CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường thăm Hạ trường PV. Minh Đăng Quang

Hôm nay 24/7/2020 (4/6/ Canh Tý),  Tịnh nghiệp đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh thành kính cung đón Trưởng lão HT. Giác Tường - Uỷ viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Đạo sư Hệ phái Khất sĩ đã quang lâm viếng thăm và có thời pháp thoại khuyến tu sách tấn chư hành giả.

Lời đầu tiên Hòa thượng kính chúc chư Tôn đức trong Ban Chức sự, Hòa thượng Trụ trì cùng chư Tăng mùa an cư sức khỏe, an lạc, tu hành tinh tấn.

Trong thời gian chia sẻ giáo pháp, Hòa thượng nhắc nhở đại chúng đời người ai ai cũng phải trải qua 4 giai đoạn sinh - già - bịnh - chết hay thành - trụ -  hoại - không. Cũng như một năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Người xưa nói “Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu thâu, Đông tàn”, nghĩa là mùa xuân vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa hạ trưởng thành, mùa thu dừng lại, mùa Đông ẩn dấu. Đông tàn xuân lại hồi quang, mấy ai tỏ kiếp trần hoàn hư vinh…. Mùa xuân chư Tăng Ni đi hành đạo, thực hành hạnh khất thực như chư Phật Tăng xưa.

“Thượng khất chư Phật chi pháp, dĩ cầu huệ mạng

Hạ khất đàn việt chi thực, dĩ chủng phước điền”

Nghĩa là:

“Trên xin pháp mầu của chư Phật để nuôi huệ mạng

Dưới xin đồ ăn để tín thí gieo duyên vào ruộng phước.”

Khất thực hóa duyên, cho người gieo ruộng phước điền, lần hồi giác ngộ quay đầu, đó là phương pháp góp thâu sĩ hiền, bởi vì cuộc thế đảo điên, chư Tăng, Ni là mối cơ giềng chúng sanh, đứng ra chỉ giáo thực hành, đó là ngọn đuốc trường sanh cứu đời.

Ngày xưa, Thái tử Sĩ-đạt-đa dạo bốn cửa thành. Chính  Thái tử đã nhận thấy một cụ già chân mỏi gối dùn, một người bệnh hoạn đau khổ, một thây ma hôi thúi và một đạo sĩ nghiêm trang khả kính,... hình ảnh thong dong từ tốn của nhà tu sĩ đi khất thực thoáng cho Ngài hé thấy con đường giải thoát, con đường an vui giải thoát thật sự. Bốn cảnh tượng ấy càng thúc dục Thái tử sớm thoát ly thế tục. Nhất định rời bỏ cung điện đền đài để ra đi, tìm chơn lý, trải qua “ Sáu năm khổ hạnh rừng già, bảy thất nghiêm tinh thiền tọa, chứng thành đạo quả, hàng phục ma binh, muôn vật thảy nhờ  ơn tế độ.” Ngài đến Vườn Lộc thuyết pháp Tứ Đế độ năm anh em Kiều-trần-như… Đồng thời Hòa Thượng nhắc lại giai thoại đến 80 tuổi đức Phật nhập Niết Bàn. Sau khi trà-tỳ và phân chia xá-lợi của Phật, suốt ba tháng Tăng đoàn tổ chức kết tập kinh điển tại núi Kỳ-xà-quật. Về sự thân cận với Phật, A-nan là vị luôn luôn có bên cạnh, về trí nhớ A-nan là vị nhớ lời Phật dạy nhiều nhất. Bởi thế Bồ-tát Văn-thù Sư-lợi có kệ khen tặng A-nan rằng:

“Tướng như thu mãn nguyệt

Nhãn tợ thanh liên hoa

Phật pháp như đại hải

Lưu nhập A-nan tâm ”

Tạm dịch:

“Tướng giống trăng thu đầy

Mắt giống hoa sen xanh

Phật pháp như biển rộng

Rót vào tâm A-nan”

A-nan được đề cử tụng lại tất cả kinh điển Phật nói. Tuy nhiên đại hội buộc tội A-nan sám hối 6 sai lầm đã vấp phải khi Phật còn tại thế, và hãy ra ngoài dốc lòng tu tập lúc nào chứng thánh quả mới trở vào tham dự đại hội. Với tâm hoan hỷ nhu thuận sẵn có, A-nan ra ngoài động, tìm nơi vắng vẻ tu chứng đắc và tham dự trùng tuyên lại lời Phật, lời vàng ý ngọc Tam tạng Kinh điển được lưu đến hôm nay.

Chư Tăng Ni bây giờ trên dưới 60, 70 năm Tổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” lập thành Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam với sứ mệnh hoằng truyền giáo pháp. Chúng ta ngày nay tiếp nối hạnh nguyện Tổ thầy sao cho xứng. Tôi sống với Sư tổ thời gian tôi xuất gia năm 1954, mà từ những năm 1951, 1952, 1953 tôi làm công quả với Sư Tổ tôi xúc đất sư tổ bưng sau sư tổ vắng bóng tôi sống với quý đức Thầy, Tổ có dạy nhiều điều nhưng vì thời gian tôi chưa kể hết với quý sư nghe. Năm nay, 26/9 âm lịch là ngày sanh Tổ sư, Hệ phái sẽ đặt đá xây dựng ‘Thánh địa Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo’ để lưu dấu nơi tổ khai sơn Hệ phái đắc đạo.

Cuối  bài giảng Hòa thượng ngâm đoạn thơ và giải thích cho đại chúng với dẫn chứng thực tế thông qua đời sống thường nhật, thân người rồi sẽ lão, tử mà và mọi vật chung quanh đều thay đổi theo thời gian. Qua bài kệ “Hồi tâm” để khuyến tấn chư hành giả an cư biết nuôi dưỡng tánh hiền thiện, ở nhà Như Lai, xứng đáng bậc Thích tử, nếu không luống uổng kiếp tu hành:

Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh

Dốc một lòng nhập Thánh siêu phàm,

Sắc, tài, danh, lợi chẳng ham

Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai…

Tuyết ban mai lâu dài chi đó?

Thân người đời nào có bao lâu?

Nhộn nhàng trong cuộc bể dâu,

Xuân xanh mới đó, bạc đầu rồi đây…

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan