CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tạ của Ban Tổ chức Đại lễ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh,

Kính lạy đức Tổ sư Minh Đăng Quang thùy từ chứng giám,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni các Giáo đoàn,

Kính bạch đại chúng Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

TT. Giác Nguyên đại diện Ban Tổ chức đọc lời cảm tạ

Đại lễ Tưởng niệm 65 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng và Khánh thành Tổ dình Minh Đăng Quang đến đây được viên mãn.

Sự kiện trọng đại này được thành tựu là nhờ sự chỉ đạo của Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, theo đó Giáo đoàn I chúng con tổ chức.

Trước nhất và trước hết, chúng con xin thành kính cảm đội ơn đức của quý Ngài.

Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm các Giáo đoàn đã hỗ trợ chúng con trong Ban Tổ chức, nhờ đó mà chương trình được thực hiện tốt đẹp cho đến ngày hôm nay.

Chúng con xin thành kính cảm ơn chư Tôn đức Tăng Ni trong 28 tiểu ban đã hỗ trợ tích cực mọi mặt, trong suốt thời gian chuẩn bị và 3 ngày đại lễ, nhờ đó sự kiện trọng đại này mới được thành tựu.

Trong giờ phút thiêng liêng, trang nghiêm này, chúng con  cũng xin hướng về chư Tôn đức Giáo phẩm Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã hoan hỷ, cho phép Hệ phái được tổ chức sự kiện trọng đại này.

Chúng tôi cũng xin chân thành tri ân các cấp Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho chúng tôi được tổ chức trọng thể và giữ gìn an ninh trật tự trong 3 ngày qua.

Chúng tôi cũng xin tri ân các cơ quan báo đài: Phật sự online, báo Giác Ngộ, các thông tấn báo chí đã đến đưa tin trực tiếp và trên các trang mạng.

Chúng tôi cũng xin tri ân đến với quý Phật tử thập phương đã hỗ trợ tịnh tài, tịnh vật, các Ban ẩm thực và nước uống ở TP. Hồ Chí Minh, Đà Lạt và các miền tịnh xá trong Giáo đoàn I đã hỗ trợ phục vụ hết lòng trong 3 ngày qua.

Chúng tôi cũng không quên cảm ơn các tình nguyện viên từ các nơi đã nghe lời hiệu triệu của chúng tôi trở về Tổ đình phụng sự, hỗ trợ Ban Tổ chức Đại lễ chu toàn mọi việc trong 3 ngày qua.

Tuy nhiên, trong suốt những ngày qua, Ban Tổ chức vẫn còn nhiều vấn đề bất cập về điện nước sinh hoạt, thực phẩm,… Kính mong chư Tôn thiền đức từ bi hoan hỷ hỷ xả cho.

Kính mong quý Phật tử, các đơn vị thông tấn truyền thông, báo chí cũng hoan hỷ cho những bất cập mà một tổ chức trọng thể này không sao tránh khỏi thiếu sót.

Trước khi dứt lời, một lần nữa chúng con xin thành kính cảm niệm công đức của chư Tôn đức nhị bộ Tăng Ni. Cầu nguyện quý Ngài Phật sự viên thành, viên mãn trên con đường hóa duyên và tu tập.

Kính chúc quý Chính quyền các cấp  được nhiều an vui trên con đường phụng sự xã hội, góp phần cho đất nước ngày một phồn vinh, thịnh vượng.

Kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia đình luôn an lành trong Chánh pháp.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT TÁC ĐẠI CHỨNG MINH

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan