CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bức ảnh Hạ trường

Kỷ niệm về sau một tấm hình 

Ghi vào ánh mắt cả niềm tin

Thầy hiền giảng dạy ngời Chân Lý 

Trò thiện nghe ra sáng nghĩa tình 

Rực rỡ huỳnh y hòa cội thắm 

Êm đềm tịnh xá phủ trời xinh 

Đồng hành toả rạng vườn hoa trí 

Ngọc Điểm tròn gương ánh đạo gìn.

                 ***

Ngọc Điểm tròn gương ánh đạo gìn 

Bồ Đề dịu mát cả đời xinh

Ba Ngôi pháp tạng tri tường nghĩa 

Tứ chúng kinh văn hiểu tận tình 

Trổ hạnh Ưu Đàm tròn lễ tín 

Xây tài Bát Nhã vẹn lòng tin ..

Thiền hành đuốc huệ hương từ tỏa 

Kỷ niệm về sau một tấm hình .

NgocDiem 2

NgocDiem 3

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan