CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sống mãi muôn đời

To su Minh Dang Quang

ĐỨC nguyền độ chúng cõi ta bà

SƯ TỔ chân trần dặm chốn xa

MINH hiện y vàng theo lối cũ

ĐĂNG chuyền bát đất hiển thời qua

QUANG ngời chánh đạo nguồn Chơn Lý

SỐNG tỏ từ bi pháp Phật đà

MÃI sáng soi dìu người thức tỉnh

MUÔN ĐỜI ngọn đuốc trải đường hoa.

* Chú thích:

Chuyền = nối lại

Đường hoa = những gì Tổ để lại nghe lời ai thực hành được, dù ít hay nhiều tâm họ cũng được giải thoát như đi trên con đường đầy hoa.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: