CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kỷ yếu Tang lễ Đại lão Hòa thượng Pháp sư

Bia Ky yeu PS

MỤC LỤC

Lời Cẩn bạch

Di ảnh Đại lão Hòa thượng Pháp sư

Trích đoạn thơ của Hòa thượng Pháp sư

TANG LỄ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ TẠI HOA KỲ

Một số thông tin chính và hình ảnh Lễ tang

Hoa, trướng, liễn kính viếng Đại lão Hòa thượng

TANG LỄ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ TẠI VIỆT NAM

PHẦN I: LƯỢC SỬ VÀ HÌNH ẢNH PHẬT SỰ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ

Lược sử Đại lão Hòa thượng Pháp sư

Một số hình ảnh Phật sự của Đại lão Hòa thượng Pháp sư

Khởi nguồn hành đạo

Du phương hóa độ

Trở về nguồn cội

Đạo tình nơi đất Tổ

PHẦN II: CÁC VĂN KIỆN LỄ TANG ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ

Tờ trình Hệ phái Khất sĩ xin phép tổ chức Lễ tang - HT. Giác Toàn

Công văn HĐTS xin phép các Cơ quan chức năng tổ chức Lễ tang - HT. Thích Thiện Pháp

Công văn Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận cho phép GHPGVN đưa kim quan Đại lão Hòa thượng Pháp sư từ Hoa Kỳ về Việt Nam tổ chức Lễ tang - Bùi Thanh Hà

Cáo phó - HT. Giác Toàn

Ban Tổ chức Lễ tang

Chương trình Lễ tang

Công văn HĐTS gửi Cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất - HT. Thích Thiện Pháp

Công văn HĐTS xin hỗ trợ an ninh trật tự trong việc tiếp nhận nhục thân và trong suốt thời gian diễn ra Lễ tang Đại lão Hòa thượng Pháp sư - TT. Thích Thiện Thống

Công văn HĐTS báo cáo lộ trình di quan trà tỳ Đại lão Hòa thượng Pháp sư - TT. Thích Thiện Thống

Các Tiểu ban Lễ tang

Hệ phái Khất sĩ: Cung đón kim quan Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên - Vũ Giang

PHẦN III: ĐIẾU VĂN, LỜI TƯỞNG NIỆM VÀ CÁC BÀI TRUY TÁN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ

Lời tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - HT. Thích Thiện Nhơn

Điếu văn Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ kính dâng lên Đại lão Hòa thượng Pháp sư - HT. Giác Giới

Cảm niệm Ân sư của môn nhân đệ tử Giáo đoàn IV - Pháp tử TK. Minh Thành

Lời cảm tạ của Ban Tổ chức Lễ tang - Môn nhân đệ tử Giáo đoàn IV

Điếu văn tưởng niệm cố Hòa thượng Pháp sư - Chư Tăng Ni Giáo đoàn I

Lời tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư - Chư Tăng Giáo đoàn II

Điếu văn tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư - Chư Tăng Ni Giáo đoàn III

Lời tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư - Chư Tăng Giáo đoàn V

Một bóng y vàng – Một nguồn thơ đạo - Chư Tăng Giáo đoàn VI

Kính nhớ Thầy - Pháp tử TK. Giác Toàn

Đảnh lễ sám hối và tri tán công đức Tôn sư - Pháp tử TK. Minh Tuyên (Hoa Kỳ)

Đôi lời kính dâng - Pháp tử TK. Giác Huệ (Âu châu)

Dâng lời sám hối Ân sư - Pháp tử TK. Minh Hiếu (Úc châu)

Điếu văn tưởng niệm Hòa thượng Pháp sư - Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Cảm niệm Ân sư - Phân đoàn 1 – Giáo đoàn IV

Điếu văn tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Pháp sư - Phân đoàn 2 – Giáo đoàn IV

Cảm niệm Hòa thượng Tôn sư - Tăng Ni Khất sĩ (Úc châu)

Cảm niệm Ân sư - Pháp tử TK. Minh Ẩn

Ai điếu Trưởng lão Pháp sư Thích Giác Nhiên - TT. Thích Nhật Từ

Tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng thượng Giác hạ Nhiên - TT. Thích Chân Tính

Điếu văn cảm niệm ân đức vô biên - HT. Giác Hùng

Điếu văn tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư - TT. Giác Minh

Dấu ấn đầu tiên và cuối cùng - HT. Thích Giác Thuận

Hoài niệm Ân sư - TKN. Mai Liên

Đạo phong tỏa chiếu - TK. Thích Thiện Hữu

Kí ức về những tháng ngày được hầu cận bên Sư Ông - Chúng đệ tử: Hữu Liên, Hoa Liên, Ngọc Liên

Điếu văn Tăng Ni sinh Khất sĩ du học tại Ấn Độ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên - TK. Giác Tuyên

An tọa thiền định tưởng niệm ân đức Đại lão Hòa thượng Pháp sư - TK. Giác Nhuận

Sanh tử tịnh nhiên - Trần Quê Hương

Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư - PT. Trí Phước (Giác Hội)

Bái niệm Sư Ông - TK. Minh Liên

Người mang giáo pháp Khất sĩ sang trời Tây - TK. Giác Minh Luật

Cuộc đời và hành trạng Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên - TK. Thích Nhật Tân

Quên thân vì đạo - TKN. Khang Liên

Khoảnh khắc không phai - TKN. Tuyết Liên

Hoài tưởng những ngày bên Người - TKN. Liên Hòa

Bóng từ cao đăng - Giác Minh Tôn

Thành kính cảm niệm Ân sư - PT. Thiện Phúc

Kính tiễn Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên - PT. Ngọc Châu

Cảm niệm của Phật tử Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh - PT. Thông Ngọc

Kính tiễn Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên - PT. Minh Nhựt

Nhớ ơn Thầy - PT. Thiện Dưỡng

Tưởng nhớ thầy Giác Nhiên - Nhà báo Nguyên Giác

Kính dâng Ngài một đóa hoa tâm - PT. Ngọc Chơn

PHẦN IV: CÂU ĐỐI TƯỞNG NIỆM, VÒNG HOA KÍNH VIẾNG VÀ HÌNH ẢNH LỄ TANG

Câu đối tưởng niệm

Vòng hoa kính viếng

Một số hình ảnh Lễ tang

Lưu bút sổ tang của chư Tôn đức Giáo phẩm và các phái đoàn

PHẦN V: PHỤ LỤC

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố thành kính làm Lễ Truy niệm cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên - Ban Biên soạn

Lễ Tưởng niệm Trai tuần Chung thất - Vũ Giang

Lời Tưởng niệm Trai tuần Chung thất Tôn sư tại Úc châu – Pháp tử TK. Minh Hiếu

Lễ Tưởng niệm Trai tuần Bách nhật - Pháp Chơn

Lời Thầy dạy - HT. Pháp sư Giác Nhiên

Bút tích của Đại lão Hòa thượng Pháp sư.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan