CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Giác Phương thăm Hạ trường Ni giới GĐ. III

Ngày 16 và 17/6/Mậu Tuất, Hòa thượng Giác Phương, Chứng minh Ban Tri sự Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), mặc dù tuổi cao sức khỏe yếu nhưng Hòa thượng đã quang lâm thăm viếng và khuyến tấn sự tu học cho chư Ni trường hạ Tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

Hòa thượng nhắc nhở đại chúng tu hành như cọ tre lấy lửa, phải làm liên tục lửa mới phát sáng được. Hòa thượng còn đi sâu giảng rõ chữ “Tu” nhằm giúp hành giả hiểu rằng: Tu không phải chỉ thực hành những điều cao xa ở đâu mà tu chính là sửa. Sửa những điều ác thành thiện, sửa những điều xấu thành tốt, sửa những điều tà vạy thành chánh chơn, sửa những tâm phàm phu thành tâm hiền thánh, sửa những tâm chúng sanh thành tâm của Phật. Nhưng điều quan trọng khi tu, chúng ta phải làm sao 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà không còn khởi niệm phân biệt khen chê, lấy bỏ, như vậy tri kiến Phật sẽ ở ngay nơi đó.

Hòa thượng còn giảng rõ những bài kệ trong Luật nghi của Tổ, giúp đại chúng hiểu được ý nghĩa súc tích trong các bài kệ và những phương pháp tu tập mà quý Ngài đã thân chứng để hành giả áp dụng vào cuộc sống tu tập cho chính mình.

Cùng ngày, Đại đức Giác Quân đã thăm viếng và dành hơn một tiếng đồng hồ để chia sẻ những kinh nghiệm tu tập đến với đại chúng. Đại đức trình bày những trăn trở của thực trạng đời sống Tăng Ni chúng ta hiện nay, nhất là vấn đề đi học của tăng Ni trẻ, đi học thì nhiều nhưng về lại trú xứ được bao nhiêu người. Đại đức mong sao việc đào tạo Tăng Ni trẻ ngày một tốt hơn, chặt chẽ hơn, Thầy trò sống hiểu nhau hơn để cùng xây dựng đạo pháp ngày một xương minh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan