CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời tưởng niệm của Ni giới Khất sĩ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính lạy Đức Tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng Chứng minh,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa chư vị khách quý,

Thưa quý Phật tử,

Trong không khí long trọng, trang nghiêm của ngày Đại lễ Tưởng niệm Tổ sư vắng bóng lần thứ 65, toàn thể chư Tăng Ni và tín đồ Hệ phái Khất sĩ với tâm thành kính đảnh lễ Đức Tổ sư. Chúng con xin được phép thay mặt Ni giới Hệ phái Khất sĩ, kính dâng đôi dòng tưởng niệm Đức Tổ sư, Người đã để lại những ân đức và đạo nghiệp cao cả cho chúng con thừa hưởng ngày hôm nay.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa liệt quí vị,

Nhớ năm xưa, khi Đức Tổ sư đại ngộ đạo mầu, khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, là một trong những truyền thống biệt truyền của Phật giáo Việt Nam tại miền Nam nước Việt vào giữa thế kỷ 20 (1944). Buổi đầu tiên khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ, với biết bao gian nan thử thách, nhưng Đức Tổ sư đã vượt lên tất cả, đem ánh đạo vàng truyền bá khắp nơi nơi, khuyên người trì trai giữ giới, thành lập đạo tràng, thiện nam tín nữ lớp lớp hàng hàng quy y Tam bảo, phát nguyện xuất gia, sống đời phạm hạnh, tam y nhất bát, lập thành Giáo hội đạo tràng, du phương hành đạo. Quả thật:

Thương sanh chúng trần ai đau khổ

Phát Bồ-đề khắp chỗ ruỗi giong

Đội trời đạp đất chân không

Bát cơm từ ái tấm lòng từ bi.

Do quán triệt được Chân lý của sự sống, nhận chân được mối quan hệ hữu cơ giữa người và người, giữa người và tất cả chúng sanh, Đức Tổ sư luôn  kêu gọi mọi người “Nên tập sống chung tu học”; khuyến khích mọi người hãy cùng chung xây dựng một cõi đời đạo đức, một cõi Phật tại nhân gian, một cuộc sống an vui hạnh phúc cho nhân loại ngay tại trần thế này bằng cách: “Mỗi người phải biết chữ, mỗi người phải thuộc giới, mỗi người phải tránh ác, mỗi người phải làm thiện”. Ngoài ra, Đức Tổ sư còn chủ trương và khuyến hóa chư đệ tử với quan niệm: “Ta là tất cả, tất cả là ta, ta sống cho tất cả, tất cả sống cho ta”.

Kể từ đó, bóng y vàng phất phới khắp non sông. Thế rồi, vào ngày mùng một tháng hai năm Giáp  Ngọ (1954) Đức Tổ sư vắng bóng, Giáo hội Khất sĩ vắng bóng bậc Tổ sư tôn kính. Tuy Đức Tổ sư đã vắng bóng, nhưng chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ vẫn một lòng vâng giữ lời dạy của Đức Tổ sư, tiếp bước du phương hành đạo, truyền bá Chánh pháp cho đến ngày hôm nay.

Kính bạch Đức Tổ sư,

Kể từ ngày Đức Tổ sư vắng bóng, đến nay đã trải qua 65 mùa mai vàng thay cánh, 65 năm chúng con mất đi một bậc lãnh đạo tinh thần cao quí. Tất cả hàng đệ tử chúng con phút phút giờ giờ, trông trông tưởng tưởng, không bút mực hay ngôn từ nào có thể diễn tả cho cùng tận nỗi niềm thành kính tri ân và mong ngày Đức Tổ sư trở về trong ánh quang minh rạng rỡ.

Kế thừa sự nghiệp cao cả của Đức Tổ sư, tiếp nối ngọn đèn Chánh pháp, tất cả chư Tôn đức Trưởng lão, Tăng Ni trong Hệ phái đã chung sức chung lòng, đoàn kết hòa hợp, quyết tâm phát triển Hệ phái Khất sĩ ngày một vững mạnh, trang nghiêm trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam và xã hội, cũng như vươn ra cùng thế giới. Vì thế, trong quá trình tu tập, hành đạo, dưới sự lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư Tôn đức Trưởng lão Hệ phái, Ni giới chúng con đã nỗ lực tự thân trong từng sát na, khắc kỷ tự tâm, giữ gìn giới luật, nỗ lực tiến tu, hoàn thành các Phật sự mà Giáo hội và Hệ phái giao phó, nhất là trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, trong đó có nét đẹp truyền thống của Hệ phái Khất sĩ, truyền thống Y Bát chơn truyền mà Đức Tổ sư đã thực hành, đã làm sống lại hình ảnh Khất sĩ của Đức Phật thuở xưa, hình ảnh một nhà Sư thân đắp y vàng, tay ôm bình bát đất, đi khất thực vào mỗi buổi sáng, trưa độ ngọ dưới cội cây, chiều thuyết pháp giảng kinh…

Dòng đời xoay chuyển, trăng lặn hoa tàn, các bậc cao Tăng thạc đức, đại đệ tử của Đức Tổ sư lần lượt thoát trần Cao đăng Phật quốc, nhưng giáo pháp Khất sĩ vẫn được kế thừa và phát triển vững mạnh, từ số lượng Tăng tín đồ trong nước và nước ngoài, cho đến nội dung tu học cũng như trong tất cả các sinh hoạt Phật sự. Đặc biệt, hầu hết các ngôi Tịnh xá trong Giáo hội đều được trùng tu tôn tạo, xây dựng khang trang xứng tầm ngôi già-lam tịnh cảnh, ngôi trường đạo đức của thế gian; gương cầu học cần tu vẫn tiếp tục khuyến khích không ngừng, Tăng tín đồ ngày một thêm đông, cõi đạo tràng ngày thêm hưng thịnh. Đây là những thành quả tốt đẹp cao thượng mà Tăng Ni, Phật tử thành kính cung dâng Đức Tổ sư nhân ngày Đại lễ Tưởng niệm Đức Tổ sư vắng bóng, ngưỡng mong báo đáp ân đức sâu dày của bậc Đại ân khai sáng Chánh pháp trong muôn một.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa liệt quý vị,

Sự hiện diện của Đức Tổ sư trong cuộc đời quá ngắn ngủi, nhưng tầm ảnh hưởng của Ngài vô cùng quan trọng, vô cùng thẩm sâu và chan hòa bất tận. Vì Đức Tổ sư đã đi bằng tâm, nói bằng tâm và hành động bằng tâm, nên tâm tâm tương ứng. Với Pháp thân vô biên, Pháp giới vô tận, Đức Tổ sư hiện hữu khắp muôn nơi, trong tất cả và siêu việt tất cả.

Vì vậy, chúng ta tổ chức Đại lễ Tưởng niệm ngày Đức Tổ sư vắng bóng, không phải chỉ để tưởng nhớ Ngài, mà là dịp để Tăng tín đồ Hệ phái cùng nhau ôn lại những lời dạy cao quý của Ngài, trao đổi kinh nghiệm hành đạo, đặc biệt Tăng Ni, Phật tử trong Hệ phái thể hiện sự đoàn kết hòa hợp, đồng tâm nhất trí làm cho ánh đạo vàng Khất sĩ chiếu rạng khắp muôn phương.

Trong ngày lễ trọng đại này, toàn thể Ni giới chúng con nhất tâm phát nguyện:

Một lòng đoàn kết quyết giồi trau

Chánh pháp tuyên dương ánh đạo mầu

Rạng rỡ Ni lưu dòng họ Thích

Viên thành hạnh nguyện thật thanh cao.

 

Mỗi bậc chân tu mỗi đóa sen,

Hân hoan lễ hội khắp mọi miền

Kính dâng Giới hạnh thay hoa quả

Tổ chứng chúng con vẹn tâm nguyền.

Ngưỡng nguyện Đức Tổ sư thùy từ chứng giám.

 

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý liệt vị,

Trong giờ phút thiêng liêng, trang trọng này, giữa Pháp hội thanh tịnh, đượm nhuần ân đức Tổ sư, chúng con thành tâm kính chúc chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Hệ phái, chư Tôn Giáo phẩm, Đại chúng Tăng Ni vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

Kính chúc quý vị khách quí và toàn thể chư thiện nam tín nữ vô lượng kiết tường và luôn thăng hoa trong cuộc sống.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan