CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trường hạ Ngọc Phương tác pháp mãn hạ

Lúc 2 giờ chiều ngày 10/7/Bính Thân (nhằm 12/8/2016), Ni giới Hệ phái Khất sĩ, tại trường hạ Ngọc Phương đã làm lễ Tác pháp mãn hạ.

NP TaP 6

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: NT. Tràng Liên, Đương kim trưởng NGHPKS, trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp, Quận 3, TP.HCM; NT. Ngoạt Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương, quận Gò Vấp, TP.HCM; NT. Tân Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang; NT. Chiêu Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; NT. Nhã Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tân, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; NT. Phục Liên, quản chúng Tổ đình Ngọc Phương; cùng 164 vị hành giả an cư tại trường hạ Ngọc Phương và quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trực thuộc Ni giới Hệ phái Khất sĩ, từ các miền tịnh xá về trường hạ Ngọc Phương tùng hạ trong 3 tháng, cùng làm lễ mãn hạ.

NP TaP 12

NP TaPhap

Trong buổi lễ, đại chúng được nghe những lời sách tấn, nhắc nhở của Ni trưởng Tràng Liên, Ni trưởng Ngoạt Liên, hai vị Trưởng lão Ni của Ni giới Khất sĩ.

Được quý Ni trưởng sách tấn, Sư cô Nghiêm Liên, đại diện chư hành giả an cư, cảm tạ, tri ân quý Ni trưởng lãnh đạo và nguyện cùng chư hành giả tinh tấn hơn nữa trong những ngày du phương hành đạo sắp đến.

NP TaP 11

Sau ba tháng An cư, thúc liễm thân tâm, tấn tu Tam vô lậu học, chư hành giả lại hân hoan lên đường trở về trú xứ, để chuẩn bị cho Đại lễ Vu lan đang về trên khắp làng quê, thôn xóm.

Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan