆN THÔNG – TẠ NAM TRÂN
- Nhiệm kỳ I: Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đăk Lăk.
- Nhiệm kỳ II – V: Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Chủ nhiệm Tập san Vô Ưu.
- Nhiệm kỳ VI (2012 – 2017): Trưởng ban Thông tin Truyền thông - Trưởng ban Biên soạn Tập san Vô Ưu.

 Phật sự Tịnh xá Ngọc Quang:
- Từ năm 1972 - 1975 là thành viên Ban Trùng tu kiến thiết TX. Ngọc Quang.
- Sau ngày giải phóng đất nước là thành viên Ban Đại diện.
- Năm 1986: Phó ban Đại diện Tịnh xá cho đến nay.
- Năm 2016 là Trưởng ban Hộ trì Tam Bảo NK. 2016 – 2021. 

2. Phật tử NGỌC CHƠN
(Đã tích cực góp phần cho Ban Truyền thông thông tinBan Văn hóa của Hệ phái thêm phong phú)

3. Quý Phật tử THƯ VIỆN TỊNH XÁ TRUNG TÂM
(Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
Đã tích cực đóng góp tịnh tài và công sức cho sự ổn định và phát triển của Hệ phái.

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC NI GIỚI HPKS
ĐƯỢC HỆ PHÁI TẶNG BẰNG TUYÊN DƯƠNG CÔNG ĐỨC
Nhân Hệ phái tổ chức chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

STT PHÁP DANH CHỨC VỤ
1 NT. Ẩn Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Thủy, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ

- Chứng minh PBNG TP. Cần Thơ

2 NT. Ánh Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Ngọc Châu, Hội An

- Uỷ viên Thường trực Ban Kiểm soát TW GHPGVN

3 NT. Biểu Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

- Phó BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

4 NT. Cẩm Liên - Trụ trì TX. Ngọc Ân, Q.7, TP. HCM.
5 NT. Chất Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Ngọc Thanh, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Ủy viên PBNG, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

6 NT. Chí Liên - Trụ trì TX. Ngọc Hải, huyện Long Đất, tỉnh BR-VT.
7 NT. Đạm Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX Ngọc Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

8 NT. Diệp Liên - Trụ trì TX. Ngọc Liên, thị trấn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
9 NT. Điểu Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Châu, Ô Môn

- Phó BTS GHPG TP. Cần Thơ

- Phó PBNG TP. Cần Thơ

10 NT. Đoan Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Yên, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Nguyên Trưởng BTTTXH PG tỉnh Phú Yên

- Chứng minh PBNG tỉnh Phú Yên

11 NT. Giao Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Ngọc Kinh, Huế

12 NT. Gương Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Tâm, Long An

- Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An

- Trưởng ban KTTC GHPGVN tỉnh Long An

- Phó Ban Trị sự GHPGVN TP. Tân An

- Uỷ viên MTTTQ tỉnh

- Phó PBNG tỉnh Long An

- Uỷ viên BCH HLHPN tỉnh Long An

- Uỷ viên BCH Hội Chữ thập đỏ

- Uỷ viên Ban KTTC TW GHPGVN

13 NT. Hàn Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Tịnh xá Ngọc Phương

- Phó PBNG TP.HCM

14 NT. Hiện Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX Ngọc Vân, huyện Bắc Bình, Bình Thuận.

15 NT. Hiếu Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Ngọc Long, Xuân Lộc, Đồng Nai

16 NT. Hội Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Ngọc Kỳ, Tam Kỳ, Quảng Nam

17 NT. Hưng Liên

- Giáo phẩm NGHPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Khánh, tỉnh Sóc Trăng

18 NT. Hữu Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX Ngọc Linh, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

19 NT. Khiêm Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Nhật Huy, Long Khánh, Đồng Nai

20 NT. Lý Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Ninh, TP. Phan Rang, Ninh Thuận

- Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Ninh Thuận

- Uỷ viên PBNG tỉnh Ninh Thuận

21 NT. Mai Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Viện chủ TX. Ngọc Đức, Thủ Đức

22 NT. Mạo Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Ngọc Chung, Q. Tân Bình, TP. HCM

23 NT. Mỹ Liên

- Giáo phẩm NGHP - Ủy viên Thủ quỹ NGHP

- Phó Trụ trì TX. Ngọc Diệp, Q.3, TP.HCM

24 NT. Mỹ Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Phó trụ trì TX. Ngọc Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

25 NT. Nguyện Liên

- Giáo phẩm NGHPKS

- Phó Trụ trì TX. Nhật Huy, Long Khánh, Đồng Nai

26 NT. Nhan Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Viện chủ TX. Ngọc Mỹ, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

27 NT. Nhung Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Ngọc Thặng, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

28 NT. Phổ Liên - Viện chủ TX. Ngọc Truyền II, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
29 NT. Sâm Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Ngọc Vinh, tỉnh Trà Vinh

- Phó BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh

30 NT. Tâm Liên - Phó Trụ trì TX. Ngọc Hải, huyện Long Đất, tỉnh BR-VT.
31 NT. Thẩm Liên

- Giáo phẩm Ni giới HPKS

- Trụ trì TX. Ngọc Lâm, Bảo Lộc

- Trưởng ban Giáo dục NGHP

- Nguyên Phó Ban Trị sự GHPG TP. Bảo Lộc

32 NT. Thận Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Cảnh, Đà Lạt, Lâm Đồng

- Uỷ viên Kiểm soát PBNG tỉnh Lâm Đồng

33 NT. Thuấn Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Ngọc Thọ, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Nguyên Phó BTS tỉnh Kon Tum

34 NT. Thủy Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Tịnh, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

- Uỷ viên TTX.H GHPG huyện Hóc Môn

35 NT. Tĩnh Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Viện chủ TX. Ngọc Cảnh, Đà Lạt, Lâm Đồng

36 NT. Tôn Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Ngọc Trảng, Trảng Bàng, Tây Ninh

37 NT. Tùng Liên - Trụ trì TX. Ngọc Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
38 NT. Vĩnh Liên

- Giáo phẩm NGHP

- Trụ trì TX. Ngọc Chơn, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

39 NS. Ánh Liên

- Trụ trì TX. Ngọc An, Long An

- Uỷ viên MTTQ TP. Tân An

40 NS. Ánh Liên - Trụ trì TX. Ngọc Hải, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
41 NS. Chân Liên - Phó Trụ trì TX. Ngọc An, Long An
42 NS. Chúng Liên

- TX. Ngọc Kỳ, Tam Kỳ, Quảng Nam

- Uỷ viên Ban Từ thiện xã hội TW GHPGVN

- Uỷ viên PBNG TW

- Trưởng ban Từ thiện BTS tỉnh Quảng Nam

- Phó Ban Trị sự GHPG TP. Tam Kỳ

- Thường vụ Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam

- Phó chủ tịch Hội Từ thiện TP. Tam Kỳ

43 NS. Định Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Hồ, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

- Uỷ viên BTS GHPG thị xã Hà Tiên

44 NS. Hoa Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Phước, Bình Phước

- Phó PBNG tỉnh Bình Phước

45

NS. Hòa Liên

(Lê Thị Ngọc Hợp)

- Tịnh xá Ngọc Phương

- Uỷ viên HĐTS GHPGVN

- Phó Thư ký NGHKS…

46

NS. Hòa Liên

(Lê Thị Ngọc Oanh)

- Tịnh xá Ngọc Phương

- Phó Thư ký NGHKS

47 NS. Huy Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Hiệp, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

- Uỷ viên BTS GHPGVN huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

- Phó PBNG tỉnh Trà Vinh

48 NS. Kiên Liên

- TX. Ngọc Cầu, TP. HCM

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM,

- Uỷ viên Thư ký NGKS

49 NS. Lệ Liên - Phó ban Pháp chế NGHP
50 NS. Liêm Liên

- Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Thạch – TP. Phan Thiết

- Phó Phân ban Kiểm soát Ni giới tỉnh Bình Thuận

51 NS. Liên Liên Trụ trì TX. Ngọc Nhuận, TP. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.
52 NS. Lộc Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Cơ, TP. Đà Nẵng

- Uỷ viên BTS GHPG TP. Đà Nẵng

53 NS. Mãnh Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Ẩn, Cần Thơ

- Uỷ viên BTS GHPG TP. Cần Thơ

- Phó PBNG TP. Cần Thơ

54 NS. Minh Liên

- Tịnh xá Ngọc Phương

- Uỷ viên BTS GHPGVN quận Gò Vấp

55 NS. Ngôn Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Tháp, thị xã Kiến Tường, Mộc Hóa, tỉnh Long An

- Trưởng Đại diện PG huyện Mộc Hóa

- Phó BTS GHPG huyện Tân Thạnh, TX. Kiến Tường, Vĩnh Hưng

56 NS. Nguyện Liên

- TX. Ngọc Duyên, TP.HCM

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM,

- Uỷ viên Thư ký NGKS

57 NS. Nguyệt Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị

- Uỷ viên Ban KTTC TW GHPGVN

- Uỷ viên Ban Trị sự tỉnh Quảng Trị

- Trưởng ban Kinh tế tài chánh, kiêm Thủ quỹ BTS tỉnh Quảng Trị

- Phó Ban Trị sự, kiêm Phó ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Cam Lộ

- Phó PBNG tỉnh Quảng Trị

58 NS. Phụng Liên

- Trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương

- Uỷ viên HĐTS GHPGVN

- Uỷ viên Viện Nghiên cứu Phật học,

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM,

- Phó Thư ký NGHKS

59 NS. Quý Liên - Phó Trụ trì TX. Ngọc Cơ, TP. Đà Nẵng
60 NS. Tâm Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Chơn, Bến Cầu, Tây Ninh

- Trưởng BTS GHPG huyện Bến Cầu

- Uỷ viên BTS GHPG tỉnh Tây Ninh

- Chánh Thư ký PBNG tỉnh Tây Ninh

61 NS. Tấn Liên

- Trụ trì TX. Ngọc Phước, Long Thành, Đồng Nai

- Phó ban Nghi lễ NGHP

62 NS. Tín Liên

- Trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương

- Uỷ viên HĐTS GHPGVN

- Uỷ viên Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN,

- Uỷ viên Viện Nghiên cứu Phật học,

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN

- Uỷ viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN,

- Uỷ viên BTS GHPGVN TP. HCM,

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM,

- Phó Thư ký NGHKS

63 NS. Trí Liên

- Ủy viên Ban Giáo dục GHPGVN tỉnh Đồng Nai;

- Uỷ viên PBNG TW

- Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

- Uỷ viên Thư ký NGKS

64 NS. Tuệ Liên

- Trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương

- Uỷ viên HĐTS GHPGVN

- Uỷ viên Ban Tăng sự TW GHPGVN,

- Uỷ viên Ban Giáo dục Tăng Ni TW GHPGVN,

- Uỷ viên Ban Hoằng pháp TW GHPGVN

- Phó Giám đốc Thường trực Phật học Hán truyền Viện NCPH

- Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban PGQT GHPGVN tỉnh Đồng Nai

- Phó khoa Trung văn Học viện PGVN tại TP.HCM,

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM,

- Phó Thư ký NGHKS

65 SC. Hằng Liên

- Trụ trì Chùa Hồng Trung Sơn, Tân Phú, Đồng Nai

- Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN huyện Tân Phú

- Uỷ viên PBNG tỉnh Đồng Nai

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM

66 SC. Mai Liên

- Thủ quỹ BTS TP. Buôn Ma Thuột,

- Thủ quỹ Ban Hoằng pháp GHPG TP. Buôn Ma Thuột

- Phó Thư ký PBNG tỉnh Đắk Lắk

67 SC. Nghiêm Liên

- Trụ trì Chùa Thuận Phước, Cần Đước, Long An

- Uỷ viên Ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN

- Trưởng bộ môn Hán kim Học viện PGVN tại TP.HCM

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM, Trường Cao Trung Phật học tỉnh Đồng Nai

- Uỷ viên Thư ký NGKS

68 SC. Trí Liên

- Uỷ viên Ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN

- Giảng viên Học viện PGVN TP. HCM

- Uỷ viên Thư ký NGKS

69 SC. Vy Liên - Trụ trì Ngọc Quán Tự, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan