CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo khóa An cư PL.2563 tại Tổ đình Minh Đăng Quang

I. TÌNH HÌNH CHUNG

An cư kiết hạ là truyền thống cao quý có từ thuở Phật sanh tiền, chư vị Tổ sư và các bậc tiền nhân tiếp nối truyền thừa. Hành giả dù thuộc Phật giáo Nam truyền, Bắc truyền hay Khất sĩ cũng đều coi đó là thời gian thù thắng để thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học. Thể theo truyền thống đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nói riêng, đã tổ chức nhiều địa điểm An cư kiết hạ cho Tăng Ni trong toàn tỉnh được về tu tập. Riêng chư Tăng Hệ phái Khất sĩ, đây là năm thứ hai được Ban Trị sự và các cấp chính quyền, quý cơ quan chức năng quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, cho phép tổ chức khóa An cư kiết hạ tại Tổ đình Minh Đăng Quang, ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long được thành tựu viên mãn.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Chứng minh

HT. Giác Nhường, Phó Pháp chủ GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Tường, Ủy viên TT HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Phúc, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Ngộ, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Cầu, Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Thích Như Tước, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

2. Ban Chức sự

Trưởng Ban Tổ chức: HT. Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Thường trực Hệ phái Khất sĩ; Thiền chủ: HT. Giác Giới, Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Hóa chủ: HT. Giác Dũng, Thành viên HĐCM GHPGV, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Phó Ban Tổ chức: HT. Giác Hà, Thành viện HĐCM GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực GPHP; Giám Luật: HT. Giác Pháp, Giáo phẩm kiêm Chánh thư ký Hệ phái; Phó Giám Luật: HT. Giác Minh, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn II; Chánh Thư ký: TT. Giác Hy, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, Giáo phẩm Hệ phái; Phó Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái; ĐĐ. Minh Viên, Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Thể theo tinh thần hoà hợp và sự thống nhất của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, trong ba tháng An cư chư Tôn đức trong các Giáo đoàn sẽ luân phiên trở về Trường Hạ để tham gia trong Ban Kiểm soát và trợ duyên hướng dẫn Tăng chúng tu học. Năm nay, chư vị hành giả được cung đón HT. Giác Phùng, TT. Giác Năng, TT. Minh Phúc, TT. Giác Hạnh.

3. Ban Giảng huấn và nội dung giảng dạy

Mùa An cư năm nay, Ban Tổ chức cung đón chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long: HT. Thích Như Tước, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; TT. Thích Minh Đạo, Phó Ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; TT. Giác Giới, Phó ban Hoằng pháp, Giáo thọ Học viện PGVN tại TP.HCM; và chư Tôn đức trong Ban Giảng huấn của Hệ phái như: HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Pháp, HT. Giác Nhân, HT. Giác Minh (GĐ II), HT. Giác Minh (GĐ I), TT. Minh Hóa, TT. Minh Thành. Chư vị Pháp sư, Giảng sư, Giáo thọ sư trong BTS GHPGHVN tỉnh Vĩnh Long cùng với chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã quang lâm để giảng giải Kinh, Luật, Luận, chia sẻ kinh nghiệm hành trì của quý Ngài ngang qua nhiều bài kinh thuộc Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh,…, và các bài Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang: Sanh và tử, Pháp tạng, Chánh đẳng Chánh giác, Công lý võ trụ …cũng như trình bày các vấn đề về Nội quy Ban Tăng sự. Những câu chuyện trong cuộc sống hành đạo, những lời sách tấn, viếng thăm của HT. Giác Tường, HT. Giác Ngộ càng làm cho đại chúng tinh tấn nỗ lực tu học hơn, noi theo gương hạnh của các Ngài.

Đặc biệt, Trường Hạ còn có Ông Nguyễn Văn Hồng Quân – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm và chia sẻ các vấn đề liên quan đến Tín ngưỡng và tôn giáo.

Năm nay, theo đề nghị của HT. Thiền chủ và HT. Giám luật, đại chúng an cư được chia làm hai lớp: Lớp học cho các vị Tỳ-kheo và lớp học dành riêng cho các vị Sa-di, tập sự. Các Ngài cho rằng: Các vị Sa-di, tập sự mới xuất gia, kiến thức non kém, cần học những oai nghi, hạnh kiểm và những bài kinh phù hợp. Còn các vị Tỳ-kheo có thể nghe, học những bài kinh có nghĩa lý sâu hơn, biết rõ những pháp tu hơn, nên cần có sự trải nghiệm. Đây là mô hình thử nghiệm và cũng là nét sinh hoạt mới so với những năm an cư trước đây.

4. Ban Quản chúng & số lượng hành giả

Ban Quản chúng, gồm có: TT. Giác Hy – Trưởng ban Quản chúng; ĐĐ. Minh Tân: Phó chúng ­– kiêm Giám thiền; ĐĐ. Giác Minh: Phó chúng – kiêm Kiểm soát Trai đường và Quản chúng Sa-di, Tập sự; ĐĐ. Giác Khánh: Chánh điển lễ; ĐĐ. Minh Thể: Phó Giám thiền; ĐĐ. Minh Bổn: Phụ trách chấp tác; ĐĐ. Minh Sơn: Ban thông tin & truyền thông; ĐĐ. Minh Viên & ĐĐ. Minh Phương: Trực văn phòng & kiểm soát đi ra ngoài; ĐĐ. Minh Thắng: Thư ký;  ĐĐ. Minh Khải: Kiểm soát lớp học; ĐĐ. Minh Khiêm: Hướng dẫn Sa-di & Tập sự tụng kinh; TK. Đăng Vinh: Phó điển lễ; ĐĐ. Minh Duyên: Trưởng chúng 1; ĐĐ. Minh Công & ĐĐ. Minh Bền: Phó chúng 1; ĐĐ. Minh Chuyển: Trưởng chúng 2; ĐĐ. Minh Giải & ĐĐ. Minh Thuận: Phó chúng 2.

Cũng như những mùa An cư trước đây, chư Ni trực thuộc Giáo đoàn I xin được nương theo chư Tăng tùng Hạ để được nghe học giáo lý và hành thiền. Mỗi ngày, chư Ni từ trú xứ đến Hạ Trường vào lúc 6 giờ 30 phút sáng và trở về trú xứ vào lúc 4 giờ 30 phút chiều.

Tổng số lượng hành giả Tăng Ni tham dự An cư có 130 vị. Trong đó, chư Tăng có 2 vị Hoà thượng, 60 vị Tỳ-kheo, 34 vị Sa-di  & Tập sự tùng Hạ; chư Ni có 2 vị Ni trưởng, 20 vị Tỳ-kheo-ni và 12 vị Sa-di-ni & tập sự tùng Hạ.

Sau tuần lễ đầu, chư Tăng tham gia Khóa Bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì và ổn định mọi sinh hoạt. Bắt đầu tuần thứ hai đại chúng đi vào nề nếp. Đặc biệt, vào mùa Hạ năm nay, nhằm tạo ra môi trường tu học hiệu quả hơn so với những năm trước đây, nên chư Tôn đức trong Ban Chức sự đã uyển chuyển thay đổi trong thời khoá học tu. Mỗi ngày, ngoài 3 thời hành thiền chính, mỗi hành giả còn được thiền hành và thiền toạ trong 30 phút trước khi thọ nhận pháp học từ chư vị Giảng sư. Bên cạnh đó, chư vị Tỳ-kheo được chia làm 2 chúng để học và trao đổi sự hiểu biết của mình qua lời dạy của Tổ sư trong Chơn Lý. Sau đó có một buổi thảo luận chung và nếu đại chúng có những thắc mắc chưa được nhất quán sẽ được trình lên chư vị Hoà thượng Chứng minh để giải đáp nghi vấn. Hai thời tụng niệm sáng chiều nhằm giúp cho chư vị hành giả soi sáng lại chính mình ngang qua Kinh Pháp Cú và những bài kệ Pháp trong Luật nghi Khất sĩ. Mỗi tuần, vào chiều thứ bảy, toàn thể đại chúng ngồi lại và quán chiếu tự thân. Nếu vị nào tự thấy mình có lỗi sẽ phát lồ sám hối trước đại chúng và dưới sự chứng minh của HT. Giám luật. Mỗi tháng có 4 kỳ tụng Giới (2 lần tụng Giới Phật tử, Luật Khất sĩ và 2 lần tụng Giới Bổn). Tương ứng với 4 ngày tụng Giới là 4 kỳ cúng Hội theo thông lệ tại Tổ đình.

Vào ngày 17 tháng 6 âm lịch, Đại chúng an cư tưởng niệm 15 năm ngày Trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh viên tịch. Đây là cơ hội để các hành giả an cư tưởng nhớ và tri ân đến bậc Thầy khả kính, Người đã duy trì, tiếp nối dòng pháp Khất sĩ mà đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng.

IV.  THĂM VIẾNG, CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ

1. Các phái đoàn đến thăm viếng, cúng dường

Nhằm trợ duyên cho chư hành giả được an tâm tu học, trong thời gian ba tháng Hạ vừa qua, hơn 40 phái đoàn trong và ngoài tỉnh đến cúng dường Trường Hạ. Đặc biệt là chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, BTS GHPGVN các huyện, thị, thành phố trong tỉnh thường xuyên hướng dẫn quý thiện tín Phật tử trở về Hạ Trường để cúng dường. Ngoài ra, còn có rất nhiều các đoàn do chư Tôn đức Tăng Ni ở các miền tịnh xá trong Hệ phái cũng hướng dẫn quý Phật tử cúng dường tứ vật dụng lên chư hành giả.  

Khoảng giữa mùa An cư vừa qua, chư hành giả còn được sự quan tâm của đoàn Y bác sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hạ Trường thăm khám và phát thuốc trợ duyên về sức khoẻ cho chư Tăng Ni.

 2. Cúng dường sớt bát mỗi ngày

Ý thức được vai trò hộ pháp và việc tu phước cúng dường của người Phật tử, trong ba tháng An cư này, mỗi ngày đều có sự phát tâm nấu nướng, cúng dường của quý Phật tử các miền Tịnh xá, hoặc cá nhân, hoặc mỗi gia đình.

V. KẾT LUẬN

Cũng có lúc chư Tăng gặp khó khăn do bệnh hoạn, thời tiết thay đổi nhưng tất cả đều cố gắng tu tâm tinh tấn. Nhìn chung, trong suốt thời gian tu học ba tháng tại Hạ Trường, chư Tăng Ni đều tu học và sinh hoạt tốt trong tinh thần lục hòa, tốt đẹp. Hành giả thực hiện nghiêm túc, từ việc tuân thủ nội quy an cư cho đến giờ giấc các môn học Kinh Luật Luận và thời khóa biểu hàng tuần. Nhờ vậy, đời sống Phạm hạnh của người Khất sĩ được trưởng dưỡng, đồng thời tạo thêm niềm tin Tam Bảo cho bà con Phật tử.  

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan