CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HT. Thích Minh Thông thuyết giảng về Giới luật tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

Sáng ngày 19/6/2023 (nhằm 2/5 Quý Mão), tại Trường hạ Hệ phái Khất sĩ - Pháp viện Minh Đăng Quang, HT.Thích Minh Thông – Thành viên thường trực HĐCM GHPGVN, Cố vấn Ban Tăng sự T.Ư, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM, Trụ trì Chùa Huệ Nghiêm, đã quang lâm thuyết giảng cho chư hành giả về Bản thể Tỳ kheo thành tựu, cũng như sự hình thành Giới luật.

Mở đầu, Hòa thượng khẳng định: “Giới bổn Tỳ-ni là mạng mạch Phật pháp, giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất”. Cũng vậy, trong kinh Di Giáo, trước khi vào Niết-bàn, Đức Phật cũng khuyên các thầy Tỳ-kheo: “Sau khi Như Lai diệt độ rồi, các Tỳ-kheo phải lấy Ba-la-đề-mộc-xoa (Giới luật) làm Thầy cũng như Ta còn tại thế. Nếu Ta còn tại thế mà Tỳ-kheo các ông không y theo giới Ba-la-đề-mộc-xoa thì cũng như Ta đã diệt độ.”

Hòa thượng dẫn chứng thêm trong Luật Thiện Kiến có ghi lại lời Đức Phật dạy rằng: “Sau khi Ta diệt độ, có 5 yếu tố khiến cho chánh pháp được trụ thế lâu dài:

 1. Giới luật còn sự mến chuộng, thích ưu, quý kính của hàng đệ tử Phật, nhất là hàng Tỳ-kheo
 2. Nơi nào còn luật sư tức là người rành về luật tạng
 3. Nơi nào còn 5 vị Tỳ-kheo thanh tịnh
 4. Nơi nào còn 10 vị Tỳ-kheo thanh tịnh
 5. Nơi nào còn 20 vị Tỳ-kheo thanh tịnh

Như vậy, phải có vị rành về pháp yết ma thì sản sanh Tỳ-kheo và bản thể Tỳ-kheo xuất hiện là nhờ tác pháp yết ma bạch tứ, khi bạch tứ rồi bản thể Tỳ-kheo được thanh tịnh. Không đăng đàn, không bạch tứ yết ma thì bản thể Tỳ-kheo không phát sanh, nên Đức Phật đưa ra 8 vị Tỳ-kheo:

 • 5 Tỳ-kheo giả: tự xưng Tỳ-kheo, tương tợ Tỳ-kheo, danh tự Tỳ-kheo, khất cầu Tỳ-kheo, trước ca sa Tỳ-kheo... không có thật.
 • 3 vị Tỳ kheo thật: thiện lai Tỳ-kheo; phá kiết sử Tỳ-kheo (kiến hoặc, tư hoặc, điển hình ngài Huệ Năng); đăng đàn truyền giới, bạch tứ yết ma.

Giới của Tỳ-kheo thành tựu rất quý, là thầy của Trời, cõi Người, cung điện của ma vương chấn động khi tác pháp yết ma thanh tịnh, nên Tỳ-kheo có ba nghĩa: khất sĩ, bố ma và phá ác. Cương vị của một vị Tỳ-kheo quá cao thượng nên hai chữ Tỳ-kheo được gọi là Cận viên (cận là gần gũi, viên là tròn đầy) nên gần với cấp bậc của A-la-hán.

Hòa thượng giải thích cho đại chúng thêm, Cận viên thể hiện 4 điều được gọi là thanh tịnh: Giới thanh tịnh, căn thanh tịnh, mạng thanh tịnh và niệm thanh tịnh. Khi vị tỳ kheo như pháp thì đủ tư cách pháp nhân, pháp lý giữ gìn chánh pháp của Phật.

Bên cạnh đó, Hòa thượng cũng chỉ rõ cho đại chúng phân biệt giữa: bản thể của Tăng (4 vị như pháp, hòa hợp và thanh tịnh) khác với bản thể của Tỳ-kheo (sau khi bạch tứ yết ma).

Hòa thượng đã trình bày tổng quan về nguồn gốc, các bộ luật, sự khác biệt về giới và luật. 12 năm đầu chưa xảy ra chuyện gì cấu uế, nên Đức Phật chưa chế giới. Đến năm 13 thì xảy ra chuyện không thanh tịnh nên Ngài chế định giới.

Phật chế giới với lý do: làm trở ngại cho sự tu tập quả chứng; mất đoàn kết đoàn thể; tránh sự chê bai, mất niềm tin của người thế gian.

+ Đối với Luật tạng được kết tập sớm nhất, tại hang Tất-bát-la sau khi Phật diệt độ với lời nói vô ý thức, phóng dật của Tỳ-kheo Bạt-nan-đà (Upananda), kết tập luật lần này được gọi tên là “Bát Thập Tụng Luật”.

+ Kỳ kiết tập thứ hai được tổ chức 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, để giải quyết một tranh cãi nghiêm trọng về “mười điều” của nhóm Tỳ-kheo Bạc-kỳ, ở thành Vesali.

+ Kỳ kiết tập lần 3 được triệu tập vào năm 326 (tr. TL) dưới triều Vua Asoka ở Pataliputta. Trưởng lão Moggaliputta Tissa chủ trì hội nghị này và 1.000 vị Tăng dưới sự bảo trợ của Hoàng đế Asoka.

Cuối thời giảng, Hòa thượng trả lời những câu hỏi của chư hành giả liên quan đến Giới gồm 5 thiên và 7 tụ, khai giá của giới và sự hành trì của Luật cho hợp với thời đại mà không mất đi tinh thần của giới luật. Hòa thượng cũng nhắn nhủ đại chúng: “Hãy luôn luôn lấy giới luật bảo vệ thân mình, vì giới luật là hàng rào vững chắc nhất”.

Một số hình ảnh tại buổi giảng:

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan