CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nguyện lực của đệ tử

Con nguyện theo Thầy vĩnh kiếp luôn

Đến khi đạo quả được tròn vuông

Bước đi giáo hóa cùng sanh chúng

Ngồi lại mở bày Pháp lý tuôn

Nắm lấy nhành dương phăng tận gốc

Ôm bình tịnh thủy quyết vào nguồn

Thân này dù chết, nguyền đâu chết

Để cảnh tỉnh đời những tiếng chuông.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: