CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cơ cấu tổ chức và các hoạt động chính của Hệ phái

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa đại chúng,

Một nhiệm kỳ Phật sự 5 năm sắp trôi qua, thay mặt Ban Thư ký Hệ phái hệ thống hóa lại tổ chức và sinh hoạt của Hệ phái trong 5 năm qua để chư Tôn đức đồng liễu tri và định hướng cho nhiệm kỳ sắp tới.

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC HỆ PHÁI HIỆN NAY

Hệ phái Khất sĩ – một trong 9 tổ chức thành viên sáng lập GHPGVN, sinh hoạt Tăng già trên nền tảng Luật Tứ phần, đồng thời vẫn tuân thủ đúng với quy định Hiến chương và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, nhưng vẫn có tổ chức và hoạt động mang tính biệt truyền theo đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang. Hiện nay, Hệ phái có Hội đồng Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái (tương đương với HĐCM GHPGVN) và Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái (tương đương với Hội đồng Trị sự GHPGVN, nhưng khiêm tốn gọi là Ban). Ngày 20 tháng Bảy âm lịch năm Bính Thân (2016), Hệ phái có phiên họp các vị Giáo phẩm và lãnh đạo các Giáo đoàn giới thiệu bổ sung nhân sự vào hàng Giáo phẩm Hệ phái. Sau đây là các vị đang hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017:

Hội đồng Giáo phẩm Chứng minh

HT. Giác Nhường – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, trụ trì TX. Ngọc Minh (Cần Thơ).

HT. Giác Tường – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, trú xứ Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh, TP. HCM).

HT. Giác Phúc – Thành viên HĐCM GHPGVN, Tăng trưởng Giáo đoàn IV, Viện chủ Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM).

HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng Giáo đoàn IV, trụ trì TX. Ngọc Thiền (Đà Lạt, Lâm Đồng).

HT. Giác Lai – Thành viên HĐCM GHPGVN, nguyên Viện chủ Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM).

HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Tăng trưởng Giáo đoàn V, trụ trì TX. Ngọc Thạnh (Bà Rịa – Vũng Tàu).

HT. Giác Dũng – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh An Giang, trụ trì Tịnh xá An Lạc (An Giang).

Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái

HT. Giác Giới – Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN: Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương: Phó trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

HT. Giác Hà – Phó ban Từ thiện Xã hội Trung ương, Phó BTS GHPGVN TP. HCM: Phó ban Giáo phẩm Hệ phái.

HT. Giác Dũng – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk: Phó ban Giáo phẩm Hệ phái (đã tịch).

HT. Giác Thanh – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk: Phó ban Giáo phẩm Hệ phái.

HT. Giác Tuấn – Chứng minh BTS GHPGVN Q. 6: Phó ban Giáo phẩm Hệ phái.

Kiểm soát

HT. Giác Hiệp (GĐ IV) – Giáo phẩm Hệ phái (đã nghỉ).

HT. Giác Dũng (GĐ II) – Thành viên BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa - Giáo phẩm Hệ phái.

HT. Giác Tùng (GĐ V) – Trưởng BTS GHPGVN TP. Bà Rịa Vũng Tàu - Giáo phẩm Hệ phái.

Thư ký

HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Phó Thư ký Ban Tăng sự Trung ương: Chánh Thư ký Hệ phái.

HT. Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN: Phó Thư ký Hệ phái.

TT. Minh Thành – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương kiêm Phó ban Hoằng pháp Trung ương: Phó Thư ký Hệ phái.

TT. Minh Hóa – Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM: Phó Thư ký Hệ phái.

ĐĐ. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện PGVN tại TP. HCM: Phó Thư ký Hệ phái.

Ủy viên Giáo phẩm Hệ phái

Giáo đoàn I: TT. Giác Tây, TT. Giác Nguyên, TT. Giác Đăng, TT. Giác Minh, TT. Giác Hy (trợ lý).

Giáo đoàn II: HT. Giác Dũng, HT. Giác Sơn, HT. Giác Minh, TT. Giác Hạnh, ĐĐ. Giác Phước (trợ lý).

Giáo đoàn III: HT. Giác Dũng (viên tịch), HT. Giác Thảo (viên tịch), HT. Giác Đăng (viên tịch), HT. Giác Thuận (nghỉ việc), HT. Giác Hùng (bổ sung năm 2016), HT. Giác Phùng, HT. Giác Trong, HT. Giác Trí, HT. Giác Minh (bổ sung năm 2014), HT. Giác Thành, TT. Giác Duyên.

Giáo đoàn IV: HT. Giác Tuệ (nghỉ 2015), HT. Giác Hiệp (nghỉ 2015), HT. Giác Thông (nghỉ 2016), HT. Minh Bửu, HT. Huệ Tâm, HT. Minh Thuấn (bổ sung năm 2016), TT. Minh Ngạn (bổ sung năm 2016).

Giáo đoàn V: HT. Giác Tràng (đã tịch), HT. Giác Tùng, HT. Giác Cảnh, HT. Giác Trí, HT. Giác Ánh.

Giáo đoàn VI: TT. Giác Điệp (đã nghỉ 2013), TT. Giác Mỹ (đã nghỉ 2016), TT. Giác Nhuận, ĐĐ. Minh Điệp (trợ lý, đã nghỉ đầu năm 2017), ĐĐ. Minh Sĩ (bổ sung trợ lý đầu năm 2017).

Đại diện Giáo phẩm Ni giới Hệ phái (Thường họp với chư Tăng): NT. Phục Liên, NT. Tố Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Tuệ Liên, NS. Trí Liên, NS. Nguyện Liên, NS. Kiên Liên, SC. Nghiêm Liên, SC. Liên Trí.

Ni giới GĐ IV: Gồm Phân đoàn 1, Phân đoàn 2, và hai hội chúng.

Đại diện Phân đoàn 1 - Ni giới GĐ IV: NT. Thông Liên, SC. Minh Liên (Thư ký).

Đại diện Phân đoàn 2 - Ni giới GĐ IV: NS. Tuyết Liên, NS. Hạnh Liên (Thư ký).

Đại diện Hội chúng cố Ni trưởng Ngân Liên: NT. Mai Liên, NS. Phấn Liên (Thư ký).

Đại diện Hội chúng cố Ni trưởng Cung Liên: NS. Châu Liên, SC. Tiến Liên.

Đại diện Ni giới GĐ III: NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên, SC. Hiếu Liên (Thư ký).

Đại diện Ni giới GĐ I: NS. Yến Liên, NS. Thành Liên, SC. Duy Liên (trợ lý).

Đại diện Ni giới GĐ IV: SC. Phương Liên (Thư ký).

II. MỘT SỐ BAN CỦA HỆ PHÁI

Một vài ban đã thành lập tương ứng với các ban của GHPGVN.

1. Ban Tăng sự (Tăng):

Cố vấn: HT. Giác Nhường, HT. Giác Tường, HT. Giác Phúc.

Trưởng ban: HT. Giác Giới

Phó Trưởng ban Thường trực: HT. Giác Toàn

Phó ban: HT. Giác Pháp

Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng

Các Ủy viên: TT. Giác Đăng (GĐ I), HT. Giác Minh (GĐ II), HT. Giác Thành (GĐ III), HT. Minh Bửu (GĐ IV), HT. Giác Nhân (GĐ V), TT. Giác Nhuận (GĐ VI).

2. Ban Giáo dục Tăng Ni

Cố vấn: HT. Giác Ngộ, HT. Giác Giới

Trưởng ban: HT. Giác Toàn

Phó ban kiêm Chánh Thư ký: TT. Minh Thành

Phó Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng

Ủy viên: HT. Minh Bửu, HT. Giác Nhân, TT. Minh Hoá, TT. Giác Tây, TT. Giác Duyên, NS. Tuyết Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Tuệ Liên, SC. Nguyện Liên, SC. Nghiêm Liên.

3. Ban Hướng dẫn Phật tử

Cố vấn: HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn

Trưởng ban: HT. Giác Nhân

Phó ban Thường trực: TT. Minh Hóa

Phó ban: HT. Giác Trí, HT. Giác Cảnh, TT. Giác Hạnh (GĐ II), TT. Giác Nhuận (GĐ VI).

Thư ký: ĐĐ. Giác Nhuận (Giác Nhường GĐ III).

Phó ban: NS. Xuân Liên

Phó Thư ký: SC. Kiên Liên

Thủ quỹ: NS. Khiết Liên

Ủy viên: TT. Giác Đăng, ĐĐ. Giác Ngạn, NS. Tuyết Liên, SC. Nghiêm Liên, SC. Hằng Liên.

4. Ban Hoằng pháp

4.1. Mang tính nội bộ

Trưởng ban: TT. Minh Thành

Phó Trưởng ban Thường trực: HT. Giác Pháp

Phó ban: HT. Giác Ánh, HT. Minh Bửu, HT. Giác Sơn, HT. Giác Trí, TT. Giác Tây.

Thư ký: TT. Giác Tây (kiêm)

Phó Thư ký: TT. Giác Duyên

Ủy viên: HT. Giác Trong, HT. Giác Minh, ĐĐ. Minh Điền, Ni trưởng Tố Liên, Ni Sư Tín Liên, Ni Sư Phụng Liên, Ni Sư Tuệ Liên, Ni Sư Hòa Liên.

4.2. Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương (do Giáo hội đề cử)

1. TT. Minh Thành (TP. HCM) - Phó ban Hoằng pháp Trung ương

2. HT. Giác Pháp (TP. HCM) - Ủy viên Thường trực

3. HT. Giác Nhân (Tiền Giang) - Ủy viên

4. HT. Minh Bửu (Tây Ninh) - Ủy viên

5. HT. Minh Thuấn (Bình Dương) - Ủy viên

6. ĐĐ. Giác Hoàng (TP. HCM) - Ủy viên

7. NS. Phụng Liên (TP. HCM) - Ủy viên

8. NS. Huệ Liên (TP. HCM) - Ủy viên

9. NS. Tuệ Liên (Đồng Nai) - Ủy viên

10. SC. Chương Liên (Long An) - Ủy viên

4.3. Phân ban Hoằng pháp Khất sĩ (do Hệ phái giới thiệu)

1. TT. Giác Tây (Tiền Giang): Giáo đoàn I

2. TT. Giác Đăng (Cần Thơ): Giáo đoàn I

3. HT. Giác Trong (Khánh Hòa): Giáo đoàn III

4. TT. Minh Ngạn (Đồng Nai): Giáo đoàn IV

5. TT. Minh Lực (Bình Dương): Giáo đoàn IV

6. ĐĐ. Giác Phổ (Đăk Lăk): Giáo đoàn III

7. ĐĐ. Giác Nhường (Đăk Nông): Giáo đoàn III

8. ĐĐ. Minh Điệp (TP. HCM): Giáo đoàn VI

9. NS. Tín Liên (NGHPKS)

10. SC. Tâm Tâm (TP.HCM): Phân đoàn 1 Ni giới GĐ IV

11. NS. Kiên Liên (Tây Ninh): NGHPKS

12. NS. Nhơn Liên (Bình Dương): NGHPKS

13. NS. Hạnh Liên (Tây Ninh): Phân đoàn 2 Ni giới GĐ IV

14. SC. Hiếu Liên (Đăk Lăk): Ni giới Giáo đoàn III

15. SC. Duyên Liên (Vĩnh Long): Ni giới Giáo đoàn I

16. SC. Hòa Liên (TP.HCM): NGHPKS

17. SC. Huy Liên (Tiền Giang): NGHPKS

5. Ban Nghi lễ

Cố vấn: HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Dũng (GĐ II)

Trưởng ban: HT. Giác Thuận

Phó ban: HT. Minh Thuấn, HT. Giác Trong, HT. Giác Cảnh, TT. Giác Nguyên

Thư ký: TT. Giác Duyên

Phó thư ký: TT. Giác Nhuận (GĐ VI)

Ủy viên: TT. Giác Thông (GĐ V), ĐĐ. Giác Tín (GĐ I), ĐĐ. Giác Ngạn

6. Ban Tu thư

Trưởng ban: HT. Giác Toàn, HT. Giác Giới

Phó ban: TT. Minh Thành

Phó ban kiêm Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng

Ủy viên: HT. Giác Pháp (GĐ V), HT. Giác Nhân (GĐ V), HT. Giác Minh (GĐ II), TT. Giác Đăng (GĐ I), TT. Giác Duyên (GĐ III). Ni giới Hệ phái: NT. Tố Liên, NT. Khiêm Liên, NS. Tín Liên, NS. Tuệ Liên. Ni giới trực thuộc Tăng: NS. Tuyết Liên, SC. Hiếu Liên (GĐ III), SC. Hiếu Liên (Phân đoàn 1).

7. Ban Truyền thông Thông tin (Ban này vừa thành lập và công nhận trong khóa Bồi dưỡng trụ trì 2017).

Cố vấn: HT. Giác Toàn, HT. Giác Pháp, TT. Minh Thành.

Trưởng ban: ĐĐ. Giác Hoàng.  

Phó ban: ĐĐ. Giác Nhường, NS. Tuyết Liên, NS. Tuệ Liên, SC. Hòa Liên, SC. Nghiêm Liên.

CÁC ỦY VIÊN

* Phụ trách viết code:

- Cư sĩ Tịnh Long và Phật tử Thiện Ngộ

* Đăng tin, bài:

- ĐĐ. Giác Đoan, Phật tử Ngọc Thanh

* Viết tin:

Giáo đoàn I: ĐĐ. Minh Khải

Giáo đoàn II: ĐĐ.Minh Liêm, ĐĐ. Minh Tuế, ĐĐ. Minh Long.

Giáo đoàn III: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Giác Tự, TK. Giác Minh Nguyên, Giác Minh Chương.

Giáo đoàn IV: TK. Minh Anh.

Giáo đoàn V: ĐĐ. Minh Điền, SD. Minh Mẫn.

Ni giới Hệ phái: NS. Phục Liên (Ngọc Phú),SC. Cương Liên (Ngọc Cầu), SC. Nguyên Liên (Ngọc Cơ), SC. Mai Liên (Ngọc Thành), SC. Ngọc Liên (Viên Quang), SC. Chơn Liên (Ngọc Phương), SC. Nghiêm Liên (Ngọc Phương), SC. Trang Liên (Ngọc Long), SC. Trang Liên (Ngọc Thiền), SC. Nhiên Liên (Ngọc Phương), SC. Ngọc Liên (Ngọc Lợi), NC. Liên Hoàng (Ngọc Thiền), NC. Liên Phước (Chùa Thuận Phước).

Ni giới Giáo đoàn III:SC. Hoa Liên.

Ni giới Phân đoàn 1: SC. Minh Liên, SC. Hương Liên, SC. Đào Liên.

Ni giới Phân đoàn 2: SC. Hóa Liên, Thức-xoa Tâm Tuyền.

Hội chúng cố Ni trưởng Ngân Liên:SC. Hòa Liên, SC. Tâm Huệ.

Hải ngoại: ĐĐ. Giác Chinh, ĐĐ. Giác Trí,ĐĐ. Giác Minh Tường.

Một số cư sĩ: Ngọc Chơn, Đông Triều (Đăk Lăk), Diệu Anh– Huỳnh Bích Đào, Ngọc Châu (Bảo Minh Trang).

III. CÁC NGÀY HỌP HỆ PHÁI

Hệ phái có 4 ngày họp thường niên:

1. Ngày 22 tháng Giêng (tưởng niệm Trưởng lão Giác Lý – Trưởng Giáo đoàn V ngày 23).

2. Ngày 17 tháng Tư (tưởng niệm Trưởng lão Tri sự Giác Như ngày 18).

3. Ngày 20 tháng Bảy (sau ngày Tự tứ).

4. Ngày 21 tháng 11 (tưởng niệm Trưởng lão Tăng chủ Giác Tánh ngày 22).

Trụ sở của Hệ phái từ năm 2014 đến nay: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. HCM.

Các ngày họp định kỳ này, các thành viên Ban Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái và Giáo phẩm Hệ phái về họp, như là một trách vụ của hàng lãnh đạo. Ngoài ra, còn có một số ngày họp đột xuất khi có sự kiện trọng đại cần có sự góp ý của chư Tôn đức Giáo phẩm.

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÁC PHIÊN HỌP

- Báo cáo về tình hình tu học của Tăng và Ni đoàn.

- Báo cáo về tình hình các Khóa tu Truyền thống Khất sĩ, 3 tháng An cư, Tự tứ, nếp sống tu học hàng ngày của các đạo tràng.

- Báo cáo về tình hình giáo dục của HPKS qua các lớp Sơ cấp và đang học tại các Học viện.

- Báo cáo về tình hình văn hóa và truyền thông Phật giáo Khất sĩ.

+ Đuốc Sen

+ In ấn các tác phẩm

+ Trang mạng “Đạo Phật Khất Sĩ”

- Báo cáo về tình hình xây dựng các Tổ tích, Tổ đình, trụ sở của Hệ phái, trụ sở Giáo đoàn.

- Thảo luận các vấn đề khác như Tăng sự (giới đàn, giới hạnh...), Giáo dục, Hoằng pháp, Nghi lễ...

- Những sự kiện chính yếu của GHPGVN đã và sẽ tổ chức.

- Định hướng tu tập của Hệ phái và các Phật sự trọng đại trong tương lai gần.

V. NHÌN LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ PHÁI & BAN THƯ KÝ HỆ PHÁI & BAN THƯ KÝ GIÁO ĐOÀN

- Có tổ chức, tinh thần đoàn kết cao.

- Chưa có sự đồng bộ và nhất quán triệt để thực hiện đường lối chủ trương của Tổ sư Minh Đăng Quang.

- Các ban như Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử, Tu thư đã được thành lập, nhưng chưa vận hành tốt.

- Ban Thư ký các Giáo đoàn báo cáo mỗi năm một lần đầy đủ các phương diện Phật sự lên chư Tôn đức Giáo phẩm vào ngày 20 tháng Bảy mỗi năm. Ni giới Hệ phái cần có báo cáo bằng văn bản như chư Tăng để đảm bảo tính chính xác về thông tin.

- Các vị trong Ban Thư ký Hệ phái và Thư ký của từng Giáo đoàn nên thực hiện hết chức năng của Hệ phái và Giáo đoàn giao phó. Nghĩa là các vị Thư ký của Hệ phái phải là người trình bày và tư vấn chư Tôn đức các vấn đề trọng đại, mang tầm Hệ phái để chư Tôn đức xét duyệt và định hướng hoạt động trong tương lai. Các vị trong Ban Thư ký Giáo đoàn (thành viên của Giáo phẩm Hệ phái) nên truyền đạt, phổ biến các thông tin, chỉ đạo của Giáo phẩm Hệ phái về từng Giáo đoàn để thực hiện.

- Để tiện trong việc lưu trữ, ngoài in ấn trên trang A4, chư Tôn đức Tăng Ni thư ký các Giáo đoàn, hoan hỷ gởi báo cáo về HT. Giác Pháp và ĐĐ. Giác Hoàng bằng file điện tử để dễ quản lý và tiện trong việc tra cứu thông tin.

- Trong các khóa Bồi dưỡng trụ trì, các bài nghiên cứu, thuyết trình gởi về Hệ phái rất muộn so với hạn chót nộp bài hoặc không có bài.

- Chư Tôn đức có chủ trương đối với các Phật sự phải và sẽ thực hiện, nhưng chưa hoặc ít có người thể hiện sự quyết tâm trong các công tác Phật sự ấy.

VI. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH XƯNG HÔ, VĂN HÓA HỆ PHÁI

- Thời Tổ còn sinh tiền, chư Tôn đức Tăng Ni được đặt pháp danh tương đối nhất thống, đều lấy chữ “Giác” hoặc chữ “Liên” làm họ. Đến thời các đức Thầy, có đoàn vẫn lấy họ “Giác” hoặc “Minh” làm họ. Trong những năm gần đây, các Giáo đoàn đặt pháp danh cho đệ tử mang tính tự phát. Có đoàn lấy họ là “Minh”, “Giác Minh”, “Giác Đăng”, “Minh Đăng”, “Tâm”, “Tịnh”...

- Pháp danh được ghi trong văn bản và xưng tôn trong Hệ phái không dùng chữ “Thích” phía trước đối với chư Tăng, và “Thích Nữ” đối với chư Ni. Ngoài trừ trong các văn bản gởi Giáo hội hoặc các vị tham gia trong Giáo hội, thể hiện sự hòa hợp... Trong văn bản hành chánh, có thể ghi giới phẩm hoặc giáo phẩm trước tên của người đó cũng được, ví dụ: TK. Giác A, TKN. B Liên.

- Không cần thiết phải xưng tán thượng Giác hạ ... như Phật giáo Trung Quốc. Vì cách viết văn tự Trung Quốc là từ trên xuống dưới, trong khi đó chữ viết của chúng ta là từ trái sang phải. Nếu bắt chước Trung Quốc phải là tiền Giác hậu....

Do đó, tôn xưng đúng cách và trân trọng nên là Hòa thượng đạo hiệu Giác...

- Hệ phái chưa quy định tiêu chuẩn nào được gọi là Thiền viện, Pháp viện, Tịnh xá... dẫn đến tình trạng một số trú xứ đặt tên trụ xứ có vẻ quá to tát, không xứng tầm với danh xưng của ngôi già lam đó.

- Một số vị chưa ý thức được tác dụng của hình ảnh trong văn hóa, truyền thông thông tin. Do đó, các hình ảnh trên facebook, zalo không có tác dụng tích cực đến quần chúng, mà ngược lại làm xói mòn tâm đạo của Phật tử.

- Một số Tăng Ni sinh ngày nay nhưng không gắn bó với Hệ phái làm công tác Phật sự như văn hóa, truyền thông, hoằng pháp... mà tự tách mình riêng ra khỏi cộng đồng, chỉ sinh hoạt với Hệ phái trên danh nghĩa.

- Bài vở nghiên cứu và tin tức cộng tác với “Đuốc Sen” chưa được phong phú. Mặc dù số lượng Tăng Ni được đào tạo ở các trường Phật học khá đông, nhưng người thực hiện các chương trình văn học, văn hóa, truyền thông còn rất ít.

- Nhiều vị tham gia học Phật và thế học còn mang tính tự phát. Quý chư Tôn đức chưa định hướng và thật sự chưa có quy định cụ thể đối với những ai đủ tiêu chuẩn để học lên.

VII. KẾT LUẬN

Kính bái bạch chư Tôn thiền đức,

Nhiệm kỳ 5 năm (2012 – 2017) sắp kết thúc. Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã nỗ lực làm các Phật sự và kiện toàn tổ chức Hệ phái trong điều kiện có thể. Các mặt khiếm khuyết trong tổ chức vẫn còn, như là một điều không thể tránh khỏi trong bối cảnh Tăng đoàn và xã hội ngày nay.

Hy vọng rằng, nhiệm kỳ sau, tổ chức Hệ phái sẽ kiện toàn hơn nữa về nhiều mặt, góp phần vận chuyển bánh xe Pháp của đức Phật và góp phần thắp sáng ngọn đèn thiền của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan