CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

TT. Thích Nhật Từ thăm và chia sẻ pháp mùa An cư Tổ đình Minh Đăng Quang

Chiều ngày 19/7/2018, TT. Thích Nhật Từ và Quỹ Đạo Phật Ngày Nay (ĐPNN) chùa Giác Ngộ TP.HCM, đã tiếp tục hướng dẫn đoàn Phật tử hơn 150 người đến Tổ đình Minh Đăng Quang, tọa lạc ở xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long để chia sẻ đề tài pháp thoại “Phát triển Đạo Phật theo cách của Đức Phật Thích Ca” và cúng dường 150 chư vị Tăng Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ đang An cư kiết hạ.

Thượng toạ ôn lại cách thức Đức Phật đã lan truyền ánh đạo vàng của Ngài và hiệu quả mang lại. Qua đó, tái đánh giá, rút ra kinh nghiệm, thay đổi phương pháp tu tập và truyền đạo theo truyền thống của Đức Phật.

Thứ nhất, đối tượng được Đức Phật truyền đạo: Trong lịch sử Phật giáo Nam truyền, sau khi giác ngộ một năm Đức Phật đã độ 1.200 đệ tử xuất gia và hàng triệu người kể cả tôn giáo khác phát nguyện quy y vì hạnh phúc số đông nhân loại. Hiện nay số lượng tín đồ ở Việt Nam suy giảm đáng kể và đa số là giới bình dân. Do đó, Tăng Ni phải trở về phương pháp chọn lựa đối tượng truyền đạo của Đức Phật đầu tiên là giới chính trị, doanh nhân, trí thức và giới trẻ.

Thứ hai, cơ sở tu học: Tầm nhìn của Đức Phật rất sâu rộng, tiếp nhận những thành phần trí thức gần vương thành. Điều đó cho thấy, cách thức chọn vị trí địa lý rất quan trọng trong công việc hoằng pháp, việc phân bố dần đều cơ sở thờ tự phù hợp với mật độ dân cư tạo điều kiện cho Tăng Ni có cơ hội phát triển Phật pháp đến với quần chúng tại gia.

Thứ ba, phương pháp hành đạo: Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài và Tăng đoàn lấy lí do tạo ruộng phước cho mọi người cúng dường mà tuyên dương chân lý.

Vai trò quan trọng của Tăng Ni là chia sẻ chân lý, tổ chức khoá tu, tư vấn cho tha nhân vượt qua nỗi khổ niềm đau. Sự suy thoái Phật giáo do Tăng Ni sai lầm chỉ độ cho người quá vãng.

Trong Tăng đoàn thời Đức Phật gồm những bậc thượng tầng trí thức của xã hội, nhiệt huyết, năng lực lớn, để mở rộng ánh sáng chân lý mạnh mẽ, góp phần làm đạo thành công mà giới bình dân không thể làm được điều đó.

Thượng toạ sách tấn Tăng Ni tự lực tinh tấn nếu không các vị chỉ dừng lại ở mức tu sĩ mà thời Đức Phật không gọi như thế. Do vậy mô hình tu viện là không phù hợp với Phật giáo, Tăng Ni phải xung phong đến những nơi khắc nghiệt nhất mà hoằng pháp tích cực.

Thứ tư, nội dung tu học đầu tiên và chủ yếu là hoàn thiện trí tuệ - đạo đức - thiền định. Lấy bát chánh đạo làm nền tảng hành đạo.

Kết thúc buổi chia sẻ pháp thoại, Thượng toạ rất mong Tăng Ni cùng suy ngẫm về các vấn đề nêu trên, bỏ qua ý thức các hệ phái khác nhau, cùng hướng về Đạo Phật nguyên gốc, vượt qua giới hạn rào cản, rộng lòng hợp tác để phát triển Phật pháp đến mục đích cuối cùng.

Hình ảnh ghi nhận:

 Đại diện Quỹ ĐPNN tác bạch cúng dường

Hòa thượng Giác Giới chứng minh

Kính mời xem livestream tại đây:

www.facebook.com/ThichNhatTu/videos/2013298278694126/.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan