CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ tại Pháp viện Minh Đăng Quang PL.2564 - DL.2020

Khóa An cư Kiết hạ PL. 2564 - DL. 2020, được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM từ ngày 16/ 04 nhuần đến ngày 09/ 07/ năm Canh Tý (nhằm ngày 07/06 – 27/08/2020), được diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt Ban Thư ký, chúng con xin kính trình lên chư Tôn đức và đại chúng nội dung sinh hoạt, tu học và giảng dạy trong ba tháng hạ vừa qua:

I. BAN TỔ CHỨC VÀ THỜI KHÓA TU HỌC

1. Ban Chứng minh

HT. Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN; HT. Giác Nhường - Phó Pháp chủ GHPGVN, Giáo Phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Tường - Ủy viên TT HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo Phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Thích Giác Lai – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT. Giác Cầu - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo Phẩm chứng minh Hệ phái.

2. Ban Chức sự: Trưởng ban Tổ chức kiêm Hóa chủ: HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Hệ phái; Thiền chủ:  HT. Giác Phúc - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; Phó Hóa chủ: HT. Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực GPHP; Giám Luật: HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ Phái; Giám Luật: HT. Giác Minh (GĐ 2) - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn II.

3. Ban Giảng huấn: Chư Tôn đức Giáo phẩm Trung ương Giáo hội và BTS GHPGVN TP. HCM: HT. Giác Toàn; HT. Thích Minh Thông; HT. Huệ Thông; HT. Bửu Chánh.

Chư Tôn đức trong Hệ phái: HT. Giác Giới, HT. Giác Pháp, HT. Minh Bửu, HT. Minh Ngạn, HT. Giác Nhân, HT. Minh Hóa, TT. Minh Thành, TT. Giác Duyên, TT. Giác Hoàng, ĐĐ. Minh Liên.  

Ngoài ra, Ban Tổ Chức có mời ông Lê Hoàng Vân - Phó trưởng Ban Tôn giáo Thành phố chia sẻ về Luật Tín ngưỡng tôn giáo.

4. Ban Quản chúng: Để công tác quản chúng được chặt chẽ, Ban Chức sự Hạ trường chỉ đạo Ban Quản chúng trực tiếp quản lý, điều hành Tăng chúng, gồm: Trưởng Ban Quản chúng: HT. Minh Thuấn; Phó Ban quản chúng: HT. Minh Hóa; Chánh Thư ký: TT. Giác Hoàng; Phó thư ký: ĐĐ. Minh Sơn (B); Điển lễ: ĐĐ. Minh Đạo: Phó Điển lễ: ĐĐ. Minh Bền; Kiểm Soát đi lại: ĐĐ. Giác Khương: Kiểm Soát trai đường: ĐĐ. Minh Y, ĐĐ. Minh Tiến; Giám Thiền Tỳ kheo: ĐĐ. Giác Sanh; Giám Thiền Sa di: ĐĐ. Minh Thuận; Thủ quỷ: ĐĐ. Minh Luận, ĐĐ. Minh Thuận; Hướng dẫn chấp tác: ĐĐ. Minh Đạo; Chúng Trưởng chúng I: ĐĐ. Minh Bền, ĐĐ. Minh Thủ; Chúng Trưởng chúng II: ĐĐ. Giác Chiêu, ĐĐ. Minh Khiêm; Thông tin truyền thông: ĐĐ. Minh Sơn, TK. Minh Năng, TK. Minh Trạch; Kiểm soát lớp học: ĐĐ. Minh Thuận; Kiểm soát Sa di, Tập sự tụng kinh buổi sáng: SD. Minh Anh (V); Hương đăng: TK. Minh Thống; Đăng Thiện; Thị giả giảng Sư: TK. Minh Hậu.

5. Thời khóa tu học: Thức chúng vào lúc 3g30 và chỉ tịnh lúc 22g00. Chương trình tu học trong ngày gồm có: 2 thời học pháp; 2 thời thiền hành; 3 thời thiền toạ; 2 thời tụng kinh; 3 thời tự học; độ cơm trong chánh niệm và hoà chúng.

Mỗi tháng có 2 thời Tụng đọc Giới bổn, nhằm ôn lại Giới luật và sám hối, kiểm điểm cũng như nêu lên những ưu, khuyết để động viên và nhắc nhở, rút kinh nghiệp cho chư hành giả.

Đồng thời vào ngày mùng 8 và 23 của mỗi tháng, theo truyền thống của Tổ, Thầy, chư hành giả cũng được tham dự tụng đọc Giới Phật tử (Bồ Tát giới) và Kệ giới, Mười giới nghĩa… của Sa di nhằm củng cố Giới học và phát tâm tinh tấn tu tập, phụng sự Phật pháp.

Ngoài những giờ sinh hoạt chính thức còn có giờ ôn tập, hướng dẫn học bài cho Sa di và Tập sự; chấp tác phục vụ đại chúng và Tam Bảo. Nhìn chung, thời khóa được cân nhắc, tạo điều kiện cho chư hành giả tinh tấn, hài hòa về pháp học và pháp hành, giữa nhận thức và học thuộc lòng.

II. SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ TINH THẦN TU HỌC

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 kéo dài nên số lượng Chư hành giả An cư năm nay hạn chế. Chư Tăng trong 6 Giáo đoàn tại Trường hạ là 103 vị. Trong đó bao gồm: 09 vị Hòa thượng; 01 Thượng tọa; 53 vị Đại đức, Tỳ kheo; 36 vị Sa di và 04 Tập sự tùng hạ.

Tinh thần tu học của các hành giả tương đối tốt, tất cả đều tuân thủ theo thời khóa và tinh tấn tu học, ít bệnh, ít não, hoan hỷ, an trú trong Giáo pháp của đường lối Tổ, Thầy.

III. NỘI DUNG PHÁP HỌC GỒM 6 CHỦ ĐỀ

Một số kinh trong Tạng Pali; Tạng A-hàm; Tư tưởng Tổ sư Minh Đăng Quang qua bộ Chơn lý; Tư tưởng thiền tông Việt Nam và Trung Hoa; Chuyên đề: Văn hóa, Giáo dục, mẫu chuyện đạo lý, kinh nghiệm tu học; Nội quy Ban Tăng sự, Luật tín ngưỡng tôn giáo.

Ngoài ra còn có sự quang lâm, sách tấn quý báu của chư Tôn đức HT. Thích Trí Quảng; HT. Thích Minh Thông; HT. Giác Ngộ; HT. Giác Hiệp; HT. Thích Tâm Ngoạn (Mỹ quốc); HT. Minh Thuấn; HT. Giác Minh; HT. Minh Hóa đó là động lực và niềm khích lệ vô biên cho chư hành giả.

Qua các bài giảng, các vị Giáo thọ đã truyền đạt những kiến thức căn bản và nâng cao nhằm mở rộng tầm nhìn về đường lối tu học. Những phương pháp tu tập phù hợp với căn tánh của mỗi người để đạt được mục đích tối hậu của người xuất gia trong thời hiện đại. Phòng hộ các căn, thiểu dục tri túc, tiết độ trong ăn uống, đoạn trừ 5 triền cái,  nhận thức đúng đắn về bản chất cuộc sống, làm tăng trưởng lộ trình tu học: Giới - Định - Tuệ để đạt đến tri kiến và giải thoát tri kiến…Chia sẻ kinh nghiệm hành đạo theo đường lỗi của Tổ sư, khích lệ chư hành giả trên con đường hoằng dương chánh pháp.

IV. CÁC PHÁI ĐOÀN THĂM VIẾNG, CÚNG DƯỜNG

Nhằm trợ duyên cho chư hành giả được an tâm tu học, trong thời gian ba tháng, trường Hạ đã cung đón trên 40 phái đoàn chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử từ các đơn vị Phật giáo quận, huyện, trường hạ, các Chùa, Tịnh xá, Niệm Phật đường tại thành phố và các tỉnh lân cận đến thăm viếng và cúng dường. Do đó, tứ vật dụng của chư Tăng tương đối đầy đủ.

Chư hành giả còn được sự quan tâm của đoàn Y bác sĩ từ Phòng khám Hợp Nhân - Thành phố Hồ Chí Minh khám và phát thuốc, trợ duyên về sức khoẻ cho chư Tăng trong suốt mùa An cư.

 V. CÚNG DƯỜNG SỚT BÁT MỖI NGÀY

Ý thức được vai trò hộ pháp và việc tu phước cúng dường của người Phật tử, trong ba tháng An cư, được sự hướng dẫn của HT. Phó Trụ trì Thích Minh Hóa, mỗi ngày đều có sự phát tâm nấu nướng, cúng dường của quý Phật tử từ các miền Tịnh xá, mỗi gia đình, hoặc cá nhân. Đây là nhân duyên thù thắng để hàng Thiện nam Tín nữ gieo trồng phước lành cũng như gần gủi Tam bảo để hộ trì Phật pháp và học hỏi giáo lý của Phật đà.

VI. THĂM VIẾNG, CÚNG DƯỜNG CÁC TRƯỜNG HẠ

Hòa thượng Hóa chủ Đạo tràng An cư Thích Giác Toàn đã chỉ đạo chư Tăng và Phật tử Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh) và Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2) cũng như các tịnh xá trực thuộc, thực hiện 4 chuyến thăm viếng, cúng dường chư Tăng, Ni hành giả đang an cư tu tập tại 36 trường hạ:

Lần thứ 1: TP. HCM (4 trường hạ của Hệ phái và 1 trường hạ Bắc tông);

Lần thứ 2: Miền Đông Nam Bộ (8 trường Hạ tại tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu);

Lần thứ 3: Miền Tây (11 trường hạ thuộc tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre);

Lần thứ 4: TP.HCM (12 trường hạ tại các quận, huyện thuộc địa bàn Thành phố). 

Các tịnh phẩm cúng dường như: kinh sách, tịnh tài, các vật dụng thiết yếu cho đời sống sinh hoạt và tu học... Tổng giá trị 4 đợt cúng dường hơn bảy trăm triệu đồng.

VII. TU TẬP TRONG THỜI DỊCH COVID-19 BÙNG PHÁT

Trong khoản thượng tuần tháng 06 năm Canh Tý, tình hình dịch Covid – 19 tái bùng phát, được sự chỉ đạo của HT. Hóa chủ và chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái, thống nhất duy trì trường hạ.

Mọi sinh hoạt mang tính chất nội bộ, không tiếp xúc bên ngoài. Trong các thời khóa đã ấn định, Ban Tổ chức thay thế 2 thời học pháp thành 2 thời đọc Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang để chư hành giả chiêm nghiệm và thẩm thấu hơn lời dạy của Tổ. Đặc biệt, giờ học Chơn lý của HT. Hóa chủ vẫn được duy trì vào mỗi chiều thứ 2 hàng tuần, nhằm khích lệ hành giả và truyền đạt những giáo lý thâm thúy của Tổ sư.

Được sự che chở của Tam bảo và của chư Tôn đức lãnh đạo Hệ phái, nên chư hành giả được yên tâm tu tập, tinh tấn thực hành theo nội quy và thời khóa đã đề ra.

VIII. KHEN THƯỞNG

Để khích lệ tinh thần tu học của đại chúng, Ban chức sự Hạ trường quyết định khen thưởng đại diện cho 02 chúng: 04 vị hành giả xuất sắc về phương diện hạnh kiểm, tinh thần học pháp và những nỗ lực tu tập. Gồm có: Chúng 01: TK. Giác Minh Trương; SD. Minh Vượng. Chúng 02: TK. Giác Minh Đan; SD. Minh Hải.

IX. KẾT LUẬN

Ba tháng An cư tại đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang là sự trải nghiệm quý báu của chư hành giả. Một mùa An cư chứa đựng những giá trị tu học, ứng dụng cao. Tinh thần đoàn kết, hòa hợp giữa các Giáo đoàn là sức mạnh phát triển Hệ phái đi lên cùng những tông phái khác trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam. Việc sống chung tu học được phát huy tính ứng dụng giáo pháp đã học vào thực tế, nuôi dưỡng và phát triển cái “Linh” qua việc thực hành sống chung tu học.

Nhìn chung, qua khóa An cư năm nay, chư Tăng đã thực hiện tốt đời sống viễn ly, giới hạnh trang nghiêm, không dính mắc tới vật chất, danh vọng. Hành giả được củng cố tâm Bồ đề qua Pháp học và Pháp hành, tinh tấn tu học, ít bệnh, ít não, trang nghiêm đời sống phạm hạnh, thanh tịnh, giải thoát.

Thay lời Ban Thư ký, chúng con xin kính trình lên chư Tôn đức nội dung tu học của trường hạ Hệ phái PL. 2564 - DL. 2020. Trong bài báo cáo tổng quát này, không sao tránh khỏi những thiếu xót, kính xin chư Tôn đức và quý huynh đệ từ bi, hoan hỷ lượng thứ.

Với những thành quả đạt được, chúng con xin thành kính cúng dường lên mười phương Tam bảo chứng minh. Kính nguyện chư Tôn đức pháp thể khinh an, đạo lực tăng trưởng, mãi là người Thầy cao cả, soi đường cho chúng con và chúng sanh trên lộ trình giác ngộ, giải thoát. Kính chúc chư huynh đệ tinh tấn tu học, phụng sự đạo pháp theo đường lối của Tổ, Thầy, vững bước trước những khó khăn của thời cuộc.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan