CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TP.HCM: HT.Bửu Chánh nói về cuộc sống bình an tại khóa an cư trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

Nhân khóa ACKH PL.2568 tại trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM), chiều 03/6/2024 (27/4/Giáp Thìn), HT.Bửu Chánh - Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó Viện trưởng Học viện PGVN TP.HCM, Trưởng Khoa Pali, Trụ trì Thiền viện Phước Sơn (tỉnh Đồng Nai), đã đến thăm và chia sẻ thời pháp thoại đến chư hành giả an cư.

Mở đầu buổi pháp thoại, Hòa thượng nhắc đến 3 loại người được sinh ra trong đời, đó là: tam nhân, nhị nhân, lạc vô nhân. Mỗi hạng người có mỗi duyên tiền kiếp khác nhau, nên đời này sinh mỗi hạng người khác nhau tùy phước nhiều ít mà sang hen, tùy duyên nghiệp mà được gặp lành dữ, mà gặp cảnh thuận nghịch khác nhau.

Theo đó, người tam nhân là người khi tái sinh với dục giới đại quả tâm hợp với trí tuệ, nên có đủ 3 nhân: vô tham, vô sân, vô si. Nếu người ấy thực hành pháp thiền định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới, 4 bậc thiền vô sắc giới, chứng đắc các phép thần thông. Nếu người ấy thực hành pháp hành thiền tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân lý tứ Thánh đế, chứng đắc Thánh đạo, Thánh quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh nhân.

Người nhị nhân là người khi tái sinh với dục giới đại quả tâm không hợp với trí tuệ, nên chỉ có 2 nhân: vô tham và vô sân. Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, vốn dĩ không có trí tuệ, nếu người ấy thực hành pháp hành thiền định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào. Nếu người ấy thực hành pháp hành thiền tuệ thì cũng không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ Thánh đế.

Người lạc vô nhân là người khi tái sinh với suy xét tâm đồng sinh với thọ xả thuộc về thiện quả vô nhân tâm từ khi tái sinh đầu thai làm người. Khi sinh ra đời lúc trưởng thành là người đui mù, câm điếc, ngu muội, si mê… biết tầm thường, không thể học hành được. Vốn dĩ không có trí tuệ, nên dẫu người ấy thực hành pháp hành thiền định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào. Dẫu người ấy thực hành pháp hành thiền tuệ thì cũng không có khả năng chứng ngộ chân lý tứ Thánh đế.

Từ sự nhận biết về 3 hạng người như vậy, Hòa thượng nhấn mạnh về tinh thần từ bi và trí tuệ, để nhận diện, cảm thông và qua đó đạt được một cuộc sống bình an trong nội tại. Theo đó, Hòa thượng chỉ ra 3 việc cần làm để có một cuộc sống bình an khi. Đó là: 1. Đừng để lời nói của người khác phá hủy sự bình an của ta; 2. Hãy nhìn điều tốt đẹp ở mọi người và mọi việc, tức chú trọng vào mặt tích cực ở mọi người, mọi việc, biết nhìn nhận ưu điểm và xem nhẹ nhược điểm ở người, cũng như khen ngợi cái sở trường mà bỏ qua cái sở đoản ở người; 3. Hoan hỷ trong sự im lặng và sự tĩnh lặng, tức im lặng nơi thân miệng, tĩnh lặng nơi tâm ý.

Đặc biệt, cuối buổi giảng, nhắc lại kinh Pháp cú 378, Hòa thượng đưa ra pháp quyết thực hành cho hàng Tỳ-kheo xuất sĩ:

Tỳ kheo thường điềm tỉnh
Thân-Khẩu-Ý tịch tịnh
Từ bỏ mọi việc đời
Xứng danh bậc an tịnh

 

Một số hình ảnh tại buổi thuyết giảng:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan