CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thời khóa biểu giảng dạy tại đạo tràng An cư kiết hạ Hệ phái Pháp viện Minh Đăng Quang

THỜI KHÓA BIỂU GIẢNG DẠY TẠI ĐẠO TRÀNG AN CƯ KIẾT HẠ HỆ PHÁI PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG PL. 2567 – DL. 2023

505 Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, TP. Thủ Đức – TP. HCM

BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
SÁNG 8 giờ đến 9 giờ 45

HT. Minh Thành Chuyên đề

(2 tuần 1 lần)

TT. Minh Liên

Giáo dục học PG

(2 tuần 1 lần)

HT. Minh Bửu

Chuyên đề: “Tổ sư MĐQ và Tư tưởng PG Bắc truyền”

(2 tuần 1 lần)

ĐĐ. Minh Sơn

Kinh Di Giáo

(2 tuần 1 lần)

HT. Minh Hóa Chuyên đề

(2 tuần 1lần)

HT. Giác Nhân Kinh Tăng Chi

(2 tuần 1 lần)

HT. Minh Thông Chuyên đề: “Luật học”

HT. Minh Ngạn

Phật pháp

Căn bản

(2 tuần 1 lần)

HT. Giác Pháp

Quy Sơn Cảnh sách

HT. Giác Giới Chuyên đề (Mỗi tháng 1 lần vào tuần cuối tháng)
CHIỀU 2 giờ đến 3 giờ 45 HT. Bửu Chánh Kinh Pali Trùng Tụng Chơn Lý Trùng Tụng Chơn Lý Trùng Tụng Chơn Lý Trùng Tụng Chơn Lý

TT. Giác Hoàng

Giảng chuyên đề Di Bộ Tông Luân luận

 

Ghi chú: *Ngày 28/4/ Quý Mão HT. Giác Nhân giảng buổi chiều; *Mỗi chủ nhật đều có khóa tu cho cư sĩ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan