CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngọn đèn chánh pháp

NGỌN ĐÈN CHÁNH PHÁP

Con thành kính dâng đức Tổ Sư nhân kỷ niệm 99 năm

ngày Khánh đản của Người.

 

Có ngọn đèn Chánh pháp.

Tỏa rạng giữa trời đêm.

Xua tháng ngày tăm tối.

Xóa mây mù lầm than.

 

Có Người đi mở lối.

Đem ánh Đạo vào đời.

Thức tâm kẻ mê mờ.

Tỉnh giác người lạc bước.

 

Có Người con Khất sĩ.

Nối truyền Phật - Tăng xưa.

Hạnh trì bình khất thực.

Du hóa khắp muôn phương.

 

Có ngọn đèn Chánh pháp.

MINH- thể tánh sáng trong.

ĐĂNG- đèn tuệ chiếu soi.

QUANG- sáng bừng Chơn lý.

 

Có hoa sen vươn thẳng

Khỏi mặt nước bùn nhơ.

Sống trong đời ô nhiễm.

Mà thanh tịnh, chơn như.

 

Lời nói như hoa sen.

Việc làm như lá sen.

Tâm ý như gương sen.

Đó là lời Tổ dạy.

Năm tháng chẳng mờ phai.

 

Có ngọn đèn Chánh pháp.

Sáng mãi với thời gian.

Soi dấu chân Khất sĩ .

Cõi nhân gian ơn Người !

                                                             (26 tháng 9 năm Tân Sửu - Dương lịch 2021)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: