CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Ngộ thăm và sách tấn hội chúng An cư tại Tổ đình Minh Đăng Quang

Ngày 23/5/Kỷ Hợi (nhằm ngày 25/6/2019), HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái đã viếng thăm và sách tấn hội chúng An cư qua bài “Kệ Pháp” của đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Hoà thượng phân tích, giảng dạy từng câu trong bài kệ để chư hành giả thấy rõ sự vô thường, giả huyễn của con người. Thân người có được là từ đất, nước, lửa gió hợp thành “Bốn vật lớn mượn làm thân đó” hay do là một hợp thể của năm yếu tố, gồm có: Sắc uẩn, Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn. Và đức Phật thường thức tỉnh các đệ tử quán chiếu về năm uẩn để vượt qua sự chấp thủ thân này là tôi, của tôi, tự ngã của tôi:

“Thân thể là thường hay vô thường?
- Bạch Thế Tôn, vô thường.
- Vô thường thì đưa đến khổ hay vui?
- Bạch Thế Tôn, khổ.
- Cái mà vô thường và khổ thì có hợp lý không khi cho rằng cái này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi?
- Bạch Thế Tôn... không hợp lý” (kinh Tương Ưng).

Chính việc thường xuyên thấy biết như thật về tứ đại, ngũ uẩn, các pháp, … từ đó chư hành giả nhận lại chân tánh thường hằng, bất biến, không sinh không diệt ở nơi mình.

“Thân không thật thấy là thân Phật

Tâm bông lông, biết Phật bông lông

Thân tâm tánh ấy vốn không

Người ta với Phật, cũng đồng như nhau.”

Và đoạn cuối cùng của bài kệ cũng thể hiện tính như thường, như vậy, như nhiên của vạn pháp.

“Pháp là pháp, vốn xưa không pháp

Không pháp mà, cũng pháp đó đây

Soi ra không pháp buổi nay

Pháp nào, pháp nấy, nào hay pháp nào.”

Bên cạnh đó, Hoà thượng còn dùng những câu chuyện sinh động từ thời đức Thế Tôn, đến những mẫu chuyện đời thực hiện nay, để minh chứng cho chư hành giả nắm bắt ý pháp trong bài kệ được lãnh hội một cách dễ dàng.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan