CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo An cư PL.2563 tại Trường hạ Ngọc Trung

Tịnh xá Ngọc Trung tọa lạc tại số 498 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai do Ni trưởng Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III trụ trì, là điểm An cư chính thức cho chư Ni các miền tịnh xá trong Giáo đoàn III và chư Ni Hệ phái trong tỉnh từ nhiều năm nay.

Trường Hạ Tịnh xá Ngọc Trung chính thức khai mạc khóa An cư kiết hạ PL.2563 – DL.2019 vào sáng ngày 16/4 năm Kỷ Hợi nhằm ngày 20/5/2019.

Số lượng hành giả năm nay: Có 74 vị, gồm có 58 vị Tỳ-kheo-ni, 4 vị Thức-xoa, 5 vị Sa-di-ni, 7 vị Tập sự. Trong đó, 49 vị An cư chính thức và 27 vị tùng Hạ.

Ban Chức sự: 1) Thiền chủ kiêm Hóa chủ: NT. Hiệp Liên; 2) Phó Thiền chủ: NT. Cảnh Liên – Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III; 3) Quản chúng: SC. Nghĩa Liên; 4) Giám luật: SC. Vân Liên; 5) Thư ký: SC. Hoa Liên; 6) Giám thiền: SC. Chánh Liên; 7) Kiểm soát: SC. Định Liên; 8) Thủ quỹ: SC. Danh Liên.

Ban Giảng huấn:

Trường Hạ Tịnh xá Ngọc Trung đã cung thỉnh chư Tôn đức trong Giáo đoàn về giảng dạy: HT. Giác Trong - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III; HT. Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III; HT. Giác Thành - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự và Trưởng ban Kinh tế tài chánh GĐ III; TT. Giác Duyên - Chánh Thư ký GĐ III; ĐĐ. Giác Phổ - Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp kiêm Phó ban Văn hóa GĐ III; ĐĐ. Giác Hoàng - Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III; ĐĐ. Giác Nhường - Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Truyền thông GĐ III; NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên, SC. Hiếu Liên, SC. Hòa Liên.

Thời khóa tu học:

Thời khóa tu học chính mỗi ngày có 2 thời công phu, 3 thời thiền tọa, 2 thời thiền hành, và 1 thời học pháp.

Trường Hạ Ngọc Trung vẫn giữ truyền thống Phật Tăng xưa, buổi trưa hành giả ôm bát khất thực trong khuôn viên tịnh xá. Sau đó, Phật tử tác bạch, tụng kinh cúng dường. Hành giả dùng cơm trong chánh niệm và hòa chúng trong suốt thời thọ trai. Đặc biệt, vào hai ngày khai khóa An cư và ra Hạ, hành giả có một tiếng đồng hồ đi khất thực hóa duyên ngoài phố để bà con vùng núi kết duyên với Tam Bảo.

Năm nay, chư Tôn đức trong Ban Giảng huấn vì bận công tác Phật sự không thường xuyên về giảng dạy. Tuy nhiên, đại chúng được Nhị vị Ni trưởng – NT. Hiệp Liên và NT. Cảnh Liên chăm sóc pháp học pháp hành. Gần đây, sức khỏe của Nhị vị Ni trưởng suy giảm thấy rõ nhưng vì lòng thương tưởng đàn hậu học, vẫn gắn bó, tận tâm dìu dắt Ni chúng. Với sự giảng giải của Nhị vị Ni trưởng, các hành giả hiểu sâu hơn về giáo lý của Tổ sư, về con đường mà mình đã chọn, nhờ vậy các thiện pháp được tăng trưởng. Những lời pháp lành cùng sự gần gũi chân tình của Nhị vị Ni trưởng là những món hành trang quý báu sẽ đi cùng chúng con trong suốt quãng đường tu tập.

Những ngày không có Giáo thọ, chúng con dành thời gian thiền tọa, thiền hành nhiều hơn. Điều này, cũng giúp hành giả có cơ hội thẩm sâu pháp hành trong quá trình tu học, và sớm có thể đắm mình trong dòng suối pháp lạc.

Trường hạ chúng con năm nay được đủ duyên cung đón, chư Tôn đức Tăng trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và chư Tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh Gia Lai, không ngại vì đường xa, tuổi cao, sức khỏe yếu, Phật sự đa đoan, đã quang lâm thăm viếng và còn gửi đến chúng con những món quà Pháp bảo đầy tâm huyết. Ban Trị sự Phật giáo thị xã An Khê cũng rất quan tâm đến Trường Hạ, đã dành thời gian đến thăm và sách tấn sự tu học cho các hành giả.

Đặc biệt, Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai cũng sắp xếp thời gian đến thăm chư Ni và chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và chủ trương chính sách của Đảng đối với tôn giáo. Các vị trong Ban Tôn giáo cũng bày tỏ sự hoan hỷ trước những đóng góp của Ni chúng Tịnh xá Ngọc Trung nói riêng, chư Ni tỉnh Gia Lai nói chung đã đóng góp xây dựng cho con người xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Để giảm tải công việc trong Đại lễ Tự Tứ tại Tịnh xá Ngọc Chơn (tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) năm nay, quý Ni trưởng, quý Ni sư và Ban Thư ký Ni giới Giáo đoàn III thống nhất dò bài, xét duyệt lên lớp cho các giới tử bên Ni giới Giáo đoàn tại Trường Hạ Ngọc Trung, vào ngày 20 tháng 6 âm lịch.

Về tinh thần tu học:

Nhận chân được tầm quan trọng của pháp An cư kiết hạ là nuôi dưỡng và phát huy tâm đạo của mỗi người nên chư Ni tu tập rất tốt. Mỗi vị đều tự ý thức, thắp lên ngọn lửa tinh tấn cho chính mình. Chất liệu tu tập ấy đã dần dần thẩm thấu vào tâm thức, và đây là một kết quả hiện tại, niềm an lạc hoan hỷ hiện rõ trên nét mặt mỗi hành giả.

Về phương diện đời sống:

Trường Hạ Tịnh xá Ngọc Trung được tiếp đón các phái đoàn do chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh hướng dẫn Phật tử đến thăm và cúng dường tịnh tài tịnh vật. Thêm vào đó, đại chúng còn đón nhận sự hoan hỷ hộ trì tứ vật dụng của quý Phật tử tại địa phương, nhờ vậy chư hành giả có sức khỏe và thời gian yên tâm tu học.

Nhìn chung, Trường Hạ Tịnh xá Ngọc Trung dưới sự chỉ đạo của chư Tôn đức trong Giáo hội - Giáo đoàn và sự ủng hộ của Phật tử, đã tu hành tinh tấn, tạo an lạc cho tự thân, góp phần xiển dương giáo pháp, làm ngôi nhà Hệ phái - Giáo hội mỗi ngày hưng thịnh hơn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan