CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạ trường Ngọc Điểm 2017

NgocDiem

Tịnh xá Ngọc Điểm thường niên

Là nơi cư trú chư Ni các miền

Cảnh Thiền ôi thật bình yên

Năm nay lại được lập nên Hạ trường

Kẻ Nam người Bắc bốn phương

Cùng chung lý tưởng lẽ thường vậy thôi

Chư Ni câu hội xa xôi

Vẫn luôn hoan hỷ về ngôi đạo tràng

Thiền đường phòng xá khang trang

Nơi đây thánh địa vẻ vang bấy giờ

Thật điều cao quý không ngờ

Bồ đề gieo giống sẵn chờ bấy lâu

Chư Ni đăng ký trước sau

Gồm bốn mươi vị chung nhau góp phần

Hạ trường đã được dự phân

Nêu tên danh sách hồng ân tỉnh nhà

Danh đồn Phật tử gần xa

Nghe tên nghe tiếng đèn hoa cúng liền

Kẻ công người của góp tiền

Gieo bòn ruộng giống phước điền mai sau

Để cho con cháu dài lâu

An cư lạc nghiệp ngõ hầu thảnh thơi

Dựng xây mái ấm đời đời

Kết gom hạt giống vạn lời tán dương

Gần xa Phật tử thân thương

Gởi ngay danh sách cúng dường ghi công

Bao nhiêu công đức ghi lòng

Ngày sau sổ đỏ, sổ hồng ghi danh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan