CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo tóm tắt Trường hạ Tịnh xá Ngọc Đạt tỉnh Đắk Nông

BÁO CÁO TÓM TẮT

Trường hạ Tịnh xá Ngọc Đạt tỉnh Đắk Nông

1. Tình hình chung

Hiện nay, Phật giáo tỉnh Đắk Nông có 45 cơ sở chùa, tịnh xá, thiền viện, tu viện; và 25 đạo tràng sinh hoạt tôn giáo tập trung, trong đó Hệ phái Khất sĩ có 05 tịnh xá và 03 đạo tràng sinh hoạt tôn giáo tập trung. Cả tỉnh có trên 130 Tăng Ni, trong đó Khất sĩ có trên 30 vị.

Tịnh xá Ngọc Đạt được thành lập vào năn 2017, từ năm 2020 được sự trợ duyên của chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, được sự quan tâm giáo huấn của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ, tịnh xá Ngọc Đạt là điểm an cư kiết hạ cho chư Tôn đức Khất sĩ an cư.

2.Thời gian

Ngày 17/4/Quý Mão (nhằm 4/6/2023): Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông tổng kiết giới an cư cho Tăng Ni toàn tỉnh;

Ngày 10/7/Quý Mão (nhằm 25/8/2023): Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông tác pháp mãn hạ cho Tăng Ni toàn tỉnh;

3.Ban chức sự, thời khóa và nội dung tu học nội dung tu học

Năm nay, trường hạ tịnh xá Ngọc Đạt (phường Nghĩa Phú, TP. Gia Nghĩa) có 27 vị an cư, trong có 01 vị Hòa thượng, 02 vị Thượng tọa, 18 vị tỳ-kheo và 06 vị Sa-di nương chúng tu học.

a.Ban chức sự

+ Chứng minh hạ trường: HT. Giác Hạnh – Giáo phẩm hệ phái, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông, trụ trì tịnh xá Ngọc Thiền (Giáo đoàn II).

+ Hóa chủ hạ trường: TT. Giác Nhường – Phó Thư ký hệ phái, Phó thư ký Chánh văn phòng BTS PG tỉnh Đắk Nông, Trưởng BTS TP. Gia Nghĩa, trụ trì tịnh xá Ngọc Đạt (Giáo đoàn III).

+ Thư ký hạ trường: ĐĐ. Giác Kỉnh – Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Giáo dục Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Chánh thư ký Ban Hoằng pháp tỉnh, trụ trì tịnh xá Ngọc Đăng (Giáo đoàn III).

b.Thời khóa và nội dung tu học

04h30 – 05h00: Tụng kệ, văn uyển hệ phái

05h00 – 05h00:  Học kinh Trung bộ (lớp online do TT. Giác Hoàng chủ nhiệm)

08h15 – 09h15:  Đọc tụng Chơn lý

10h30 – 12h00: Cúng ngọ thọ trai

14h00 – 15h00: Nghe giảng kinh, Chơn lý

18h00 – 19h00: Thiền tọa

19h00 – 20h00: Tụng kinh

20h00 – 21h00: Tự học

* Ngày 14 và ngày 29 âm lịch hằng tháng chư Tăng tại trường hạ tịnh xá Ngọc Đạt, và tùng hạ tập trung tham dự lễ Bố-tát, tụng giới.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan