CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Danh sách chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ tham gia công tác TW GHPGVN nhiệm kỳ 2017 – 2022

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG NI HỆ PHÁI KHẤT SĨ
THAM GIA CÔNG TÁC TRUNG ƯƠNG, CÁC BAN, VIỆN VÀ BTS GHPGVN CÁC TỈNH, THÀNH NHIỆM KỲ 2017 – 2022

ĐƠN VỊ

CHƯ TÔN ĐỨC

THAM GIA CÔNG TÁC GIÁO HỘI

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH TRUNG ƯƠNG GHPGVN

GĐ I

Hòa thượng Giác Nhường

- Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN
- Chứng minh Viện NCPHVN

- Chứng minh BTS GHPGVN TP. Cần Thơ

GĐ I

Hòa thượng Giác Giới

- Phó Thư ký HĐCM GHPGVN

- Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

GĐ IV

Hòa thượng Giác Tường

- Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN
- Chứng minh Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

GĐ IV

Hòa thượng Giác Phúc

- Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

Hòa thượng Giác Ngộ

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

GĐ IV

Hòa thượng Giác Lai

- Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ V

Hòa thượng Giác Cầu

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

GĐ V

Hòa thượng Giác Hà

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Chứng minh BTS GHPGVN TP. HCM

GĐ II

Hòa thượng Giác Thanh

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

GĐ I

Hòa thượng Giác Dũng

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh An Giang

GĐ IV

Hòa thượng Giác Truyền

- Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ IV

Hòa thượng Giác Vạn

- Thành viên HĐCM GHPGVN

GĐ V

Hòa thượng Giác Minh

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre

GĐ IV

Hòa thượng Minh Hồng

- Thành viên HĐCM GHPGVN

- Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng

HĐTS TRUNG ƯƠNG GHPGVN & CÁC BAN, VIỆN

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG

GĐ IV

Hòa thượng Giác Toàn

- Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN
- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN

- Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP. HCM
- Cố vấn Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư
- Chứng minh Ban Hoằng pháp T.Ư
- Chứng minh và Cố vấn Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư
- Chứng minh Ban Kinh tế Tài chính T.Ư
- Chứng minh Ban Từ thiện xã hội T.Ư

- Ủy viên Hội đồng tư vấn Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQVN

GĐ V

Hòa thượng Giác Pháp

- Ủy viên HĐTS GHPGVN
- Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư (đặc trách HP Khất sĩ)
- Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự T.Ư

- Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM

- Phó ban Tăng sự GHPGVN TP. HCM

- Ủy viên MTTQVN TP. HCM

- Ủy viên Hội đồng Tư vấn Dân Tộc - Tôn Giáo UBMTTQ TP. HCM

- Ủy viên MTTQVN phường 13, Q. 6, TP. HCM

- Đại biểu HĐND phường 13, Q.6, TP. HCM

GĐ IV

Hòa thượng Minh Bửu

- Ủy viên HĐTS GHPGVN
- Phó Trưởng Ban Tăng sự T.Ư
- Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư

- Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tây Ninh

GĐ V

Hòa thượng Giác Nhân

- Ủy viên HĐTS GHPGVN
- Phó Trưởng Ban Pháp chế T.Ư
- Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Tiểu ban Phật tử KS Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư
- Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp T.Ư

- Phó BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang

GĐ V

Hòa thượng Giác Cảnh

- Ủy viên HĐTS GHPGVN

- Ủy viên Ban Kiểm soát T.Ư

- Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng

GĐ IV

Thượng tọa Minh Thành

- Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN
- Viện phó đặc trách ĐTKVN VNCPHVN
- Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Sau Đại học Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư
- Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư

- Ủy viên HĐĐH, Hội đồng Khoa học - Đào tạo, kiêm Trưởng khoa Hoằng pháp Học viện PGVN tại TP. HCM  

GĐ III

Thượng tọa Giác Tiến

- Ủy viên HĐTS GHPGVN

- Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

GĐ III

Thượng tọa Giác Hoàng

- Ủy viên HĐTS GHPGVN
- Phó Trưởng Ban Văn hóa T.Ư
- Tổng Thư ký Viện NCPHVN

- Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng HVPGVN tại TP.HCM
- Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư
- Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư

- Ủy viên HĐĐH, Hội đồng Khoa học - Đào tạo kiêm Trưởng khoa Đào tạo từ xa Học viện PGVN tại TP.HCM

GĐ IV

Đại đức Minh Liên

- Ủy viên HĐTS GHPGVN (dự khuyết)

- Giảng viên Trường Trung cấp Phật học TP. HCM

CHƯ TÔN ĐỨC NI

NGKS

Ni trưởng Tố Liên

- Ủy viên HĐTS GHPGVN
- Cố vấn Phân ban Ni giới T.Ư
- Ủy viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư

- Phó phân Ban Từ thiện HP Ban Từ thiện xã hội T.Ư

- Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ

NGKS

Ni sư Tín Liên

- Ủy viên HĐTS GHPGVN
- Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư
- Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư
- Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư

- Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN TP. HCM

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCNVN

- Ủy viên TWMTTQVN (nhiệm kỳ 6, 7, 8)

NGKS

Ni sư Phụng Liên

- Ủy viên HĐTS GHPGVN
- Ủy viên Thường trực VNCPHVN
- Ủy viên Ban Kiểm soát T.Ư
- Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Ủy viên Ban chấp hành HLHPNVN TP. HCM

- Ủy viên MTTQVN TP. HCM

NGKS

Ni sư Hòa Liên

- Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN
- Thư ký Văn phòng 2 T.Ư
- Thủ quỹ Ban Hoằng pháp T.Ư
- Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự T.Ư
- Phó trưởng Ban Kiểm soát T.Ư
- Phó Thư ký kiêm Phó VP Thường trực và Thủ quỹ Ban Pháp chế T.Ư
- Chánh Thư ký - Thủ quỹ Ban Kinh tế Tài chính T.Ư
-Thủ quỹ Ban Từ thiện xã hội T.Ư
- Phó Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư

NGKS

Ni sư Tuệ Liên

- Ủy viên HĐTS GHPGVN
- Ủy viên Thường trực VNCPHVN
- Ủy viên Ban Tăng sự T.Ư
- Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư

- Ủy viên thường trực VNCPHVN

- Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Việt Nam (thuộc Viện nghiên cứu PHVN)

- Phó trưởng khoa Trung văn – Giảng viên Học viện PGVN tại TP.HCM

- Ủy viên Giám luật PBNG tỉnh Đồng Nai

CÁC BAN, PHÂN BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG

CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG

GĐ III

Hòa thượng Giác Minh

- Phó trưởng Tiểu ban Phật tử Khất sĩ Ban HDPT T.Ư

GĐ IV

Hòa thượng Minh Ngạn

- Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát T.Ư

- Phó Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai

- Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai

GĐ I

Hòa thượng Giác Minh

- Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư

- Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh An Giang

- Trưởng ban BTS GHPGVN huyện Châu Phú, An Giang

- Ủy viên MTTQVN huyện Châu Phú, An Giang

GĐ IV

Thượng tọa Minh Lộc

- Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư (phụ trách Khất sĩ)

-  Uỷ viên BTS GHPGVN TP. HCM

- Phó BTS GHPGVN Q. Bình Thạnh, TP. HCM

- Uỷ viên MTTQ P. 5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

- Đại biểu HĐND phường 5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

GĐ III

Thượng tọa Giác Duyên

- Ủy viên Ban Nghi lễ T.Ư

- Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư

- Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo VNCPHVN

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Phó BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Trưởng ban Giáo dục GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Gia Lai

GĐ VI

Thượng tọa Giác Nhuận

- Phó Thường trực Phân ban Ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo Khất sĩ T.Ư

- Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM.

- Ủy viên Ban Pháp chế Phật giáo TP. HCM.

- Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Q. 6, TP. HCM

- Trưởng ban Từ thiện BTS GHPGVN huyện Chơn Thành, Bình Phước

GĐ III

Thượng tọa Giác Hiền

- Ủy viên Thường trực Ban Văn hóa T.Ư

- Phó BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Phó Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Đại biểu HĐND TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Đại biểu HĐND phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai

- Ủy viên  UBMTTQVN TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Ủy viên  UBMTTQVN phường Yên Thế, TP.Pleiku

GĐ V

Thượng tọa Giác Thông

- Ủy viên Ban Nghi lễ T.Ư

- Phó BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

GĐ III

Thượng tọa Giác Phổ

- Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư

- Phó BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

- Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

GĐ III

Đại đức Giác Nhường

- Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông T.Ư (đặc trách Khất sĩ)
- Phó Văn phòng VNVPHVN
- Ủy viên Ban Văn hóa T.Ư

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Thư ký Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Thư ký Ban Pháp chế GHPGVN tỉnh Đăk Nông

GĐ III

Đại đức Giác Liêm

- Ủy viên Ban Kiểm soát T.Ư

- Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Trưởng BTS GHPGVN huyện Iagrai, Gia Lai

- Giáo thọ Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai

- Đại biểu HĐND huyện Iagrai, Gia Lai

- Uỷ viên MTTQVN huyện Iagrai, Gia Lai

- Thường trực Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Iagrai, Gia Lai

GĐ VI

Đại đức Minh Sỹ

- Ủy viên Phân ban Từ thiện Phật giáo Khất sĩ T.Ư

- Ủy viên Ban Văn hóa GHPGVN TP. HCM

- Phó Thư ký BTS GHPGVN Q. 6, TP. HCM

- Trưởng ban Văn hóa BTS GHPGVN Q. 6, TP. HCM

- Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội - HĐND - P.12, Q. 6, TP. HCM

- Ủy viên MTTQVN phường 12, Q. 6, TP. HCM

GĐ VI

Đại đức Huệ Chơn (Minh Đăng)

- Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông T.Ư

- Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh

- Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh

- Trưởng ban Thông tin Truyền thông tỉnh Tây Ninh

- Phó Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Tây Ninh

- Chánh Thư ký Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh

- Phó BTS GHPGVN huyện Châu Thành, Tây Ninh

- Đại biểu HĐND xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh

- Ủy viên MTTQVN xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tây Ninh

GĐ IV

Đại đức Minh Khải

- Ủy viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư

- Trưởng ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Kiên Giang

- Trưởng BTS GHPGVN huyện Hòn Đất

- UV MTTQVN TP. Rạch Giá

- UV MTTQVN huyện Hòn Đất

- Đại biểu HĐND huyện Hòn Đất

GĐ I

Đại đức Minh Tịnh

- Ủy viên Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử T.Ư

- Ủy viên BTS GHPGVN TP. Cần Thơ

- Phó Thường trực Ban HDPT GHPGVN TP. Cần Thơ

CHƯ TÔN ĐỨC NI

NGKS

Ni trưởng Tràng Liên

- Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

- Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư

NGKS

Ni trưởng Tân Liên

- Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự T.Ư
- Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư

- Chứng minh PBNG tỉnh Tiền Giang

- Chứng minh Ban Từ thiện PG tỉnh Tiền Giang

NGGĐIV

Ni trưởng Mai Liên

- Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư

- Phó ban Thường trực

- Phó ban Giám luật Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT

- Đại biểu HĐND thị trấn Long Hải

- Thành viên MTTQVN thị trấn Long Hải

- Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Long Điền

NGGĐ IV

Ni trưởng Châu Liên

- Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư

- Phó trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Tây Ninh

- Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tây Ninh

NGKS

Ni trưởng Gương Liên

- Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính T.Ư

- Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An

- Phó BTS GHPGVN TP. Tân An

- Ủy viên MTTTQ tỉnh Long An

- Phó PBNG tỉnh Long An

- Ủy viên BCH HLHPN tỉnh Long An

- Ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ

- Ủy viên Ban KTTC T.Ư GHPGVN

NGKS

Ni trưởng Chúng Liên (Quảng Nam)

- Ủy viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư
- Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư

- Trưởng Ban Từ thiện GHPG Quảng Nam

- Ủy viên Ban Từ thiện xã hội TƯ GHPGVN

- Ủy viên PBNG T.Ư

- Phó Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam.

- Trưởng Ban Từ thiện BTS tỉnh Quảng Nam

- Thường vụ Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam

- Phó chủ tịch Hội Từ thiện TP. Tam Kỳ (1994-2020)

NGGĐ IV

Ni trưởng Tuyết Liên

- Ủy viên Tiểu ban Phật tử HPKS T.Ư

- Ủy viên  BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Phó ban Kinh tế - Tài chính GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Ủy viên Văn hóa GHPGVN tỉnh Tiền Giang

- Phó trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang - Đặc trách Hệ phái Khất sĩ

NGKS

Ni sư Huệ Liên

- Phó Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư
- Ủy viên Thường trực VNCPHVN
- Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư
- Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư

- Thủ quỹ Ban PG Quốc Tế GHPGVN TP. HCM

- Phó trưởng khoa Hoằng pháp HVPGVN tại TP. HCM

- Giảng viên khoa Hoằng pháp và khoa Triết học HVPGVN tại TP. HCM

NGKS

Ni sư Trí Liên

- Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư

- Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Đồng Nai

- Ủy viên PBNG T.Ư

- Ủy viên VNCPHVN

- Phó Giám đốc Trung tâm Phiên dịch Phật học Anh-Việt

- Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

- Giáo thọ sư Lớp Trung cấp Phật học trường TCPH tỉnh Đồng Nai

- Giáo thọ sư Lớp sơ cấp Phật học quận Gò Vấp – Điểm học Tịnh xá Ngọc Phương

NGKS

Ni sư Nguyện Liên

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Ủy viên Thường trực VNCPHVN

- Phó giám đốc TT Phật học Hán truyền VNCPHVN

- Giáo thọ sư Lớp Trung cấp Phật học trường TCPH tỉnh Đồng Nai

NGGĐIV

Ni sư Phấn Liên

- Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính T.Ư

- Ủy viên Phân ban Từ thiện HPKS T.Ư

- Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh tỉnh BR-VT

- Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh BR-VT

- Ủy viên Ban Giáo dục tỉnh BRVT - Giáo thọ Trường TCPH Đại Tòng Lâm

- Phó Thư ký Phân ban Ni giới tỉnh BR-VT

- Chánh Thư ký BTS GHPGVN, TP. Bà Rịa

- Ủy viên BMTTQVN thành phố Bà Rịa

- Ủy viên BMTTQVN phường Long Tâm, TP. Bà Rịa

NGKS

Ni sư Liên Thắng

- Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính T.Ư

NGGĐ IV

Ni sư Kiến Liên

- Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính T.Ư

NGKS

Ni sư An Liên

- Ủy viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư

NGKS

Ni sư Nguyệt Liên

- Ủy viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư

NGKS

Ni sư Hiệp Liên (Trà Vinh)

- Ủy viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư

NGKS

Ni sư Châu Liên

- Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư

NGGĐ III

Sư cô Liên Hòa

- Ủy viên Thường trực VNCPHVN

- Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai

NGKS

Sư cô Liên Trí

- Ủy viên Thường trực VNCPHVN

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP.HCM

NGKS

Sư cô Đạt Liên

- Ủy viên Ban Văn hóa T.Ư

- Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai

- Phó ban Văn hóa PG tỉnh Đồng Nai

- Ủy viên Ban Giáo dục PG tỉnh Đồng Nai

- Ủy viên Ban Hoằng pháp PG tỉnh Đồng Nai

- Ủy viên Ban PG Quốc tế PG tỉnh Đồng Nai

- Ủy viên PBNG tỉnh Đồng Nai

- Phó Văn phòng BTS PG tỉnh Đồng Nai

- Ủy viên BTS GHPGVN TP. Biên Hòa

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Giáo thọ sư Trường TCPH tỉnh Đồng Nai

- Ủy viên Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

- Thành viên MTTQ phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

- Thành viên Hội LHPN phường Thống Nhất

NGKS

Sư cô Thảo Liên

- Ủy viên Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

- Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

- Giáo thọ sư Lớp Trung cấp Phật học trường TCPH tỉnh Đồng Nai

- Giáo thọ sư Lớp sơ cấp Phật học quận Gò Vấp

NGKS

Sư cô Hạnh Liên

- Ủy viên Viện Nghiên cứu PHVN

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Ủy viên Tiểu ban Hướng dẫn PT HPKS Ban Hướng dẫn PT T.Ư

- Thư ký Ban Điều hành - Giáo thọ sư Lớp Trung cấp Phật học trường TCPH tỉnh Đồng Nai

- Giáo thọ sư Lớp sơ cấp Phật học quận Gò Vấp

NGKS

Sư cô Nghiêm Liên

- Ủy viên Ban TTTT T.Ư GHPGVN

- Ủy viên Tiểu ban Phật tử Khất sĩ Ban HDPT T.Ư

- Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo VNCPHVN

- Trưởng Bộ môn Hoa văn Khoa Trung văn – Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM

- Giảng viên lớp Cao đẳng Trường TCPH Đồng Nai

- Giáo thọ sư Lớp Trung cấp Phật học trường TCPH tỉnh Đồng Nai

NGKS

Sư cô Tiến Liên (BR-VT)

- Ủy viên Ban Từ thiện xã hội T.Ư

CÁC PHÂN BAN, TRUNG TÂM, HỌC VIỆN TRỰC THUỘC BAN, VIỆN TRUNG ƯƠNG

CHƯ TÔN ĐỨC NI

NGKS

Ni sư Kiên Liên

- Ủy viên Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử HP - Ban Hướng dẫn nam nữ Phật tử T.Ư

- Giảng viên khoa Trung văn HVPGVN tại TP. HCM

- Phó Phòng học vụ Trường TCPH tỉnh Tây Ninh

- Giáo thọ sư Lớp Trung cấp Phật học trường TCPH tỉnh Đồng Nai

NGGĐ IV

Sư cô Hiếu Liên

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Ủy viên Trung tâm Nghiên cứu PGVN thuộc VNCPHVN

NGGĐ IV

Sư cô Tâm Tâm

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Ủy viên Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới PGVN

NGKS

Sư cô Nhật Liên

- Giảng viên HVPGVN tại TP. HCM

NGGĐ IV

Ni sư Tiến Liên

- Phó Phân ban Từ thiện HPKS T.Ư

- Trưởng ban Từ thiện-Xã hội GHPGVN tỉnh BR-VT

NGGĐ IV

Ni sư Chánh Liên

- Ủy viên Phân ban Từ thiện HPKS T.Ư

NGKS

Sư cô Huy Liên

- Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư

NGGĐ IV

Sư cô Nhẫn Liên

- Ủy viên Phân ban Từ thiện HPKS T.Ư

NGGĐ IV

Sư cô Tùng Liên

- Ủy viên Phân ban Từ thiện HPKS T.Ư

NGGĐ IV

Sư cô Thuần Liên

- Ủy viên Phân ban Từ thiện T.Ư

- Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh BR-VT

- Ủy viên Ban HDPT tỉnh BR-VT

- Trưởng ban HDPT huyện Long Điền

- Phó Phân ban Ni giới huyện Long Điền

- Thư ký BTS GHPGVN thị trấn Long Hải

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan