CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sinh hoạt tại Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang

…, Những ngày hạ đầu tiên. 

Pháp thù thắng thuyết giảng, …”

Trong những ngày đầu tiên của mùa An cư, chư hành giả luôn tinh nghiêm, giác tỉnh, ứng dụng triệt để những lời dạy đức Thế Tôn, cũng như phương cách hành trì của đức Tổ sư Minh Đăng Quang vào thời khoá giờ tu học hàng ngày, như: Thiền hành, thiền toạ, học pháp, tụng kinh, sám hối, thọ thực truyền thống,… hoặc khi làm việc cùng đại chúng hay sinh hoạt một mình trong liêu cốc.

Và điều đặc biệt hơn, chư vị hành giả được sự hướng dẫn, dìu dắt rất nhiệt tâm từ lòng thương tưởng của chư Tôn Hòa thượng, chư Tôn đức Ban Chức sự Hạ trường thông qua những buổi sách tấn tại giảng đường về phương pháp chánh niệm trong từng lời nói từ hòa của khẩu, cách hành xử đoan nghiêm của thân và nếp nghĩ thuần thiện của ý để lộ trình giới luật, thiền định, trí tuệ được thành tựu viên mãn, đúng như lời dạy của đức Phật trong kinh Pháp cú số 360 – 361.

“Lành thay, phòng hộ mắt!
Lành thay, phòng hộ tai.
Lành thay, phòng hộ mũi,
Lành thay, phòng hộ lưỡi”.

“Lành thay, phòng hộ thân!
Lành thay, phòng hộ lời,
Lành thay, phòng hộ ý
Lành thay, phòng tất cả.
Tỷ kheo phòng tất cả
Thoát được mọi khổ đau”.

Người chế ngự tay chân,
Chế ngự lời và đầu,
Vui thích nội thiền định.
Ðộc thân, biết vừa đủ,
Thật xứng gọi tỷ kheo.

Trân trọng chia sẻ một số hình ảnh sinh hoạt của Hạ trường:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan